Albrecht János. Második javitott, lényegében változatlan kiadás. (8-r. 116 l.) Pozsony, 1896. U. o. 1.20