Könyvtár, Falusi –, 1., 5., 6., 8., 11., 13., 21., 24., 31–52. füzet. (8-r.) Bpest, 1886–1900. Franklin-Társulat. Egy füzet 1.–

Teljes szövegű keresés

Könyvtár, Falusi –, 1., 5., 6., 8., 11., 13., 21., 24., 31–52. füzet. (8-r.) Bpest, 1886–1900. Franklin-Társulat. Egy füzet 1.–

 

1. füzet. Farkas Mihály. Magyar méhészkönyv, vagyis utmutató a sikeres méhtenyésztésre, tekintettel a különböző tenyésztési módok… 5. füzet. Reischer Endre. A juhtenyésztés és gyapjuisme. A juhbetegségek ismertetésével és gyógyitásmódjával. (103 l.) 1898. 6. füzet. Dely Mátyás. Sertéstenyésztés. Saját tapasztalásai nyomán irta –. Tizenegy képpel. 3. átdolgozott kiadás. (118 l.) 1898. 8. füzet. Szántó Péter. A bogyós gyümölcsök tenyésztése és használati módjai. (112 és 16 l.) 1900. 11. füzet. Zigány Zoltán. Gyakorlati utmutatás a szederfa és selyemhernyó tenyésztésére. (77 l. és 1 tábla.) 1900. 13. füzet. Perlaky Mihály. A szőlőmivelés kátéja. 2. javitott kiadás. (119 l.) 1898. 21. füzet. Révész Gyula. A sertések nevelése, tartása és gondozása. (80 l.) 1900. 24. füzet. Révész Gyula. Az egészséges állatok gondozása és a betegek ápolása. (99 l.) 1900. 31. füzet. Szaniszló Albert. Növénybetegségek. 3. kiadás. (98 l.) 1886. 32. füzet. Szaniszló Albert. A phylloxera, a kolorádó bogár és a vértetű, a gazda legnevezetesebb három rovar ellensége. (48 l. é… 33. füzet. Starnfeld Béla, báró. A hazai kertek berendezése és ápolása. (8-r. 84 l.) 1888. 34. füzet. Gyürky Antal. A gyümölcs értékesitése. Gyakorlati utmutatás, miként kell az érett gyümölcscsel bánni, gyümölcsöt aszal… 35. füzet. Gyürky Antal. Az előhaladt borkezelés és pincegazdászat ismertetése és utmutatás a szüretelés, mustkezelés, a homoki b… 36. füzet. Réti János. A szántás és vetésről. 25 ábrával. (111 és 1 l.) 1889. 37. füzet. Borsodi Miksa. Gyógynövények. Gazdák használatára. (63 l.) 1890. 38. füzet. Réti János. A burgonya- és cukorrépa-termelésről. (135 l.) 1890. 39. Nyáry Ferenc. A gazdasági és haszonnövények termelése, különös tekintettel magról való tenyésztésükre. (132 l.) 1890. 40. füzet. Pali bácsi. A kis gyümölcstermelő. 32 ábrával. (116 l.) 1891. 41. füzet. Mika Károly. A száraz épitészet elemei. Gazdák, épitészek és gazdasági tanintézetek hallgatói számára. 130 ábrával. (1… 42. füzet. Mika Ottokár. Fontosabb ipar és kereskedelmi növények és azok korszerű termelése. (104 l.) 1891. 43. füzet. Pali bácsi. A kis konyhakertész. (116 l.) 1891. 44. füzet. Szivós Béla. A műtrágyázás vezérfonala. A trágyázást illető általános tudnivalókkal. (82 l.) 1895. 45. füzet. Mika Ottokár. Mezőgazdasági káté. (84 l.) 1898. 46. füzet. Nagy Sándor. Ügyes és bajos ember könyve. Utbaigazitás minden bajban a mindennapi életben előforduló összes törvények … 47. füzet. Réti János. A kisgazda tanácsadója gazdasági növénytermelésben s a rétek és legelők ápolásában. (119 l.) 1900. 48. füzet. Sierbán János. A szarvasmarha tenyésztése és hasznositása, különös tekintettel a tejgazdaságra. I. rész. A szarvasmarh… 49. füzet. U. a. II. rész. A szarvasmarha hasznositása. (79 l.) 1900. 50. füzet. Sierbán János. A kendertermelés és áztatás. Husz ábrával. (75 l.) 1900. 51. füzet. Rombay Dezső. Hogyan védekezzünk a szőlő ellenségei és betegségei ellen? A filloxera, peronoszpora, lisztharmat, szőlő… 52. füzet. Monostory Károly. A juhtenyésztés alapvonalai, a kisgazdák szükségleteihez mérve. 45 ábrával. (76 l.) 1900.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT