Adatok hiteles, – a Pest-Losoncz-Beszterczei vasút és Szent-István kőszénbánya-társulatról. (8r. 28 l.) Pest, é. n. Ny. Emich G.