Öröm-órái, a tizen-kilentzedik században élt igaz magyar hazafinak –. L.: Nagyváthi János.