Pályamunkák, Philosophiai –. Kiadja a magyar tud. társaság. I. köt. (n. 8-r. XVI és 211 l.) Budán, 1835. A magy. kir. egyetem bet…

Teljes szövegű keresés

Pályamunkák, Philosophiai –. Kiadja a magyar tud. társaság. I. köt. (n. 8-r. XVI és 211 l.) Budán, 1835. A magy. kir. egyetem bet. –.45 p.
Almási Balogh Pál felelete ezen kérdésre: Minthogy a philosophia minden ágának kifejtése s hazánkban terjesztése leginkább az által eszközölhető: ha nemzeti iróink a philosophiára nézve szüntelen szem előtt tartják, milly sikerrel dolgozának elődeik, vagy miben s mi okra nézve maradának hátra; az a kérdés: Tudományos mívelődésünk története időszakonként mit terjeszt elénkbe a philosophia állapotja iránt; és tekintvén a philosophiát, miben s mi okra nézve vagyunk hátrább némelly nemzeteknél? A. E. M.
II. köt. A lélektudománynak nevelési fontosságáról. Jutalmazott pályamunka Hetényi Jánostól. (XVI és 247 l.) Pesten, 1844. Eggenberger J. és fia. 1.20 p. A. E. M.
III. köt. A lélektudomány viszonya a neveléshez. Másodrangú pályamunka, Beke Kristóftól. (3 lev., 7-296 l.) Pesten, 1845. U. o. 1.36 p. A. E. M.
Wargha István. A lélektudomány hatása a nevelésre. Harmad rangú pályamunka. (2 lev., 301-393 l. és 3 lev.) 1846.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT