Kanyó család.

Teljes szövegű keresés

Kanyó család.
Lehet, hogy a feljebbitől egykor egy törzsből származott, de amannál majd egy századdal később jutott a kiváltságosak sorába. Ugyanis Kanyó János 1714-ki mart. 24-én kelt czimeres levélben III. Károly király által nemesittetett meg, mely nemes levél Nógrád megyében hirdettetett ki. Jánosnak fia Mihály, ki Pestmegyébe tette át lakását, 1732-ben a nógrádmegyei nemességvizsgáló törvényszék előtt produkálá az atyja által nyert nemes levelet, és ez alkalommal egyszersmind azon manumissionalist, mely szerint ősei már 1656-ban Szelényi János által a jobbágyság alul fölmentettek *.
Protocol. C. Neograd. anni 1732. nro VIII.
Czimerük a paizs kék udvarában magas fehérlő kőszikla-csucson egy fekete zerge, és ugyan ez állat látható a paizsfölötti sisak koronáján. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös *.
Collect. Herald. nro és Adami Scuta gentil. tom. V.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT