Abonyi Árpád. A század gyermekei. Tizenöt elbeszélés. (k. 8-r. 220 l.) Bpest, 1900. Franklin-társulat. 2.50