Pályamunkák, Nyelvtudományi –. Kiadja a magyar tudós társaság. I. köt. 1. A magyar nyelvbeli ragasztékok és szóképzők. Irta Csató…

Teljes szövegű keresés

Pályamunkák, Nyelvtudományi –. Kiadja a magyar tudós társaság. I. köt. 1. A magyar nyelvbeli ragasztékok és szóképzők. Irta Csató Pál. - 2. A magyar nyelv szóalkotó s módosító ragainak nyelvtudományi vizsgálata. Irta Nagy János. (n. 8-r.) Budán, 1834. A magyar kir. egyetem bet. –.40 p. A. E. M.
Az egyes részek címei:
Csató Pál. A magyar nyelvbeli ragasztékok és szóképzők. Első rangu jutalomfelelet. (X és 98 l.) 1834.
Nagy János. A magyar nyelv szóalkotó, s módosító ragainak nyelvtudományi vizsgálata; vagyis felelet ezen jutalomkérdésre: Mellyek, hányfélék, mely eredetűek, és saját jelentésűek egyfelől a ragasztékok (suffixa) vagyis azon szók és szótagok, mellyek által a magyar nevek és igék értelme módosittatik, s meghatároztatik? Másfelől a szóképzők (formativa)? Melly változásokat okoznak, és szenvednek ragasztáskor és szóképzéskor, s végre milly nemű gyökerekhez szövetkeznek az utóbbiak? Másod rangú jutalom-felelet. (2 lev., 103-176 l.)
II. köt. A magyar nyelv gyökérszavai. Irta D. Engel József. - Tiszta magyar gyökök. Irta Nagy János. (n. 8-r.) Budán, 1839. U. o. 1.50 p. A. E. M.
Az egyes részek címei:
Engel József. A magyar nyelv gyökérszavai. A m. tud. társaság jutalomkérdésére előterjeszté ... Első rangu pályamunka. (XII l., 1 lev., 122 l., 1 lev. és 1 táblázat.) 1839.
Nagy János. Tiszta magyar gyökök. Másod rangú pályamunka. (1 lev., 125-296 l. és 2 kőnyom. tábla.) 1838.
III. köt. Magyar szókötés. Szilágyi István koszorúzott és Fábián István díjazott művei. (VIII. 9-276 l. és 4 lev.) Pesten, 1846. Eggenberger J. és fia. 1.36 p. A. E. M.
Szilágyi István. A magyar szókötés szabályai. Koszorúzott pályamunka.
Fábián István. A magyar szókötés szabályai. Dijazott pályamunka.
IV. köt. Magyar ékes szókötés. Irta Szvorényi József. (VI, 253, 3 l. és 1 lev.) Budán, 1846. A magyar kir. egyetem bet. –.40 p. A. E. M.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT