Pájer Antal Kazinczy Ferencz emlékezete. L.: Tárkányi Béla.