Öröm-koszorú, mellyet gr. Károlyi György ő Nsgának nyújtottak alatvalói. L.: László Aloyz.