Ábrai Lajos. Hogyan szervezzük a kereskedelmi szakiskolát? (8-r. 63 l.) Arad, 1895. Aradi nyomda részv.-társ. könyvnyomdája.