1712–1860/IV

Teljes szövegű keresés

1712–1860/IV
BIBLOGRAPHIA
HUNGARIAE
1712–1860
SEU
CATALOGUS LIBRORUM
IN HUNGARIA, ET DE REBUS PATRIAM NOSTRAM ATTINGENTIBUS
EXTRA HUNGARIAM EDITORUM
IN ORDINEM REDEGIT ET SECUNDUM GENERA SCIENTIARUM SPECIALI INDICE ADIECTO EXHIBUIT
GÉZA PETRIK
CUM INTRODUCTIONE
ALEXANDRI SZILÁGYI
VOLUMEN QUARTUM
BUDAPESTINI
TYPIS SOCIETATIS PALLAS
1892
 
MAGYARORSZÁG
BIBLIOGRAPHIÁJA
1712–1860
KÖNYVÉSZETI KIMUTATÁSA
A MAGYARORSZÁGBAN S HAZÁNKRA VONATKOZÓLAG KÜLFÖLDÖN
MEGJELENT NYOMTATVÁNYOKNAK
ÖSSZEÁLLITOTTA S TUDOMÁNYOS SZAKMUTATÓVAL ELLÁTTA
PETRIK GÉZA
BEVEZETÉSSEL
SZILÁGYI SÁNDORTÓL
NEGYEDIK KÖTET
BUDAPEST
PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA
1892
 
PÓTLÉK
A „Pótlékban levő tót irodalom legnagyobb részét Rizner Lajos ev. tanitó összeállitása alapján közlöm.
P. G.
 

 

Biró, Martin. Dussu csuvainche pokogjenje, to jest: Oniu koi na Nebeskih Darovih, Milosergju i Milostimah fale, slave. i uzvisniu… Biró, Martin. Homilia episcopalis benignae caes. regiae resolutioni innixa ad fratres de educandis ex mixto matrimonio prolibus i… Biró, Steph. Panegyricus D. Francisco Xaverio. (12-r.) Tyrnaviae, 1752. Typis academicis. Biró, Steph. Doctrina christiana. Dum assertiones philosophicas in academia Claudiopolitana publice propugnaret D. Th. A. de Bisz… Biró, Steph. Panegyricus S. Francisco de Paula ordinis Minorum institutori, e gallico Lud. Bourdaloue. (8-r.) Cassoviae, 1763. Biró, Steph. Eucharisticon ob recuperatam valetudinem ad D. Aloysium. Elegia. (8-r.) Claudiopoli, 1771. Biró, Steph. Oda ad Josephum II. rom. imp. in campo Keresztes arma exerciturum. (8-r.) Claudiopoli, 1775. Biró, Steph. Canticum Excell. Dno Ladislao e comitibus Kollonicz episcopo Transylvaniae decantatum. (2-r.) Claudiopoli, 1777. U. … Bitskey István. A könnyű és gyors számvető vagy útmutatás a számvetésnek négy felsőbb nemeire és a főbeli és más gyakorlási könny… Blaho, Matauš Nábožné kázanj, které v Cyrkwi Ew. A. W. Wrbicko-Sw. Mikulášské … po swém, z dlauhotrwanliwé nebezpečne nemocy, kol… Blazyus, Ján. Rozkosse domu božjho, to gest: Arie na cossecka ewangelia nedělny y swátečny. (16-r. 263 l.) 1753. [H. és ny. n.] M… Blazyus, Ján. Gazyk slowo Božj zpjwagicj aneb Ljbezné a pronikawé Pjsničky k času rozličnému a k zwláštním potřebám spořádané a n… Blazyus, Ján. Celé srdce milosti Božj aneb wraucj a nábožné modlitby, k času rannímu. (12-r. 161 l.) 1756. [H. és ny. n.] Blaskovich, Andreas. Gedeonis l. b. a Laudon vitae rerumque gestarum compendium. (4-r.) Zagrabiae, 1792. Typ. Joan. T. nob. de Tr… Blásy, Jozef. Reč duchowná ktorú … počas slavného sysviacania hlavného chrámu ostrihomského, odbývaného, dňa 31. Aug. r. 1856, k … Blumenlese aus den vorzüglichsten Werken deutscher Schriftsteller. Ein Lesebuch für Bürgen- und Mädchenschulen, auch zum Gebrauch… Bobok, Kar. Lud. Tichost krestianského způsobu a obyčege, neni mdloba, ale gest owoce wynasnaženj a znamenj duchownj sýly. Kázanj… Boček, Leopold.s Krátka mluvnica slovenská a uvedeni k písemnostem. Z nedostatku školnich knih na žádost více učitelů podle nejle… Boczko, Daniel. Prwnj Kázanj které s Božj Pomocý, a milostiwým cýsařským a králowským Dowolenjm swé milé Welko-Lhotecké Cýrkwi w … Boczko, Daniel. Ručnj kancionál, domownj y pocestnj s připojenau knižkau modlitebnau. (8-r. 704 és 101 l.) V Jindřichowe Hradci, … Boczko, Daniel. Slabikar a welmi snadnau nauku k čtenj obsahugjcy, dle které djtky w Krátkém čase dobře čjsti naučeny býti mohau.… Bodo, Matej. Zwuk Ewangelium wěčného a prawdy nebeské hlasité zwěstowánj, to gest: Písničky nábožné, gak na Ewangelia a Epištoly … Bodola Károly, Z(ágoni). Egy életében szeretetre, halálában megsiratásra s jó emlékezetre méltó asszony képe, leirva egy halotti … Boerner. Ad nobilissimvm atqve clarissimvm virvm Pavllvm Fabri Neosoliensem … de antiquitatibus medicinae aegyptiacis respondenti… Bogdanowitschi, Ljebjew. Otschjerk wjengjerskoj woiny 1848–1849. gg. (8-r. 164 l.) S. Peterburg, 1850. Bogdány Mihály. Érzékeny rajzolatok a Szathmár vidékén uralkodott 1817-ik esztendei szörnyü éhségről. (8-r. 22 l.) Nagy-Károlyban… Boileaux Desperaux. Uměnj Básniřské, které ve Francauzkém jazyku … ve čtyrech zpěvich složil, v česko-slovenský pak jazyk přeloži… Bokréta, Farsángi –, az erdéllyi szépeknek. Bánom, hogy csak álom. (4-r. 5 lev.) [H. és ny. n.] Boldogságra vezérlő oktatás a Jézus tudományja szerint. Eredeti német nyelvből magyarra fordittatott 1798. A soproni magyar társa… Bolond Miska naptára. I. évfolyam 1858-ra. 50 fametszettel. (81. 30 és 128 l.) Pest, 1858. Landerer és Heckenast. –.48 p. Bolond Miska II. évfolyam 1859-re. (8-r.) Pest, 1859. U. o. –.80 Bolond Miska III. évfolyam 1860-ra (8-r. 130 l.) Pest, 1860. U. o. –.80 (Bona János.) A keresztényi életnek kezdeti és tanusági. Deákból magyarra forditá Horváth József. (4-r. 6 lev., 171 és 3 l.) Poso… Bonaventura. Boldogságos szüz Mária solosmaja. Melly ama Seraphim Sz. Ferencz szerzetének világos fáklyája s generálissa: … Sz. B… (Boross, Joseph.) Antitheta evangelica. (8-r.) Claudiopoli, 1742. Versek. Bors Samuel, Budafalvi. Két kis paraszt gyermek mindennapi szavakkal való beszélgetése, melly a fojó eszt. május 24-kén német nye… (Borsos Michael.) Idea perfecti belli imperatoris oratorie adumbrata. (12-r.) Claudiopoli, 1734. (Boscovich, Rog. Jos.) De maculis solaribus exercitatio astronomica habita in collegio romano soc. Jesu anno 1736. (4-r. 10 l.) R… (Boscovich, Rog. Jos.) De mercurii novissimo infra solem transitu. Dissertatio habita in seminario romano a Gaspare Servanzi acad… (Boscovich, Rog. Jos.) Tigonometriae sphaericae constructio. Demonstranda a P. P. societatis Jesu in collegio roman, anno 1737. (… (Boscovich, Rog. Jos.) De aurora boreali. Dissertatio habita in collegio romano a P. P. soc. Jesu. (4-r. XII l.) Romae, 1738. Ex … (Boscovich, Rog. Jos.) De novo telescopii usu ad objecta coelestia determinanda. Dissertatio habenda a PP. soc. Jesu in collegio … (Boscovich, Rog. Jos.) De veterum argumentis pro telluris schaericitate. Dissertatio habita in seminario romano soc. Jesu a comit… (Boscovich, Rog. Jos.) Dissertatio de telluris figura habita in seminario romano soc. Jesu a Josepho Passi. Ludovico Malfatti, Do… (Boscovich, Rog. Jos.) De circulis osculatoribus. Dissertatio habenda a PP. societatis Jesu in collegio romano anno 1740. (4-r. X… (Boscovich, Rog. Jos.) De motu corporum projectorum in spatio non resistente. Dissertatio habita in seminario romano soc. Jesu a … (Boscovich, Rog. Jos.) De natura et usu infinitorum, et infinite parvorum. Dissertatio habita in collegio romano soc. Jesu a PP. … (Boscovich, Rog. Jos.) De inaequalitate gravitatis in diversis terrae locis. Dissertatio habita in seminario Romano soc. Jesu a m… (Boscovich, Rog. Jos.) Disquisitio in universam astronomiam publicae disputationi proposita in collegio romano soc. Jesu … a Nico… (Boscovich, Rog. Jos.) De annuis fixarum aberrationibus. Dissertatio habita in collegio romano soc. Jesu a PP. ejusdem societatis… (Boscovich, Rog. Jos.) De observationibus astronomicis, et quo pertingat earundem certitudo. Dissertatio habita in seminario roma… (Boscovich, Rog. Jos.) Parere die tre mathematici. Sopra i danni, che si sono trovati nella cupola di S. Petro sul fine dell' ann… (Boscovich, Rog. Jos.) De motu corporis attracti in centrum immobile viribus de crescentibus in ratione distantiarum reciproca du… (Boscovich, Rog. Jos.) Nova methodus adhibendi phasium observationes in eclipsibus lunaribus ad exercendam geometriam, et promove… (Boscovich, Rog. Jos.) De viribus vivis. Dissertatio habira in collegio romano soc. Jesu a PP. ejusdem societatis anno 1745. (4-r… (Boscovich, Rog. Jos.) De cometis dissertatio habita a PP. soc. Jesu in collegio romano anno 1746. (4-r. XXXIV l. és 1 tábla.) Ro… (Boscovich, Rog. Jos.) Dissertatio de maris aestu. (4-r. LI l.) Romae, 1746. Ex typogr. Komarek. Boscovich, Rog. Jos. Dissertatio de lumine. Pars prima. (4-r. 44 l. és 1 tábla.) Romae, 1748. Typis Ant. de Rubeis. Pars secunda.… Boscovich, Rog. Jos. Dialogi sull' aurora boreale. (4-r. 47 l.) [Roma, 1748.] (Boscovich, Rog. Jos.) De determinanda orbita planetae ope catopricae ex datis vi, celeritate et directione motus in dato puncto.… Boscovich, Rog. Jos. Sopra il turbine che la notte tra gli XI e XII Giugno del 1749 dannegrio gran parte di Roma. (8-r. 224 l.) I… Boscovich, Rog. Jos. Lettera del P. R. G. B. al sig. abate Angelo Maria Bandini in riposta alla lettera del sig. Ernesto Freeman,… (Boscovich, Rog. Jos.) De centro gravitatis. Dissertatio habita in collegio romano soc. jesu. (4-r. XXVII l. és 1 tábla.) Romae, … Boscovich, Rog. Jos. Elementorum matheseos ad usum studiosae juventutis, tomi primi partes 2. (n. 8-r.) Romae, 1752. Excud. Gener… Boscovich, Rog. Jos. Osservazioni dell' ultimo passaggio di Mercurio sotto il sole seguito a 6 di maggio 1753 fatte in Roma, e ra… Boscovich, Rog. Jos. Inter Arcades Numenii Anigaei ecloga recitata in publica arcadum consessu primo ludorum olympicorum die, quo… Boscovich, Rog. Jos. Stanislai I. Poloniae regis Lotharingiae ac Barri ducis et inter ercades Euthymii Aliphiraei, dum ejus effig… (Boscovich, Rog. Jos.) De lunae atmosphaera. Dissertatio habita a PP. soc. Jesu in collegio romano 19. Julii anno 1753. (4-r. 75 … (Boscovich, Rog. Jos.) De lege virium in natura existentium. Dissertatio habita in collegio romano a Patribus soc. Jesu anno 1755… Boscovich, Rog. Jos. Philosophiae natura is theoria redacta ad unicam legem virium in natura existentium. (4-r. 322 l.) Prostat V… Boscovich, Rog. Jos. In nuptiis Joannis Corrarii, et Andrianae Pisauriae e nobilissimis Venetae reip. senatoriis familiis. Carmen… Boscovich, Rog. Jos. De solis ac lunae defectibus libri V. Ibidem autem et astronomiae synopsis, et theoria luminis Newtoniae, et… (Boscovich, Rog. Jos.) Essai politique sur la Pologne. (8-r. 240 l.) A Warsovie, 1764. De l'imprim. de Premoka. Boscovich, Rog. Jos. Memorie del Padre R. G. B. (4-r.) In Pesaro, 1765. Presso Dom. Ricci. Boscovich, Rog. Jos. Lettera scritta da Fiumalbo li 29. Agosto 1766. dal P. Ruggiero Boscovich al marchese Clemente Bagaesi. (4-r… Boscovich, Rog. Jos. De recentibus comperdis pertinentibus ad dioptricam. (k. 2-r. 67 l. és 2 tábla.) [H. és ny. n.] Boscovich, Rog. Jos. De unione colorum aliorum post alios per binas substantias, ac unione multo majore per tres. (k. 2-r. 69 l. … Boscovich, Rog. Jos. Descrizione di un nuovo pendolo a correzione. (4-r. 7 l.) In Milano, 1771. Boscovich, Rog. Jos. Giornale di un viaggio da Constantinopoli in Polonia … Con una sua relazione delle rovine di Troja. E infine… Boscovich, Rog. Jos. Journal d’un voyage de Constantinople en Pologne fait à la suite M. Jaq. Porter … en 1762. (12-r.) Paris, 17… Boscovich, Rog. Jos. Gradus Taurinensis. (4-r.) Augustae Taurinorum, 1776. Boscovich, Rog. Jos. Trigonometria sphaerica, cui adjunctum est ejusdem schediasma adhuc ineditum de angulorum sphaericorum const… Boscovich, Rog. Jos. Opera pertinentia ad opticam, et astronomiam maxima ex parte nova, et omnia hucusque-inedita, in 5 tomos dis… Boscovich, Rog. Jos. Abriss der Astronomie, mit Rücksicht auf ihre Verbindung der Schiffahrt. Aus dem Französischen. (8-r. 4 lev.… Boskowich, Jan. Svaté Gubileum, anebožto Milostywé Leto, Roku 1826. ku kterému farár Zohorsky … Farníkuw svich z Pastirsku Predml… (Bossányi, Wolfg.) Speculum juventutis academicae. Ld. a III. köt.-ben: Splény, Gabr. Bourgoing, P. Les guerres d’idiome et de nationalité. (La guerre des hongrois et des slaves.) Avec 1 carte. (8-r.) Paris, 1849. Böltseséggel gyámolitott imádság. Ld. a II. köt.: Király Demeter. Briefe aus Berlin über verschiedene Paradoxe dieses Zeitalters. An den Verfasser der Briefe aus Wien an einen Freund in Berlin. 3… Brosse. Ueber Sprache und Schrift. Aus dem Französischen des Präsidenten v. B. übersetzt und mit Anmerkungen begleitet. 2 Thle. (… Brozik, Ondrej. Reč kterú v Orawskeg Stolici k Národneg Garde Weličanskeg po zloženj Prísahy v Chráme Božom držal. (4-r. 8 l.) W … Bruderschaft-Büchlein, in welchem die Wesenheit. Zihl und End, Ablass und der englische Rosenkranz. wie auch die Regeln dieser Br… (Budai Isaurus.) A keresztyén az ájtatosságban. Irta Bétsben Pater Isaurus Kaputzinus szerzetbéli atya. (8-r. 276 l.) Bétsben, 18… Budic srdce, Ewangelicky –, záležegjcý w ssesti částkach. L.: Miletz Illés. Budjcek, Nedesky –, dusse křestanske skrze modlitby wrancné k spasytedlnému pokánj a nábožéntstwj zbuzugstwj wzbuzugjcy. Pro osob… Bujanovics Márk Aurel, Aggteleki. Hódolat főméltóságu herczeg Kopácsy József, Esztergomi fő egyház érseke st. ünnepélyes beiktatá… Bullioni Godefrednek, Keresztény Herkulesnek –, hadi munkái. Ld. az I. kötetben: Gerő György. Bulyovszky Lilla uti naplóra. 2 köt. (12-r. 3 lev. és 162 l.; 212 l.) Pest, 1858. Boldini Róbert könyvny. 2.– Burger, C. A. H. Všeobecný obraz zeměpisu. Pro slovenskou mládež nižších gymn. tříd spořádal J. B. F. v B. (8-r. 36 l.) V Trnavě,… Burghart. Notizen über Antiquitäten-Sammlungen, welche durch Subscription für irgend ein wissenschaftliches Institut in Ungarn hi…

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT