Ábrányi Emil. A váróteremben. L.: Nemz. szinház könyvtára 37.