Kajuch család.

Teljes szövegű keresés

Kajuch család.
Nemes család Nyitra megyében, honnan Kajuch János a mult század közepén Esztergamba szakadt, és 1776-ban Nyitra vármegyétől nemességéről kivett bizonyitványát 1777-ben Esztergam megyében is kihirdetteté. A tőle lejövő ivadék nemzékrende ez:
János 1766. Esztergamban; Márton 1777.; György 1777–1805.; Imre 1777.; István 1777–1805.; György 1828.; József 1828.; Ignácz 1828. 1839.; Ferencz 1828.
Jánosnak fiai Esztergamban laktak, és 1804-ben Barsmegyétől nyertek nemesi bizonyitványt, melyet 1805-ki febr. 18-án Esztergam megyében tettek közhirré.
Györgynek négy fia 1828-ban Pest megyében hirdetteté ki nemességét, közűlök Ferencz 1836-ban Nyitra megyétől, Ignácz pedig 1834-ben Hont, 1836-ban Nyitra, és 1839-ki april 20-án Nógrád megyétől nyert nemességéről bizonyitványt *.
Nógrád várm. jegyzőkönyv 1839-ik évi 548. szám alatt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT