Kandó család. (Eger-farmosi).

Teljes szövegű keresés

Kandó család. (Eger-farmosi).
Már a XVII. században Nógrád megyében élt Kandó János, ki 1652-ben nemessége kimutatására szorittatván, Bocskai Istvántól nyert nemesi levelet mutatott elő, azonban az magyarországban érvénytelen lévén, a következő törvényszékig uj bizonyitékok eléadására utaltatott, és egyszersmind végeztetett, hogy addig, mint táblabiró semmi törvényes ügyekbe ne avatkozzék *. 1654-ben ezután megmutatván – mint a jegyzőkönyv szól – Kandó János, hogy ő nem a bogáchi, hanem a farmosi Kandó családból származott, ennélfogva nemesnek elismertetett *.
Protoc. C. Neograd. anni 1652. p. 2. hol ez áll: „Quia de dubia Johannis Kandó nobilitate certae literae in hac sede fuissent publicatae, nempe Sererissimi quondam Stephani Bocskay armales, quae nobilibus Hungariae minime suffragari possunt; deliberatur: ut idem Johannes Kandó super vera nobilitate ad secundum sedriae terminum usque producat certiora documenta; interim in nullum processum juridicum Cottus huius sese immisceat, sed judicatus eius in suspenso maneat.“
Protoc. C. Neograd. anni 1654.
Jánosnak fia volt István, ki 1694-ben élt *.
Protoc. C. Neograd. anni 1694.
Szintén Jánosnak leánya lehetett Kandó Judit, Rosnyay Jánosné, ki 1681-ben a sztregovai ágost-evang. egyháznak az ur vacsorájához használandó fehér gyolcs abroszt ajándékozott, melylyen zöld selyemmel kivarrva ez olvasható: „Generosi Domini Johannis Rosnay consors, nomine Juditha Kandó, donavit ad gloriam Dei. Die 25-a Maji 1681“ *. Élt Judit 1689-ben is.
Mocsáry Antal, Nógrád vármegye Esmért. I. 98.
Farmosi Kandó Gábor 1809-ben a Zemplin vármegyei fölkelő nemesség ezredese, részt vett a győri ütközetben. Neje (1819.) Fáy Kata, és ettől leánya Teréz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT