1901–1910/II

Teljes szövegű keresés

1901–1910/II
BIBLOGRAPHIA HUNGARIAE
Series editionum stereotyparum
MAGYARORSZÁGI KÖNYVÉSZET
Hasonmás kiadások sorozata
1901–1910
Volumen
II.
kötet
Edidit
BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE
A FRANCISCO SZÉCHÉNYI FUNDATA
Közreadja
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
 
BIBLIOGAPHIA HUNGARICA 1901–1910.
MAGYAR KÖNYVÉSZET
1901–1910.
AZ 1901–1910. ÉVEKBEN MEGJELENT MAGYAR KÖNYVEK,
FOLYÓIRATOK, ATLASZOK ÉS TÉRKÉPEK ÖSSZEÁLLITÁSA
TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOK REPERTORIUMÁVAL.
SZERKESZTETTÉK
PETRIK GÉZA ÉS BARCZA IMRE.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL
KIADJA
A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
II.
LAKATOS–ZUGLIGET
BUDAPEST.
A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
 

 

Zsoldos László. Barátom a huszárfőhadnagy és egyéb történetek. Mikszáth Kálmán előszavaival és Linek Lajos rajzával. (8-r. 158 l.… Zsoldos László. U. a. 2. kiadás. (8-r. 158 l.) Bpest, 1908. U. o. 3.– Zsoldos László. A fekete huszár. – Vera vallomásai. Regény. (8-r. 266 l.) Bpest, 1909. Rákosi Jenő Ujságvállalata. 3.– Zsoldos László. Pamino. Elbeszélés. (8-r. 207 1 l.) Bpest, (é. n.) Tolnai Világlapja. Zsoldos Sándor. A mező-eörsi evang. reform. egyház története. (8-r. 36 l.) Pápa, 1895. Ev. ref. főtanoda bet. Zsolna. Tassy galambjai és más históriák. (8-r. 253 l.) Bpest, 1905. Szent-István-Tás. bizom. 4.– Zsolnai zsinat emléke. Ld.: Emléklapok. Zsolnai Vilmos. Az 1905. évi képviselőválasztás eredményei. Térkép és táblázat az 1905. évi képviselőválasztás összehasonlítva az… Zsolozsma. Kis – a boldogságos szűz tiszteletére. (Officium parvum.) (16-r. 63 l.) Bpest, 1910. Szent István-Társulat. Vászonba k… Zsolozsma. Páduai Szent Antal tiszteletére. (8-r. 30 .) Győr, 1909. Egyházmegyei Kősajtó. (Zsolozsma és litánia a lourdesi szeplőtelen szűz dicsőítésére. (8-r. 30 l.) Bpest, (é. n.) Bartalits Imre. Zsolozsma. a boldogságos szűz Mária szeplőtlen fogantatásának tiszteletére. A naszvadi Mária-Társulat használatára. (k. 8-r. 12 l… Zsolozsma. a bold. Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának tiszteletére. (8-r. 14 l.) Bpest, (é. n.) Stephaneum-nyda. Zsolozsma. a bold. Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának tiszteletére. U. a.: (8-r. 12 l.) Nagyszombat, (é. n.) Goldmann. Zsolozsmája. A boldogs. szűz Mária kis –. 3. kiad. (8-r. 79 l.) Kalocsa, 1904. Werner Ferenc. Zsolozsmája, A szeplőtelen fogantatás kis ~. A Kalocsai Mária Kongregáció egyházilag jóváhagyott kézikönyvéből. (8-r. 14 l.) Kolo… Zsolozsmája. A Karthausi –. (8-r. 11 l.) Eger, 1906. Érseki ny. Zsolozsmája. Ünnepi vecsernyére –. és hymnusok. Függelékül nehány alkalmi ének. (k. 8-r. 8 l.) Ungvár, 1901. Székely és Illés kvn… Zsoltárok könyve. A – (125 l.) Bpest, 1909. Biblia-Társulat. Zsoltárok. A –. első könyve. Az eredeti héberből magyarra fordította Kecskeméthy István. (8-r. 61 2. l.) Zilah, 1910. Seres Samu. Zsoltárok és hymnuszok a vasárnapi és ünnepi vecsernyékhez. Összeszedte Saup Vince. (k. 8-r. 39 l.) Ungvár, 1895. Lévai Mór. Zsögöd Benő. Magánjogi tanulmányok, tervezetek és kisebb dolgozatok. Főként az öröklési, kereskedelmi és családi jog köréből. 2 k… Zsögöd Benő. Fejezetek köelmi jogunk köréből. I. köt. 2., jav. kiad. (8-r. XXXII. 831 l.) Bpest, 1901. Politzer Zs. és fia. 20.– Zsögöd-Grosschmid Béni. Magánjogi előadások. Jogszabálytan. 2. füzet. (n. 8-r. 208. 209-704 l.) Bpest, 1902. 1903. Athenaeum r.-t… Zsögöd fürdő leírása. (8-r. 18 l.) Csíkszereda, 1906. Szvoboda József kvny. Zuboly. Pesti Napló albuma. (2-r.) Bpest, 1910. Pesti Napló kiad. Ld.: Bányai Elemér. Zsupán Kálmán. A kanárimadarak fertőző gyomorbélhurutja. (Kanári-Typhus.) (Diss.) (8-r. 50 l.) Bpest, 1910. Pátria. Zubriczky Aladár dr. Aszándék szerepe a hitéletben. Doktori értekezés. (8-r. 137, 2 l.) Esztergom, 1898. Buzárovits Gusztáv. Zubriczky Aladár dr. Szent Irén lyoni püspök életének chronologiája. (8-r. 224 l.) Esztergom, 1903. Buzárovits Gusztáv. Zubriczky Aladár dr. A maitól eltérő szokások, visszaélések és profanációk az oltáriszentség körül az első nyolc században. (89 l… Zubriczky Aladár dr. Egyházi beszéd szt. Adalbert püspök és vértanu ünnepére. (8-r. 20 l.) Esztergom, 1905. U. o. Zubriczky Aladár dr. Ó-keresztény irodalom- és dogmatörténetek. I. A nicäi zsinatot (325) megelőző kor. (8-r. 287 l.) Esztergom, … Zubriczky Aladár dr. Régi és új utak a hitvédelemben. Prohászka Ottokár dr. székesfehérvári püspök úr bevezetésével. (8-r. 267 l.… Zubriczky Aladár dr. A kereszténység lényege. (8-r. 96 l.) Bpest, 1907. Szent István-Társulat. 1.– Zubriczky Aladár dr. Párhuzamok a keresztény és más vallások között. (k. 8-r. 83 l.) Bpest, 1910. Szent István-Társulat. 1.– Zubriczky Aladár dr. Szentbeszéd Szent István király ünnepén. (8-r. 10 l.) Bpest, 1910. Stephaneum ny. Zubriczky Aladár dr. A gyermek krisztus köntöskéje. Ld.: Némethy Lajos. Zuckerrübenbau. Über den –. (8-r. 8 l.) Nagybecskerek, 1910. Pleitz ny. Zudor Elek. Ld.: Történelmi és régészeti Társ. évkönyve: Hunyad vm. XIV– XV. Zulawszky Andor. Az iparoktatás Magyarországon. Ld.: Iparosok olvasótára XVI. 9–10.. Zulawszky Andor. Módszertani útmutatás a perspektíva gyakorlati alkalmazására. Ld.: Berényi Jenő. Zur Erinnerung an die Bischofsinstallation am 27. Okt. 1907. (8-r. 16 l.) Nagyszeben, 1907.Drottleff. Zvarinyi Andor dr. Az astigmatismus gyakorlati meghatározása és javítása összehasonlító vizsgálatok alapján. (8-r. 10 l.) Bpest, … Zwerger Ev. János. A püspökök és szerzetesek ügyeit intéző sz. kongregációnak quamedmodum határozata. (8-r. 22 l.) Bpest, 1904. S… Zwillinger Hugó dr. Epipharyngealis sarcomák. Különny. a „Gyógyászat”-ból. (8-r. 13 l.) Bpest, 1902. Franklin-Társulat ny. Zwillinger Hugó dr. Az úgynevezett adenoid vegetatiók és az enuresis nocturna. Különny. a „Budapesti Orvosi Ujság”-ból. (8-r. 6 l… Zwillinger Hugó dr. Adenoid-vegetatiók és a dadogás. Különleny. az „Orvosi Hetilap”-ból. (8-r. 4 l.) Bpest, 1903. Ny. n. Zwillinger Hugó dr. A túltengett garatmandola elsődleges latens tuberculosisáról. Különny. az „Orvosi Hetilap”-ból. (8-r.) Bpest,… Zwillinger Hugó dr. A túltengett tonsilla pharyngea operálásának néhnáy vitás kérdéséről. Különny. a „Gyógyászat”-ból . (8-r. 10 … Zwillinger Hugó dr. Az adenoid vegetatiók műtétének (tonsillotomia pharyngea) kiviteléhez. Különny. a „Gyógyászat”-ból. (8-r. 4 l… Zwillinger Hugó dr. Rögzíthető orrtükör. Bemutatta –. a bpesti kir. Orvosegyesület orr- és gégegyógyászati szakosztályának 1906. … Zwillinger Hugó dr. A hypopharyngoskopiáról és gyakorlati értékéről. Különny. a „Gyógyászat”-ból. (8-r. 8 l.) Bpest, 1909. Frankl… Zwillinger Hugó dr. Az orrgaratür és gége endoskopiás vizsgálatáról. Különny. a „Gyógyászat”-ból. (8-r. 5 l.) Bpest, 1910. Frankl… Zwingli Ulrik. Commentárius, vagyis az igaz és hamis vallás magyarázata. Fordították Tüdős István dr. és Pruzsinszky Pál. Átnézte… Térképek. – Atlaszok.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT