Ács Géza. A sors játékai. Beszélyek és rajzok. (k. 8-r.) Bpest, 1886.