Szinnyei József, id. Timárház. Naplójegyzetek. (8-r. 65 l.) Komárom, 1899.