1901–1910/II

Teljes szövegű keresés

1901–1910/II
BIBLOGRAPHIA HUNGARIAE
Series editionum stereotyparum
MAGYARORSZÁGI KÖNYVÉSZET
Hasonmás kiadások sorozata
1901–1910
Volumen
II.
kötet
Edidit
BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE
A FRANCISCO SZÉCHÉNYI FUNDATA
Közreadja
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
 
BIBLIOGAPHIA HUNGARICA 1901–1910.
MAGYAR KÖNYVÉSZET
1901–1910.
AZ 1901–1910. ÉVEKBEN MEGJELENT MAGYAR KÖNYVEK,
FOLYÓIRATOK, ATLASZOK ÉS TÉRKÉPEK ÖSSZEÁLLITÁSA
TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOK REPERTORIUMÁVAL.
SZERKESZTETTÉK
PETRIK GÉZA ÉS BARCZA IMRE.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL
KIADJA
A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
II.
LAKATOS–ZUGLIGET
BUDAPEST.
A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
 

 

Láng Menyhért. Korzika. 3., javított, bővített és képekkel ellátott kiadás. (8-r. IX, 157 l.) Bpest, 1910. Ráth Mór. Láng Mihály. A népnevelői hivatásra való szakokttás módja. Az óvó-, tanítónő-, tanítóképző-intézetekben lévő I. osztályú tanulók,… Láng Mihály. Utmutató a magyar nyelvkönyv című műhöz. Tanítók és tanítóképző ifjúság számára. (8-r. 186 l.) Bpest, 1905. Lampel R… Láng Mihály. Magyar nyelv- és olvasókönyv a magyar beszéd tanításához román tannyelvű és az országnak többi nem magyar ajkú viéke… Láng Mihály. Utmutató könyv a magyar beszéd tanításához, a román ajkú népiskolák I. és II. osztályában. (8-r. 210 l.) Bpest, 1905… Láng Mihály. Miért foglaltam állást a testi büntetés mellett? Különleny. a »Népnevelő«-ből. (8-r. 9 l.) Bpest, (é. n.) Stephaneum… Láng Mihály. A kisdednevelés módszertana. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter által 1892. évi 57.472. sz. alatt kia… Láng Mihály és Peres Sándor. Magyar olvasókönyv a kisdedóvónő-képző intézetek II. osztálya számára. 2., átnézett kiadás. (n. 8-r.… Láng Nándor. Odysseus hazája. (8-r. 16 l.) Bpest, 1902. Fritz A. kvny. Láng Nándor. Epidauros. Egy antik fürdőhely. Különleny. az »Egyet. Philolog. Közlöny«-ből. (8--r. 28 l.) Bpest, 1902. Franklin-Tá… Láng Nándor. Az ősgörög műveltség és Homeros. Különleny. a »Beöthy-Emlékkönyv«-ből. (8-r. 15 l.) Bpest, 1908. Athenaeum r.-t. ny. Lange F. és J. Trumpp. A test hibás alakjainak keletkezése és elkerülése. Ld.: Egészségápolás kvtára. XXII. Langer Árpád, dr. A senilis korban fellépő melancholiás depressio prognosisáról. Különleny. az »Orvosi Hetilap«-ból. (8-r. 9 l.) … Langl József. (Képek a történelemhez.) A legnevezetesebb korszakalkotó építészeti műemlékek gyűjteménye. Kézi kiadás 61 színnyoma… Langmann Fülöp. Turazer Bertalan. Ld.: Színházak műsora. 41. Lant, Égi –. Keresztény kath. imádságos és énekeskönyv. 2. kiadás. (8-r. 488, XVI l.) Nagyvárad, 1902. Szent László-nyda. Lant, Mennyei –. Kivonat a próbaénekeskönyvből. (8-r. 20 l.) Kézdivásárhely, (é. n.) Kézdivásárhelyi kvny. r.-t. Lantai Károly. Hamupipőke vagy a szegény leány diadalának csodás története. (8-r. 29 l.) Bpest, 1898. Löbl Dávid. –.30 Lantai Károly. Hófehérke, vagy a hét törpe története. (8-r. 27 l.) Bpest, 1898. Löbl Dávid. –.30 Lantos Béla. Számtani példatár a csongrádmegyei népiskolák számára. Ld.: Vágvölgyi Béla. Lantos Emil. Az ókori földrengések. (8-r. 39 l.) Bpest, 1907. Athenaeum r.-t. ny. Lányi Ákos. Család és iskola. (k. 8-r. VI és 120 l.) Bpest, 1909. Rényi Károly biz. 3.– Lányi Bertalan. A tulajdonjog. (n. 8-r. 526 l.) Bpest, 1903. Singer és Wolfner. 7.– Lányi Bertalan. A Fejérváry-kormány (1905. június 18. –1906. ápr. 8.) kormányzatpolitikai és alkotmányjogi megvilágításban. (n. 8… Lányi Bertalan. A magánjogra vonatkozó joganyag. Ld.: Igazságügyi törvénytár. III. a. b. Lányi Bertalan. Dologjog. Ld.: Magánjog. II. Lányi Ernő. A munka. (8-r. 20 l.) Bpest, (é. n.) Stephaneum kvny. Lányi Irma, F. Költemények. (k. 8-r. 64, 4 l.) Szombathely, 1901. Bartalanffy Jószef kvny. Lányi János. Montaigne pedagogiája. (8-r. 42, 6 l.) Bpest, 1909. Műszaki irod. r.-társ. Lányi József. Magyar katholikusok a Lateranban. (8-r. 19 l.) Bpest, 1902. Stephaneum kvny. Lányi József. Ünnepi szent beszéd. Szent István első magyar király ünnepén, 1909. aug. 20-án a nagyváradi lat. szert. székesegyhá… Lányi József. A hazaszeretet és a magyar katholikusok. Ünnepi beszéd. Szent István első magyar király ünnepén 1909. aug. 20-án ..… Lányi Márton. A jótékonysági eszme szociális vonatkozásai a társadalomban. (2-r. 6 l.) Bpest, (é. n.) Pesti könyvny. r.-t. Lányi Márton. A magyar magánjog kézikönyve. Ld.: Jogi szebkvek. XIV. Lányi Mór. A bácskai kivándorlás. A szegedi kereskedelmi és iparbank megbízásából írta –. (8-r. 24 l.) Szeged, 1902. Várnai L. kv… Lányi Róbert és Szatmári I. Jenő. Forgalmi és távolság-mutató a magyar korona országaiban levő nem vasút mentén fekvő várások, kö… Lányi Victor. Görögdinnyési levelek. Kisvárosi levelek. (k. 8-r. 105, 5 l.) Keszthely, 1905. Mérei Ignác ny. Lányi Victor. A Dunántúli Dalos-Szövetség keszthelyi dalversenyénekl ismertetése. (8-r. 15 l.) Keszthely, 1910. Sujánszky József … Lányok, Magyar –. Ld.: Magyar lányok. Lányok könyve, Debreceni –. Gondolatok XX-on innen... XX-on túl... Szerkesztette Antalfy József. I. kötet. (k. 8-r. 50 l.) Debrec… Lányok Könyvtára. Szerkeszti dr. Nitsch Árpád János. 1–11. szám. (k. 8-r.) Győr, (1909.) Szerkesztő kiadás. Egy-egy szám –.24 I. … Lanzeritsch Antal. Vezérkönyv a módszeres énektanításhoz az elemi népiskolák III. osztálya számára. (k. 8-r. 51. l.) Bpest, 1910.… Lap, Kis –. Ld.: Kis lap. Lapkritikák és nyilatkozatok Komjáthy Jenőről. Összeállította Komjáthy Vidor. (n. 8-r. 128 l.) Komárom, 1909. Benkő Gyula biz. Bp… Laskai Mihály. Két jó barát közötti párbeszéd a baptistákról. (8-r. 8 l.) Mezőtúr, 1902. Gyikó Károly kvny. Lasserre Henrik. A lurdi szent szűz tisztelete május hónapba. L. H. művének 24. kiadása után fordította F. J. A szatmáregyházmegy… Lássuk csak! Megfesteni való képek. Festék is van hozzá. (n. 8-r. 7 kemény lap.) Bpest, 1909. Singer és Wolfner. 1.80 Lássunk hát tisztán. Dr. Boleman István, dr. Hankó Vilmos és dr. Gesell Sándor nyilatkozatai. (8-r. 15 l.) Bpest, (é. n.) Buscham… Lasz Samu, dr. Földajz a gymnasiumok és reáliskolák számára. Az új tanterv szerinti írta –. 2. kötet. (n. 8-r.) Bpest, 1900–1901.… Lasz Samu, dr. A magmamozgások. A vulkánosság multja, jelene és a modern vulkanologiai kutatás föladatai. Doctori dissertatio. (8… Lasz Samu, dr. Roald Amundsen, az éjszaknyugati átjáró hőse. (8-r. 11 l.) Bpest, 1908. Légrády Testvérek kvny. Lasz Samu, dr. Elisée Reclus. (8-r. 8 l.) Bpest, 1908. Franklin-Társulat ny. Lasz Samu, dr. Ahol a kősó terem. Különlenyomat a »Turista Közlöny«-ből. (8-r. 8 l.) Bpest, 1908. Nagy Sándor kvny. Lasz Samu, dr. Az Éjszaki-sark problemája. (8-r. 23 l.) Bpest, 1909. Légrády Testvérek kvny. Lasz Samu, dr. Két érdemes polyhistorról. Emlékezés. Különleny. a »Magyar Tanítóképző«-ből. (8-r. 20 l.) Budapest, 1910. Hungária… László Fülöp kiállításának katalogusa. (8-r. 16 l., 6 tábla.) Bpest, 1907. Légrády Testvérek kvny. László Albert. Német nyelvgyakorló és olvasókönyv a német nyelv elsajátítására. Az elemi népiskolák számára írta –. 1–3. rész. (8… László Albert. Német nyelvgyakorló- és olvasókönyv a német nyelv elsajátítására. I. rész. A polgári iskoklák I. és II. osztálya s… László Albert. Némt nyelv- és olvasókönyv a polgári iskolák III. és IV. osztályai számára. 3., javított és bővített kiadás. (8-r.… László Andor. Wesselényi szobránál. (8-r. 10 l.) Zilah, 1902. Seres Samu kvny. László Andor. Ünnepmegnyitó költemény a zilahi Rákóczi-ünnepre. (8-r. 9 l.) Zilah, 1903. Seres Samu kvny. László Andor. Versek. (8-r. 214 l.) Zilah, 1905. Seres Samu. 3 K, vászonba kötve 4.– László Antal. Magyar nyelvgyakorló- és olvasókönyv. Gyakorlati oktatás a magyar bszéd elsajátítására német ajkú népiskolák számár… László Béla. Mirabilia Romae et duo huius libri incunabula in bibliothecis hungaricis asservata. Ex annalibus, qui »Egyet. Philol… László Béla. A »Tetemre hívás« forrása. Különleny. az »Egyet. Philolog. Közlöny«-ből. (8-r. 8 l.) Bpest, 1908. Franklin-Társulat … László Béla. Az antik lövegek. Különlenyomat az »Egyet. Philolog. Közlöny«-ből. (8-r. 23 l.) Bpest, 1910. Franklin-Társulat ny. László Ede. A bortörvény. (8-r. 16 l.) Bpest, 1908. Budapesti Hirlap kvny. László Elek. Brassómegye földrajza a brassómegyei népiskolák III. osztálya számára. (8-r. 51. l) Brassó, 1902. Herz-féle kvny. Kö… László Elek Svédországi útam. (8-r. 32 l.) Gyoma, 1905. Kner Izodor kvny. László Elek és Gramma Döme. Képes ABC és olvasókönyv. 11. kiadás. Átnézte Sebesztha Károly. (8-r. 00 l.) Temesvár, 1910. Polatsek… László Elek Képes ABC és olvasókönyv vegyes ajkú elemi népiskolák I. osztálya számára. 3. kiadás. (8-r. 120 l.) Temesvár, 1911. P… (László Elek.) Elnöki megnyitó és emlékbeszéd (Horovicz Mórtól) néhai Déghy Gyula, az orosházi takarékpénztár vezérigazgatója föl… László Ernő. A füstgáz adatainak hyperbolája. Különleny. a »Magyar Chemikusok Lapjá«-ból. (8-r. 16 l.) Bpest, 1910. Révai és Sala… László Ferenc. Felsőcsernátoni Bod Péter. 1712–1769. Különleny. a »Székely Nemzet«-ből. (8-r. 16 l.) Sepsiszentgyörgy, 1903. Jóka… László Ferenc. A sepsiszentgyörgy-földvári vasút. (8-r. 18 l.) Sepsiszentgyörgy, 1904. Jókai-ny. r.-t. László Frigyes, dr. Értekezés a modern villamos gyógymódról. (8-r. 63 l.) Bpest, (é. n.) Kunossy Vilmos kvny. 2., bővített és jav… László Frigyes, dr. Értekezés a modern villamos gyógymódról. Néhány szó az elekctro-vitalizerről. (8-r. 39, 21 l.) Bpest, (é. n.)… László Frigyes, dr. Értekezés a modern villamos gyógymódról. Nők részére összeállította –. (8-r. 58 l.) Bpest, (é. n.) Kunossy Vi… László Gábor, dr. Az emberi agykoponya nyolc széelsségi méretéről. (8-r. 35 l.) Bpest, 1903. pesti könyvny. r.-t. László Gábor, dr. Érsek-Lél, Kis-Keszi, Nagy-Keszi, Nagy-Tany, Alsó-Gellér, Csicsó, Füss és Kolos-Néma községek (Komárom vármegye… László Gábor, dr. Jelentés az 1893. évben végzett agrogeologiai fölvételről. Különlenyomat a »Földtani Intézet« 1903. évi jelenté… László Gábor, dr. A kis magyar Alföldön, a pándorfi fensiktól a Hanságig. Különleny. a »Földtani Intézet« 1904. évi jelentéséből.… László Gábor, dr. Jelentés a magyar Kis-Alföld délnyugati részén 1905. évben eszközölt agrogeologiai fölvételi munkáról. Különlen… László Gábor, dr. és dr. Emszt Kálmán. Jelentés az 1905. év folyamán eszközölt geologiai tőzeg- és láp-kutatásról. Különleny. a »… László Gábor, dr. Jelentés az 1906-ik év folyamán eszközölt geológiai tőzeg- és láp-ktuatásokról. Különleny. a »Földtani Intézet«… László Gábor, dr. Jelentés az 1907-ik év folyamán eszközölt geológiai tőzeg- és láp-kutatásokról. Különlenyomat a »Földtani Intéz… László Gábor, dr. Jelentés az 1908-ik évben eszközölt geológiai tőzeg- és láp-kutatásokról. Különleny. a »Földtani Intézet« 1908.… László Gyula. A székely társaságokról. (8-r. 19 l.) Marosvásárhely, 1901. Reichardsperg és Társa bizom. László Gyula. Székely társaságok. (8-r. 9, 1 l.) Marosvásárhely, 1907. Kossuth-ny. László Gyula. Az új ipartörvény ismertetése. (8-r. 19 l.) Marosvásárhely, 1908. Ady Árpád kvny. László Gyula, dr. A psychikus állapot befolyása a hőmérsékletre a tüdőbetegeknél. Különlenyom. az »Orvosi Hetilap«-ból. (8-r. 17 … László Gyula, dr. Adatok a hotel-kezelés értékéhez a phtiseo-therapiában. Különleny. a »Bpesti Orvosi Ujság«-ból. (8-r.) Bpest, 1… László Ignác, dr. A harmadfokú egyenlet gyökeinek közelítő értékei. Különleny. a bpesti VII. ker. külső főgymnasium 1908. évi Ért… László Ignác, dr. Egy technikai problema. (Hengerre csavart solenoid hosszának kiszámítása. Különleny. a bpesti VII. ker. István-… László István. A Kelet kereskedelmi viszonyairól. (8-r. 102 l.) Bpest, 1908. Pesti Lloyd-Társulat kvny. László József. Székely katholikus hitszónok. Tartalmazza L. J. egyházi beszédeit, melyeket 25 éves áldozárságának emlékére főpász… László Károly. Balaton rózsája. Népszínmű dalokkal egy felvonásban. (8-r. 2, 16 l.) Baja, 1903. Nánay Lajos kvny. László Károly (II.) Társadalmi feladatok a nőkérdés terén. Különleny. a »Munka Szemléjé«-ből. (8-r. 20 l.) Bpest, 1905. Markovics… László Lajos. Tizenöt év tövisei és rózsái. A »Törekvés« dal- és önképzőegylet története 1888–1903-ig. (8-r. 32 l.) Bpest, 1903. … László Márton. Országgyűlési képviselőváalsztói jogunk reformkérdésének megoldásához. (8-r. 38 l.) Kolozsvár, 1908. (Kapható a sz…

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT