ABC, és elemi olvasókönyv. 10. kiad. (8-r. 96 l.) Sárospatak, Ref. főiskola. Kötve –.21.