SZÉCHY MÁRIA 1610–1679*

Teljes szövegű keresés

SZÉCHY MÁRIA
1610–1679*
MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
és
MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT MEGBIZÁSÁBÓL
SZERKESZTI
SZILÁGYI SÁNDOR
BUDAPEST
FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA.
1885
SZÉCHY MÁRIA
1610–1679
IRTA
ACSÁDY IGNÁCZ
BUDAPEST
A MAGYAR TÖRT. TÁRSULAT KIADÁSA
1885

I. CZIMLAP «PÁZMÁNY PÉTER IMÁDSÁGOS KÖNYVE» 1665. KIADÁSÁRÓL, MELY SZÉCHY MÁRIA KÖLTSÉGÉN JELENT MEG. A SZÉCHY-CZIMERREL.
A czímlap «gróff Anna Mária Szecsi» felirással s a Széchy-család kétfejű sasos czímerével Pázmány Péter imakönyvének és Kempis Tamás Krisztus követésének Széchy Mária költségén Bécsben 1665-ben megjelent kiadásában levő rézmetszet hasonmása. Fára metszette Pollák.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT