Áldásy Antal, dr. A követek területenkivülisége. (8-r. 118 l.) Bpest, 1896. Pfeifer Ferd. 1.60