Paczolai család.

Teljes szövegű keresés

Paczolai család.
Erdély kihalt családa.* Első ismert törzse Paczolai János 1520. táján élt, és feleségül háportoni Forró Ilonát tartotta. Ipa Forró Márton (vagy Mátyás) 1552. jul. 26-án részbirtokos volt Vecserd, Rovás, Gezse, Kis-Enyed, és Martontelke falvakban. Igy birtokossá vált e család házasság utján is, de ősi birtoka is kétségkivül volt a két (akkor egy) Fejér vármegyében. E megyében Sz--Benedeken birt Kristóf 1583-ban.*
Mikola Hist. geneal. Transylv.
Régi magyar nyelvemlékek II. 303. 304.
1680. körűl özvegy Mikesné az erdélyi unitária eklézsiák dúsabb jóltevője.
Mikola, valamint Benkő* is, amaz a „nominatissimarum familiarum def. series”ben, az utóbbi florentissimae et spectabiles familiae fölirat alatt említi a Paczolai családot. Kővárinál mind a három sorozatból kimaradt. – Családfájuk következőleg ismeretes:
Benkő J. Transylv. gen. I. 521.
János (Forró Ilona) 1560. táján.; Bora (Toroczkai Ferencz); Kristóf (1. Horváth Kata 2. Veres Anna); 1-től Erzse (Somlyai Mihály); István (Győrffy Ilona); Péter 1664. (Kornis Bora); Bora 1680. (1. Kapronczay György 2. Mikes Mihály)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT