Penczy család. (Penczi †).

Teljes szövegű keresés

Penczy család. (Penczi †).
Nógrád megye délkeleti részén fekszik. A.- és F.-Pencz helység, melyet hajdán hasonnevű nemes család birt. Már a XV. században élt Penczi Péternek leánya Agatha Nyéki Lászlóné, ki 1407-ben a sághi convent oklevele szerint Frank comes által jegyajándok és leánynegyed fejében Hont megyei Kelenye helységből kielégíttetett.
Utóbb ugyancsak a XV. században éltek Penczy Lászlónak fiai Gyárfás (Gervasius) és Jakab, ki 1468 táján Palóczy Máté országbiró előtt Penczy Balásnak fiával Tamással kétfelé oszták Pencz helységét.
Gyárfásnak csak leánya maradt Kata, kitől a poltári Soós ivadék származott.
Balásnak fia Tamás kétszer nősült, első neje a magvaszakadt Romhányi családból eredt Romhányi Zsófia volt, kitől született leánya Penczy Erzsébet Baloghy Miklós neje volt 1559-ben. Második neje 1512-ben Uza Ilona volt; a ki férjének Penczy Tamásnak 1538. előtt történt halála után férjhez ment pechváradi várnagyhoz Horváth Hánoshoz, a voxith Horváth család őséhez, a ki 1538. (feria 2. prox. post Dnicam Laetare) Penczy Tamás magva szakadtán I. János királytól Budán kelt királyi adomány-levelet nyert az egész Felső-Pencz helységre, és a Heves megyében fekvő sidi pusztára.
A család tehát Penczy Tamásban, kinek csak említett Erzsébet leánya (Baloghy Miklósné) maradt, fiágon kihalt. Leányágon utódai a baloghi Baloghy és ettől leányágon származó ivadék.
A család neve „de Pench” alakban is előfordúl a régi okmányokban.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT