Palikutya, jelenleg. Palikutsevnyi család.

Teljes szövegű keresés

Palikutya, jelenleg. Palikutsevnyi család.
A nemességet Palikutya János nyerte I. Ferencz királytól 1801. aug. 14-én Bécsben kelt armalis által, mely lakta helyén Krassó vármegyében 1802. april. 6-án kihirdettetett.*
Adami Scuta gentil. tomo IX., és Krassó várm. jegyzőkönyve.
Czímere négy részre osztott paizs, az 1. és 4. kék udvarban hármas zöld halmon daru (v. gólya) áll egy lábon, másik fölemelt lábával arany kalászt tart. A 2. és 3. vörös udvar közepén vizirányos ezüst szelemenen három kék rózsafej látszik. A paizs fölötti sisak koronájából két kiterjesztett fekete sasszárny között pánczélos kar könyököl, kivont kardot tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.
A család birta Krassó vármegyében Furluk és Dezestye helységet. A nemesség szerző Jánosnak három fia maradt Péter, János és Sándor, kik nevöket Palikucsevnyi alakban vették használatba, sőt ujabb időben Palik-ucsevni alakban is találjuk irva. A nevezett fiak közűl Péter Krassó vármegyének volt főszolgabirája, jelenleg az 1861. évi országgyülés után Torontál vérmegye főispáni helytartójául neveztetett ki. Neje báró Bernáthffy leány. János cs. kir. kapitány; Sándor 1857-ben urbéri törv. széki segéd; gyermekei vannak.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT