Ábrányi Kornél, id. Erkel Ferenc élete és müködése. Kulturtörténeti korrajz. (n. 8-r. 220 l.) Bpest, 1881. Schunda V. József. 4.–