Könyvtár, Magyar –. Szerkeszti Radó Antal. 1–200. füzet. (16-r.) Bpest, (1897–1900.) Lampel Róbert. Füzetenkint –.30

Teljes szövegű keresés

Könyvtár, Magyar –. Szerkeszti Radó Antal. 1–200. füzet. (16-r.) Bpest, (1897–1900.) Lampel Róbert. Füzetenkint –.30

 

1. Katona József. Bánk bán. Bevezetéssel ellátta Beőthy Zsolt. (108 l.) 2. Maupassant, Guy de. Apró elbeszélések. Forditotta Tóth Béla. (66 l.) 3. Berzsenyi Dániel válogatott versei. (64 l.) 4. Coppée. A kovácsok sztrájkja és más elbeszélő költemények. Forditotta Radó Antal. (28 l.) 5. Kisfaludy Károly. A kérők. Vigjáték három felvonásban. Bevezetéssel ellátta Beőthy Zsolt. (44 l.) 6. Sipulusz (Rákosi Viktor.) Humoreszkek. (65 l.) 7. Amicis, Edmondo de. A bor és egyéb apróságok. Olaszból forditotta Tóth Béla. (65 l.) 8. Zrinyi Miklós. Szigeti veszedelem. (80 l.) 9. Maurier G. és Potter P. M. Trilby. Szinmű négy felvonásban. Forditotta Fái J. Béla. (84 l.) 10. Csokonai Vitéz Mihály. Dorottya, vagyis a dámák diadalma a farsangon. Furcsa vitézi versezet IV könyvben. Életrajzi bevezetés… 11–12. Arany János válogatott balladái. Iskolai szövegkiadás Riedl Frigyes bevezetésével. (70 l.) 13. Olasz elbeszélők tára. Farina, Verga, Serao, De Amicis. Első sorozat. Forditotta Radó Antal. (74 l.)t 14. Petőfi. Uti rajzok. I. Úti jegyzetek. II. Úti levelek Kerényihez. (79 l.) 15. Ifj. Dumas Sándor. A kaméliás hölgy. Dráma öt felvonásban. Forditotta Szemere Attila. (90 l.) 16. Szomaházy István. Légyott hármasban és egyéb történetek. (65 l.) 17. Francia elbeszélők tára. Irták Maupassant, Ricard, Gréville, Chavette, Bonsergent. Forditotta Ambrus Zoltán. (69 l.) 18. Rovetta Gerolamo. A becstelenek. Az olasz állami dijjal jutalmazott szinmű, három felvonásban. Forditotta Radó Antal. (51 l.) 19. Kisfaludy Károly válogatott költeményei. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Bánóczi József. (70 l.) 20–21. Shakespere. A szentivánéji álom. Forditotta Arany János. (80 l.) 22. Kármán József. Fanni hagyományai. Bevezetéssel ellátta Bánóczi József. (60 l.) 23. Byron lord. Manfred. Drámai költemény, forditotta Ábrányi Emil. (55 l.) 24. Porzó (Ágai Adolf). A Violka Vera s egyéb elbeszélések. (59 l.) 25. Sardou Victor és Najac Emil. Váljunk el! Vigjáték 3 felvonásban. Forditotta Fái J. Béla. (110 l.) 26. Deák Ferenc 1861-iki első felirati beszéde. (39 l.) 27. Aischylos. A leláncolt Prometheusz. Forditotta Zilahy Károly. Bevezette Tóth Rezső. (43 l.) 28. Bársony István. Vadásztörténetek. (65 l.) 29. Barrière és Murger. Bohém-élet. Szinmű öt felvonásban. Forditotta Radó Antal. (112 l.) 30. Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről. Forditotta Szabó Károly. A forditást javitotta és bevezetéssel … 31. Molière. Dandin György vagy a megcsufolt férj. Vigjáték három felvonásban. Forditotta és bevezette Hevesi Sándor. (58 l.) 32. Gracza György. 1848. március 15. (59 l.) 33. Bourget. Három elbeszélés. Forditotta Hevesi Sándor. (69 l.) 34. Szabolcska Mihály. Versek. (62 l.) 35. Turgenyev Iván. Az ötödik kerék. Elbeszélés. Forditotta Szabóné Nogáll Janka. (64 l.) 36. Kossuth Lajos 1848. julius 11-iki beszéde a haderő megajánlása ügyében. (36 l.) 37. Flammarion Camille. Csillagos esték. Forditotta Tóth Béla. (76 l.) 38. Tóth Kálmán. A király házasodik. Vigjáték 3 felvonásban. (77 l.) 39. Droz Gusztáv. Az ur, az asszony és a baba. Képek a családi életből. Forditotta Déri Gyula. (79 l.) 40. Vértesi Arnold. Kisvárosi történetek. (63 l.) 41. Ibsen Henrik. A népgyülölő. Szinmű 5 felvonásban. Forditotta Vikár Béla. (108 l.) 42. Kardos Albert. A kurucvilág költészete. Szemelvények. (92 l.) 43. Schiller. A messinai menyasszony. Tragédia chorusokkal. Forditotta Váradi Antal. (97 l.) 44. Petőfi Sándor. Elbeszélések és hirlapi cikkek. (66 l.) 45. Poe Edgar Allan. Rejtelmes történetek. Forditotta Tolnai Vilmos. (78 l.) 46. Jókai Mór. Emlékbeszéd Rudolf trónörökösről és egyéb beszédek. (71 l.) 47. Kozma Andor. Vig elbeszélések. (64 l.) 48. Butti E. A. Az erkölcstelen. Elbeszélés. Olaszból forditotta Tóth Béla. (56 l.) 49. Petőfiné Szendrey Julia naplója és levelei Térey Marihoz. Jókai Mór előszavával. (47 l.) 50. Tennyson Alfréd. Arden Enoch. Forditotta Lőrinczi (Lehr) Zsigmond. (32 l.) 51. Murai Károly. Huszárszerelem. Vigjáték két felvonásban. (71 l.) 52. Morvay Gy. Válogatott magyar népballadák. (66 l.) 53. Cavallotti Felice. Énekek éneke. Dramolett egy felvonásban. Magyar szinre alkalmazta Radó Antal. (42 l.) 54. Fáy András válogatott meséi. Rendezte és bevezetéssel ellátta Badics Ferenc. (60 és IV l.) 55. Gróf Szalagub. A medve. Elbeszélés. Oroszból forditotta Ambrozovics Dezső. (63 l.) 56. Ambrus Zoltán. Hajótöröttek. Nyolc elbeszélés. (63 l.) 57. Meyer Konrád Ferdinánd. Egy fiú szenvedése. Elbeszélés. Forditotta Hevesi Sándor. (66 l.) 58–59. Jókai Mór. Helvilla. Dráma 5 felvonásban. (110 l.) 60. Csehov Antal. Falusi asszonyok és egyéb elbeszélések. Forditotta Szabó Endre. (62 l.) 61. Kölcsey Ferenc válogatott beszédei. Sajtó alá rendezte, bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta dr. Radnai Rezső. (70 l.) 62. Yke Charles. Ujjászületés. Dr. Benary Leonárd hátrahagyott irásaiból. Amerikai regény. Forditotta Sz. E. (73 l.) 63. Dr. Áldásy Antal. Pázmány Péter élete. Nyolc képpel. (67 l.) 64. Falk Miksa. Erzsébet királynéról. Visszaemlékezések. A királyné arcképével. (50 l.) 65. Cicero. Cato Maior. Az öregségről. Forditotta, bevezetéssel és jegyzetekkel kisérve kiadta Fábián Gábor. Javitotta Latkóczy M… 66. Kipling Rudyard. Indiai történetek. Forditotta Mikes Lajos. (63 l.) 67. Kabos Ede. A csengeri kalapok és egyéb történetek. (51 l.) 68. Szalárdi János siralmas krónikája. Szemelvények. Kiadta Angyal Dávid. (63 l.) 69–70. Arany János. Toldi. Költői elbeszélés. (76 l.)71. Molière. A fösvény. Vigjáték 5 felvonásban. Forditotta Hevesi Sándor. (8… 72. Jókai Mór. Fekete vér. Dráma 5 felvonásban. (87 l.) 73. Plutarchos. Perikles. Forditotta dr. Kacskovics Kálmán. Bevezetéssel ellátta Tóth Rezső. (52 l.) 74–75. Arany J. válogatott kisebb költeményeiből szemelvények. Rendezte és bevezetéssel ellátta Moravcsik Géza. (80 l.) 76. Spanyol elbeszélők. Placio, Valdés, Frontaura, Pardo Bazán, Alas. Forditotta Szalai Emil. (65 l.) 77–78. Nansen Fridtjof. Éjen és jégen át. Számos képpel. Forditotta dr. Brózik Károly. (77, 79 l.) 79. Gróf Gvadányi József. A peleskei nótárius. Sajtó alá rendezte Kardos Albert. (108 l.) 80. Bracco Róbert. Don Pietro Caruso. Szinmű egy felvonásban. – Verga Giovanni. Parasztbecsület. Népszinmű egy felvonásban. Mindk… 81. Mikszáth Kálmán. Két elbeszélés. Homályos ügy. A táborszernagy halála. (64 l.) 82. Coppée François. Henriette. Elbeszélés. Forditotta Bottlikné Tölgyessy Margit. (79 l.) 83. Serao Matilde. Leányok. Elbeszélések. Olaszból forditotta Tóth Béla. (69 l.) 84. Sophokles. Antigone. Forditotta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Kemenes (Kempf) József. (158 l.) 85. Ábrányi Emil. Márciusi dalok és egyéb költemények. (64 l.) 86. Tolnai Lajos. A nagygyárosék és egyéb elbeszélések. (64 l.) 87–88. Arany János. Toldi estéje. Költői elbeszélés hat énekben. Kiadja és bevezetéssel ellátta Bánóczi József. (86 l.) 89. Giacosa Giuseppe. Borús szerelem. Szinmű három felvonásban. (70 l.) 90. Heltai Gáspár válogatott meséi. Az ujabb helyesiráshoz alkalmazta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Imre Lajos. (53 l.) 91. Musset Alfred, de. Tizian fia. Franciából forditotta Marquis Géza. (62 l.) 92. Kielland Sándor. Elbeszélések. Norvégból forditotta Ritoók Emma. (63 l.) 93–94. Wells H. G. Világok harca. Marslakók a földön. Regény. 2 rész. (104, 78 l.) 95. Kölcsey Ferenc válogatott versei. Összeállitotta és bevezetéssel ellátta Négyesy László. (62, II l.) 96. Boccaccio. Válogatott elbeszélések a Dekameronból. Forditotta és bevezetéssel ellátta Radó Antal. (62 l.) 97. Keleti Gusztáv. Idősb Markó Károly. Négy képpel. (32 l.) 98. Francia elbeszélők tára. Második sorozat. Daudet, Claretie, Prévost, Coppée, Alis Epheyre. Forditották Ambrus Zoltán és B. Tö… 99. Olasz elbeszélők tára. Második sorozat. Capuana–Castelnuovo. Olaszból forditotta Tóth Béla. (68 l.) 100. Jókai Mór. Szép angyalka. Kis képek. (52 l.) 101. Arany János. Az első lopás. Jóka ördöge. Bevezetéssel ellátta Komáromy Lajos. (V, 37 l.) 102–105. Arany János. Szemelvények Toldi szerelme cimű eposzából. Rendezte és bevezetéssel ellátta Moravcsik Géza. (IX, 124 l.) 106–108. Shakspere. János király. Forditotta Arany János. (93 l.) 109–112. Shakspere. Hamlet, dán királyfi. Forditotta Arany János. (143 l.) 113. Papp Dániel. Utolsó szerelem és egyéb elbeszélések. 114. Molière. A botcsinálta doktor. Vigjáték 3 felvonásban. Forditotta Gabányi Árpád. (44 l.) 115. Virág Benedek válogatott költeményei. Bevezette és jegyzetekkel kisérte Zlinszky Aladár. (65 l.) 116. Murai Károly. Mese-mese. (64 l.) 117. Dr. Korchmáros Kálmán. Kerékpáros káté. (74 l.)

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT