Palóczy Pál elmés versei. Kinyomtatta Szemere Albert. (8-r. 42 l.) S. Patakon, 1814.