Pethe család. (Hetesi †).

Teljes szövegű keresés

Pethe család. (Hetesi †).
Somogy vármegyei Hetes helységről irta előnevét, elszármazott több megyébe is. A mult században kihalt.
Ismeretes törzse Balás 1476-ban Mátyás király korában élt, ettől a származás rendje ez:
Balás 1476.; György; András; I. Imre 1570. kassai kamarai elnök (1. Serényi Margit. 2. Kapy Ana); I. Márton szül. 1554. † 1605. kalocsai érsek.; László 1616. Tornai főisp. kir. főajtónálló. (Perényi Margit); György (Balassa Zsuzsa); II. Márton 1608. tanuló.; Péter.; Zsigmond.; István (Rákóczy Erzse); Rozina (Jakussich András); Éva (Surman Miklós); N.; Ferencz.; Antal † 1710. Stajerben.
A törzsnek Balásnak kisunokája Imre 1570-ben kassai kincstári elnök, utóbb itélő mester volt. Első neje Serényi Margit, a második Kapy Anna* volt. Ezek egyikétől születtek fiai I. Márton és László.
Egy Kapy Anna Pethe László nejeül is iratik, s ennek leánya lett volna Rákóczy Pálné?
I. Márton szül. 1554-ben, papi pályára lépve 1582. febr. 21-én szerémi, 1584-ben váczi püspök, 1587. aug. 13-án váradi püspök, szepesi és egyszersmind jászói prépost, végre 1598. april. 16-án kalocsai érsek lett, melyet a győri püspökség javadalmával együtt viselt. 1602-ben királyi helytartó lett.* Meghalt 1605. octob. 3-án, eltemettetett Pozsonyban.
Lásd Wagner Analecta Scepus. III. 93–101. Pray, Hierarchia I. 353. II. 83.
László kamarai elnök* Torna vármegye főispánja 1612–1616-ban. Birta Szádvárt.* 1608-ban báró lett.* Nejétől Mérey Margittól fiai II. Márton és II. György.
Lehoczky Stemmat. II. 301.
Ugyanott I. 155.
Ugyanott I. 169.
II. Mártonról csak azt tudjuk, hogy 1608-ban Gréczben a philosophiát tanulta.*
Prosphonesis auspicatissimae inaugurationi ilustr. ac rever. Principi ac Dni Francisci Forgáchy (igy) etc. Graecii 1608. Lásd Draskovich.
II. Györgynek nejétől Balassa Zsuzsától több gyermeke maradt, mint a táblázaton láthatni. Ezek közűl Istvánnak hitvesétől Rákóczy Erzsébettől született fia, kinek nevét nem ismerjük, nemzett két fiat Ferenczet és Antalt, ki közűl az utóbbi 1710-ben Stiriában meghalván, családját sirba vitte.*
Lehoczky Stemmat. II. 301.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT