Pályamunkák, A Pesten fölállitandó protestans főiskola tanítási rendszerét tárgyazó –, a dunamelléki helv. hitv. egyházkerület kö…

Teljes szövegű keresés

Pályamunkák, A Pesten fölállitandó protestans főiskola tanítási rendszerét tárgyazó –, a dunamelléki helv. hitv. egyházkerület közgyűlése által 1841. julius 1-én kitűzött jutalomkérdésre. 2 köt. (n. 8-r.) Kecskeméten, 1843. Ny. Szilády Károly bet. 2.-
I. köt. A bíráló választmány ítélete következtében első- és másod-jutalommal koszorúzott pályamunkák. (XI és 291 l.)
Hetényi János. A Pesten felállítandó protest. főiskolai tanítás rend tervezete. Első rendű jutalommal koszorúzott pályamunka.
II. köt. Tiszteletdíjjal jutalmazott, s részint egészben, részint részletekben kiadatott pályamunkák. (370 l. és 2 lev.) 1.-
Péterfi Albert. A Pesten felállítandó protest. fő-oskola tanítási rendét illető tervezeti pályamunka. Tisztelet-díjj mellett egészben kiadott pályamunka.
Szabó György. Felelet a dunamelléki helv. hitv. ft. egyházkerület ezen pálya füzetére: Készittessék kimeritő terv, melly a Pesten létesítendő ref. főiskolának, alsó vagy elemi, közép és felső osztályaiban megállapitandó tanítási rendszert s a t. részletesen adja elő. Tisztelet-díj mellett kivonatban kiadott pályamunka.
Vajda Péter. Pesti protestans fő-iskola terve. Jutalom-díjj mellett egészben kiadott pályamunka.
Dobos János. A Pesten felállítandó reform. középponti főiskola szerkezeti terve. Német nyelven irta Spiller P.; kivonatban fordítá D. J. Tisztelet-díjt nyert pályamunka.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT