Pálma család. (Szóblahói).

Teljes szövegű keresés

Pálma család. (Szóblahói).
Trencsin vármegyei eredetű család, mely szóblahói előnévvel él. Trencsin vármegyében 1690-ben Kis-Kolacsinban székeltek tagjai.
Utóbb (1803.) egyik ág Árva megyében Nemes-Dedinán, a másik ág Liptó megyében Rózsahegyen lakozott. Ez utóbbi helyen született 1735. aug. 18-án Károly-Ferencz történet irónk, előbb jesuita, egyetemi tanár, 1776-ban kalocsai kanonok, 1779-ben nagyprépost, 1784-ben czimz. püspök, és érseki helyettes. Meghalt Pesten 1787. febr. 10-én. Testvérétől való egyik unokaöcscse József-Ferencz 1771-ben ügyvéd, 1788-ban Nógrád megyében a Józsefi rendszer alatt judicum subalternumnál actuarius. Neje kereskényi Kereskényi Éva, kivel P.-Szántón birtokrészt kapott, és ki 1800-ban már özvegy. Erről gyermekeit a táblázaton láthatni. Közűlök Elek szül. 1782-ben Szűgyben, előbb a kir. kuriánál irnok, utóbb mintegy (1822-től) ügyvéd és a pesti kir. egyetemnél tanácsjegyző és kézi pénztárnok. Első neje Bisztriczky Éva, másik Gelle Mária 1831-től. Meghalt 1849. dec. 18-án kora 67. évében hosszas vizkorságban, maga után hagyván egy három hónapos leánykát Máriát. – Testvére Pál (szül. 1789-ben), jelenleg maklári plébános és alesperes.
A családfa igy áll.
Pálma N.; N. N.; Károly-Ferencz szül. 1735. † 1787. kalocsai n. prépost történet iró.; József-Ferencz (Kereskényi Éva); N.; Károly kincstári ügyész a bánságban.; Elek sz. 1782. † 1849. egyetemi tanácsjegyző. (1. Bisztriczky Éva. 2. Gelle Mária); Karolina (Balás Józsefné); Janka (Mészáros Ágoston); Mária (Mórász Imre); Pál szül. 1789. plébános alesperes.; 2-tól Mária szül. 1849. aug. 20.
A család czímere négyrészre osztott paizs, az 1. és 4. udvarban pálmafa zöldel; a 2. és 3-ik udvarban oroszlán ágaskodik, első jobb lábával kivont kardot tartva. A paizs fölött két koronás sisak áll, a jobb oldaliból két kiterjesztett sasszárny emelkedik ki, a baloldaliból a leirthoz hasonló oroszlán emelkedik. A paizst foszladék veszi körül.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT