Péterffy család. (Ikácsi és atyai).

Teljes szövegű keresés

Péterffy család. (Ikácsi és atyai).
Szatmár, Zemplin vármegyei nemes család. Családi közlés szerint törzse Péterffy Miklós Zsigmond király korában a törökök elleni csatákban tünt ki vitézsége által és Ikács basát saját kezével megölte, a honnan a család ikácsi előnevét nyerte volna; különben a család előbbi neve „Macedoniai” volt. E Péterffynek több fiu-gyermeke lévén, ezek egyike „szentléleki” előnévvel élt, azonban fiágon kihalt. Az ikácsi ágból származtak Jakab és István, amaz magvaszakadt, Istvánnak azonban maradt egy fia szintén István, ki Zemplin megyében Liszkán lakott, és a kuruczok által leszúratott.
A csaláfa I. Istvántól kezdve következőleg terjedt le:
I. István; II. István lakott Liszkán; János.; István szatmári szbiró 1738–1754. (Dessewffy Mária); Sámuel (Viczmándy Borbála); Mária (Vassné); Miklós Ugocsa v. főjegyző 1756–1764. (Tóth Mária); Antal kapitány.; Károly tábornok (Viczmándy Anna); Ferencz (Bornemisza N.); Károly (Malonyay N.); Ödön.; Emma (Gundelfinger); Ottilia (Orczy Gyula); Ilona.; Miklós.; Albert szül. 1782. † 1859. cs. kir. főhadnagy volt. (Irinyi Mária); Ferdinand szül. 1812. (1. Buday Eszter. 2. Jármy Anna); Farkas sz. 1814. lak. Dengelegen. (Uramovits Mária); Szilveszter-Imre szül. 1817. (1. Buday Czeczil. 2. Kerekes Teréz); Joákim sz. 1812.; Bora sz. 1821. (Gencsy Zsigm.); Mária sz. 1823. (Szentmáriay Pálné); Alojzia (Áry Károly); Irene szül. 1846.; Lajos szül. 1859.; 1-től Miklós.; Hermina szül. 1848.; 2-tól Amalia sz. 1855.; István sz. 1857.; Ilona.; Imre.
II. Istvánnak, ki Liszkán lakott Zemplin vármegyében, három fia volt, ugymint: János (állitólag az, kitől a somoskői báró Péterffyek származtak volna); István, ki 1738. és 1746-ban Szatmár vármegye alszolgabirája volt;* ki Mária leányában kihalt; és Sámuel, kinek Viczmándi Borbálától ismét három fiát ismerjük: Miklóst, Antalt és Károlyt. Ezek közűl
Szirmay Szatmár várm. II. 134.
Antal az Alvinczy nevü magyar gyalog ezredben kapitány volt, magnélkül halt meg.
Károly szintén katona, tábornokságig emelkedett, öregsége napjaiban nyugalmazva. Nejétől Viczmándy Annától született Ferencz és Károly fiai a Zemplin megyei ágat képezik, amaz Zemplin megyének szbirája volt, Károly pedig Zemplin vármegyének 1840-ben országgyülési követe, utóbb az eperjesi kerületi tábla ülnöke; azonban ezeknek is jelenleg csak a táblázaton látható gyermekei élnek.
Miklós 1756. 1764-ben Ugocsa vármegye főjegyzője volt. Tóth Máriától származott ivadéka a Szatmár vármegyei ágazatot képezi. Fia Albert szül. 1782-ben, kilencz évig katonáskodott, és szintén az Alvinczy ezredben főhadnagy volt. Meghalt 1859-ben. Nejétől Irínyi Máriától gyermekeit utódaikkal együtt a táblázaton láthatni.
A család czímere a paizs kék udvarában zöld téren egymással szemközt vivó lovas vitéz, (állitólag egyik Ikács török basa fej nélkül, a másik a győztes Péterffy). A paizs fölötti sisak koronáján két egymással keresztbe helyezett könyöklő kar, mindegyik kivont kard hegyén törökfej vérzik. Foszladék jobbról aranykék, balról esüstvörös.
Vallásuk rom. kath.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT