Petényi család.

Teljes szövegű keresés

Petényi család.
Pozsony megyei csallóközi régi nemes család, mely nevét a Csallóközben fekvő Petény pusztáról vette. Egy 1356-ban kelt oklevél szerint, melyet a pozsonyi káptalan 1567-ben átirt,* már akkor élt Pethényi Miklósnak fia Jakab, (Jacobus filius de Pethen) valamint abban testvérei Péter, András stb. is említetnek.
Az eredeti átirat Petényi Ádám duna-szerdahelyi közbirtokos urnál.
A XVII. század végén élt Petényi-Horváth Márton, kinek azonban a fölebbiekkel összeköttetését nem állithatván, csak azt tudjuk, hogy ez mint már előbb is nemesi jogokkal élő nejével Máthys Máriával együtt Horváth alias Petheney néven I. Leopold királytól 1686-ban ujjitó czímeres nemes levelet nyert.*
Az eredeti szintén Petényi Ádám duna-szerdahelyi közbirtokos urnál.
A család nevét Esterházy Pál nádornak 1690-ben kelt okiratában is „Horváth alias Petheney”nek, és nádorilag átirt két záloglevél magyar szövegében „nemes Petényi Horváth Márton”nak és egyszer csupán Petényi Mártonnak találjuk irva.
Mártonnak utódai Ferencz és Ádám 1761-ben Batthány Lajos nádor adománylevelében szintén Petényi alias Horváth néven neveztetnek.
Az ujabb időben a család tagjai közűl Petényi János 1819–1832-ig kir. táblai ülnök volt.
A család czímere – mint itt a metszvény mutatja – emelkedő magas bércz, melyen hármas fehér liliom virít, és a bérczre egy szarvas üget fel. A paizs fölött sisak koronájából grif emelkedik ki, első jobb lábával kivont kardot tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT