Petrikovics család.

Teljes szövegű keresés

Petrikovics család.
Trencsin vármegye birtokos családainak egyike. A megyei nemesi lajstomok szerint;* ismeretesek tagjai közűl a következők:
Szontagh Dán. közlése.
1748-ban Pálnak fiai laktak az alsó járásban, János és Miklós pedig Trencsin városában.
1768-ban Szoblahón lakott János fiával Jánossal, Trencsin városában Miklós és ennek hat fia, ugymint: Imre, István, János, József, Antal és Mátyás; ugyan ott István és négy fia: János, István, József és György; továbbá József egyedül, és Jánosnak örökösei névszerint János fiával ifjabb Jánossal és Ignácz. – Borcsánban pedig Pál és ennek két fia: János és Simon.
1803-ban Trencsin városában lakott János egyedül, továbbá ugyanott Istvánnak örökösei ugymint István, és ennek fia Ignácz és Antal, továbbá József két fiával Jánossal és Istvánnal; Ignácz fiával Jánossal, valamint idősb Ignácz egyedül; nemkülönben Jánosnak utódai László és Ferencz és ez utóbbinak fia ifj. Ferencz. – Borcsánban laktak János, és ennek három fia: Miklós, Tamás és Márton, valamint Simon és ennek fiai: Antal és Lajos. Végre
1837-ben Trencsin városában laktak János, Ignácz, és id. Jánosnak örökösei, ugymint Ferencz hasonnevű fiával, és László szintén hasonló nevű fiával. – Borcsánban Jánosnak örökösei: Miklós, Tamás és Márton, és továbbá Lajosnak fia Antal és Lajos.
Trencsinben a család birtoka diszes lakházzal és terjedelmes kertekkel van fölszerelve.
A családfa következő:
János Trencsin urad. tisztartó 1688–1692.; I. Pál (Miticzky Klára); János Szoblahón birtokot vett 1757.; II. Pál 1731. urad. tiszt (Nemák Klára); Ignácz †; János; József; János (Nozdroviczky N.); Simon.; N. (Rajcsány Józsefné); Ferencz; László.; László.; Ferencz (Petyko Jozefina); Lajos †; Ferencz.; Ede.
Békes megyében a Petrikovich család 1750-ben hirdetteté ki nemességét.
Jelenleg lakozik Nyitra megyében is.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT