Ábrányi Kornél. id. Képek a mult és jelenből. (8-r. 4 és 244 l.) Bpest, 1899. Pallas. 6.–