Pethő család.

Teljes szövegű keresés

Pethő család.
Pethő Balás és testvére György 1560. jul. 22-én Bécsben kelt czímeres nemes levélben nemesítettek meg.
Czímerök a paizs kék udvarában zöld téren pánczélos sisakos lovas vitéz, paizszsal és kardjával három török lovagot űz, fölötte félhold s csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronájából pánczélos sisakos vitéz emelkedik fel, jobb kezében kivont kardot villogtatva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.
A nemesség-szerző Balásnak testvére Péter azon időben Kaposvárott a töröknél fogságban volt, a kit Balás akkor babocsai katona igyekezett kiszabadítani, és egy izben Kálmáncsánál három törököt űzőbe vett, és egy előkelőt el is fogott, a kiért azután öcscsét Pétert kiváltá. Azon jelenet, t. i. a három török űzését kéré Balás czímerébe, s megnyeré.
A családfa következő:
Balás. 1560; István; György; I. Mihály; Ferencz; István; György; István.; György; Péter.; Péter; László.; II. Mihály.; Balás; Péter; Ferencz; Péter.; István.; Zsigmond.; Dániel; József.; Ferencz.; Ferencz.; Péter.; István; Gábor.; László; László.; Imre.; III. Mihály.; Sándor.; Bálint.; Ádám.; István.; Dániel.; István.; Mihály.; Dániel. Valpón 1808.; József.; Gábor.
A család 1733. mart. 20-án Pápán Veszprém vármegyében kihirdetteté nemességét, valamint 1746. jul. 7-én szintén ott azt tevék P. Sebestyén és Ferencz, ez utóbbi akkor Esztergomban zászlótartó volt.
A végízen álló Dániel a Frimont huszár ezredben közel 9 évig szolgált, 1808. jun. 10-én Ettingshausen elbocsátó levelével vett bucsút a katonai pályától, és Valpóra telepedett, s ott megházasodott.*
Ez ág I. Mihálytól kezdve e munkában tévedésből a Kosár családév alá iktattatott.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT