Paget család.

Teljes szövegű keresés

Paget család.
Angolországból ered. Ott született 1810. körül Paget János esquire, ki 1832. után a szárazföldön tévén utazást, 1836-ban sokáig időzött Magyar- és Erdélyországban, és e két utóbbiról igen jeles uti rajzot adott ki Londonban, mely német fordításban is megjelent. Ezután állandóan Erdélybe telepedett, és nőül vévén báró Wesselényi Polixenát, Erdélyben jószágokat vásárolt, a mezei gazdászat érdekeit buzgóan fölkarolta; és különösen a lótenyésztés körül sok hasznot tett Erdélynek. Minden közhasznú vállalatoknál értelmes tevékenysége és buzgóságánál fogva uj hazájának egyik legjobb polgára lön, miért is az 1846/7-iki erdélyi országgyülésen honfiusítást nyert. A forradalom után visszament Angliába családjával együtt. Nevezett nejétől, ki „Utazás-át Sweicz és Olaszországban” (Kolosv. 1841. két köt.) szintén kiadta, egy fia Olivér, az olasz hadjáratban Garibaldi seregében harczolt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT