Pelsőczi család. (Máskép Kovács.)

Teljes szövegű keresés

Pelsőczi család. (Máskép Kovács.)
Pelsőczi Péter 1643-ban III. Ferdinand királytól kapta czímeres nemes levelét. Czímere a paizs kék udvarában zöld téren hátulsó lábain álló, természetes szinű, kettős farkú oroszlán, első jobb lábával három vörös tollú nyilat tartva. A paizs fölötti sisak koronáján a leirthoz mindenben hasonló oroszlán látható. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.*
Adami Scuta gentil. tomo IX.
Ugocsa vármegyében Pelsőczy György 1712-ben jegyző, 1726-ban másod, 1728-ban első alispán lett, és 1729-ben orsz. gyülési követ volt.*
Szirmay C. Ugocsa p. 55. 57. 61.
Tán ezen Pelsőczi Péter ivadéka azon család, mely Pelsőczi máskép Kovács néven a XVII. századból Gömör megyéből Erdélybe származott. Nevezetesen Istvánnak fia János szül. 1672-ben Rimaszombatban. 1691-ben Gyulafejérvárra ment, és II. Apaffy Mihály udvari káplánja lett, utóbb Ebesfalván lelkész. Innen kiment Frankfurtba, Utrechtbe, hol hittani értekezést tartott; hasonlóan tett Bataviában is 1699-ben. Haza jövén Erdélyben Keresztesi Sámuel udvari papja, végre pedig superintendens lett. Meghalt 1749-ben kora 77. évében.*
Benkő Transylv. gen.
Pelsőczy nevű Szabolcs megye nemessége sorában említetik.*
Fényes, Geograph.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT