Ádám ága.

Teljes szövegű keresés

Ádám ága.
Ádám Bécsben a hadi kanczelláriánál a keleti nyelvek tolmácsa, utóbb cs. kir. tanácsos volt. Öt fia közűl
Antal csepregi lelkész.
József kapitány volt, ennek fia János a kőszeghi kir. táblánál titkár, a midőn a Martinovicsféle körbe keveredett, és két ízben mint küldött Párizsba a jacubinusokkal leendő értekezés végett járt. Elfogatván, előbb halálra, utóbb Kuffsteinban töltendő hét évre itéltetett. Fogságában latin verseket irt, melyek a nemzeti muzeumban 1594. sz. a. fellelhetők; ezekben leirja saját s fogoly társai foglalkozásait; ő sakkozott, olvasott, olaszúl megtanúlt, s verseket irt. Kiszabadulása után búskomorságba esett, s 1805-ben golyóval életének véget vetett.
III. István Bécsben élt, ennek fiai Ferencz és V. István kapitányok, Ignácz tüzérségi tábornok volt, meghalt e század elején Pesten. Bennök ez ág kihalt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT