Könyvtár, Régi magyar –. Szerkeszti Heinrich Gusztáv. I–XIX. kötet. (8-r.) Bpest, 1897–99. Franklin-Társulat.

Teljes szövegű keresés

Könyvtár, Régi magyar –. Szerkeszti Heinrich Gusztáv. I–XIX. kötet. (8-r.) Bpest, 1897–99. Franklin-Társulat.

 

I. Székely Sándor, Aranyos Rákosi. A székelyek Erdélyben. (122 l.) 1897. 1.20 II. Bayer József. Pálos iskola-drámák a XVIII. századból. (79 l.) 1897. –.80 III. Fülöp Árpád. Csiksomlyói nagypénteki miszteriumok. (242 l.) 1897. 2.– IV. Imre Lajos. Heltai Gáspár Esopusi meséi. (304 l.) 1897. 2.40 V. Poncianus históriája. Bécs, 1572. Kiadta Heinrich Gusztáv. Három hasonmással. (231 l.) 1898. 3.– VI. Gyöngyösi István. A csalárd Cupidonak kegyetlenségét megismerő és annak mérges nyilait kerülő tiszta életnek géniusza. A költ… VII. Bessenyei György. A természet világa, vagy a józan okosság. A költő kéziratából első izben kiadta Bokor János. (407 l.) 1898… VIII. Dugonics András. Az arany perecek. 3. kiadás. Magyarázatokkal és szótárral kiadta Bellaagh Aladár. (368 l.) 1898. 3.20 IX. Balogh István. Ludas Matyi. Bohózat három felvonásban. Kiadta Bauer József. (96 l.) 1898. 1.– X. Balassa J. Mondolat. Dicshalom. 1813. (109 l.) 1898. 1.– XI. Balassa József. Felelet a mondolatra. Pesten, 1815. (114 l.) 1898. 1.– XII. Dr. Rupp Kornél. Telegdi Miklós pécsi püspöknek felelete Bornemissza Péter »Fejtegetés« cimű könyvére. Az 1850-iki kiadás ut… XIII. Bessenyei György. Agis tragédiája. Bécs, 1772. Kiadta dr. Lázár Béla. (130 l.) 1898. 1.20 XIV. Bolyai Farkas. II. Mohamed. Szomorújáték három felvonásban. Kiadta Heinrich Gusztáv. (111 l.) 1898. 1.– XV. Ferenczi Zoltán. Vásárhelyi daloskönyv. XVI–XVII. századi szerelmi és tréfás énekek. (247 l.) 1899. 2.– XVI. Bessenyei György. Lais, vagy az erkölcsi makacs. Vigjáték öt felvonásban. A kéziratból első izben kiadta dr. Lázár Béla. (10… XVII. Fazekas Mihály versei. Bevezette és kiadta dr. Tóth Dezső. (206 l.) 1899. 2.– XVIII. Gesta Romanorum. Forditotta Haller János. Kiadta Katona Lajos. Egy hasonmással. (513 l.) 1899. 4.– XIX. Faludi Ferenc. Téli éjszakák, vagyis a téli estidőnek unalmait enyhitő beszédek. Kiadta dr. Rupp Kornél. (182 l.) 1899. 1.60

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT