Javorszky család.

Teljes szövegű keresés

Javorszky család.
A mult században élt. Közűlök Javorszky György, kinek rézmetszvényü czimer-nyomatán „Georgius Javorszky nobilis ungarus“ körirat áll. Czimere a paizs udvarában kettősfarku ágaskodó oroszlán, első jobb lábában kivont kardot, a balban levágott törökfejet tart. A paizsfölötti terebélyes élőfán egy madár ül, csőrében zöld gallyat tartva. *
„Scuta gentilitia Hungarica” czimü gyüjt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT