Petrovay család. (Dolhai és Petrovai.)

Teljes szövegű keresés

Máramaros vármegyének ősi családai közűl való, egy eredetű a Dolhai családdal,* és eleintén a XV. század közepéig e birtokról neveztetett, míg utóbb Petrova helység egyik ősi birtokáról Petrovay nevet vette fel. A XIV. század végén Dolhai Jánostól kezdve családfája következő: nevezett Dolhai Jánosnak négy fia volt Szaniszló, János, György és Bogdán, kik 1411-ben Zsigmond királytól Maramaros megyei Rozsállya, Szurdok, Sajó, Petrova, Leordina, Ratkava, Polyana és Batiza helységre királyi adományt vive, azokba beiktattak.* E négy fiu közűl Jánosnak fia volt Mihály, ki már Petrovaynak iratott. Ennek fia I. János, ennek Péter, ennek ismét II. János, ennek Miklós, ennek a táblázatot kezdő I. György:
A Dolhai nemzetség leveleiből több van közölve Teleki, Hunyadiak kora X. – XII. köt.
M. akad. Értesitő 1857. évi 358. lap. az Uj. m. Muzeum II. kötetében.
I. György; III. János 1688. ungi alispán (bedeghi Nyáry Zsuzsa); Ferencz; Zsuzsa (Orczy István); László; I. Antal 1760-ban alispán.; Éva.; József 1754.; Julianna (Orczy Sándor); II. Antal †; József 1776. 1805. ungi főszbiró és követ (Eördögh Veronika); Farkas nyug. kapit. lak. Domoszlón Hevesben.; István szül. 1790. ungi alispán 1831. udv. tan. kamarai igazgató lak. Csaszlóczon (Dráveczky Eszter); László tbiró Fegyvernekre költözött (báró Cannal Janka); Jusztus.; Sincerité.; Gabriella.; Ákos.; Lőkös.; Bogdány (vagy István); Malvina.; János Heves v. esk. 1861.; Gábor.; Ádám; György.
A táblán álló III. János, ki már Ung megyébe telepedett, és ott 1688-ban alispán volt, valószinűleg neje bedeghi Nyáry Zsuzsannával Heves vármegyében is birtokokhoz jutott. Unokája I. Antal Ung vármegyében 1730-ban aljegyző, 1733-ban pénztárnok, 1740-ben főjegyző, 1760-ban alispán volt. Ennek fia I. József Ung vármegyében 1776–1779. fősz. biró, 1802–1805-ben országgyülési követ. Nejétől lászlófalvi Eördögh Veronikától három fia maradt: Farkas, nyugalmazott százados, ki Heves megyei Domoszlóra tevé lakását, gyermekeit a táblázat mutatja, István és László, kik 1838. oct. 11-én kaptak Ung vármegyétől kétségtelen nemességükről bizonyitványt.
László Heves megyei Fegyvernekre telepedett. Nejétől báró Cannal Jankától gyermekei a táblázaton láthatók, ezek közűl János 1861-ben Heves vármegyének választott rendszerinti esküdtje volt.
A harmadik testvér István, ki Csaszlóczon (Ung várm.) született 1790. nov. 14-én, Ung megyénél 1817-ben főszolgabiró, 1828-ban főjegyző, 1831-ben alispán, és az 1830. és 1832/6. évi országgyülésen követ volt, utóbb kir. udvari kam. tanácsos, és kassai kincstári igazgató. Lakik Csaszlóczon. Nejétől Draveczky Esztertől gyermekei a táblázaton láthatók.
A család czímere – mint itt a metszvény ábrázolja – a paizs vörös mezejében arany zsinóron függő kürt, fölötte jobbról aranycsillag, balról félhold ragyog.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT