Petróczy család. (Petróczi és kászavári).

Teljes szövegű keresés

Lehoczky szerint* Horvátországból jött Trencsin megyébe a mohácsi vész után 1526-ban Petróczy Pál, a királyné tárnokmestere. Ezen Páltól, ki Gyulaffy Katalint, mások szerint Zsófiát vette nőül, következő családfa* alakult:
Lehoczky Stemmat. II. 305.
Wagner Mss. to mo LXX.
Pál 1526. (Gyulaffy Kata); Kata (orbovai Jakussith Ferencz); I. Miklós 1548. 1590. (Zay Borbála); János. †; I. István 1589.; Anna (Aranyányi Damián); Pál Trencsin várm. követe 1625. 1735. (Osztrosith Judit özv. 1640.); II. Miklós (Mérey Zsófia); II. István 1647. báró (Tököly Erzse); Ilona (b. Forgách János); III. István tábornok 1690. 1704. (b. Révay Erzse); Kata-Szidonia 1708. az irónő (gr. Pekry Lőrincz); Károly. †; Teofil. †; János. †; Frigyes. †; Miksa. †; Erzse (b. Calisius Keresztély); Lajos. †
I. Miklósnak fia Pál 1625. 1635-ben Trencsin vármegye országgyülési követe.* Benne ága kihalt.
1525: 23. és 1635: 56. törv. cz.
II. Miklósnak fia II. István 1647-ben báró lett. Ennek Tököly Erzsébettől gyermekei: Katalin gr. Pekry Lőrinczné, ki mint irónő is feltünteté nevét, különösen vallásos irományu munkái által,* és III. István, ki előbb Tököly Imrének, utóbb II. Rákóczy Ferencznek is tábornoka volt. Ez fiában kihalt, és igy ezekben a család elenyészett.
Remény szerk. Jókai M. és Vahot Imre 1851. II. félév 190. lap.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT