RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Teljes szövegű keresés

817RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
Acta Ethn. - Acta Ethnographica
Ad. Ért. - A Néprajzi Múzeum Adattári Értesítője
Arch. Ért. - Archeologiai Értesítő Béri Balogh Ádám
Múz. Évk. - A Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve, Szekszárd
Bihari Múz. Évk. - A Bihari Múzeum Évkönyve, Berettyóújfalu
Déri Múz. Évk. - A debreceni Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen
DJBVk - Deutsches Jahrbuch für Volkskunde, Berlin
EA - A Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattára
Egri Múz. Évk. - Az Egri Múzeum Évkönyve, Eger
EPhK - Egyetemes Philológiai Közlöny
Ért. Sz. - A magyar nyelv értelmező szótára. I–VII. Budapest, 1959–1962.
Ethn. - Ethnographia
FA - Folklór Archívum, Budapest
FFC - Folklore Fellows Communications, Helsinki
Fil. K. - Filológiai Közlöny
Folia Ethn. - Folia Ethnographica
FUF - Finnisch-ugrische Forschungen, Helsinki
Herman Ottó Múz. Évk. - A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, Miskolc
HITK - A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, Újvidék
HK - Hungarológiai Közlemények
Ind. Ethn. - Index Ethnographicus
It - Irodalomtörténet
ItK - Irodalomtörténeti Közlemények
JAF - Journal of American Folklore, Bloomington
Janus Pannonius Múz. Évk. - A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs
Jósa András Múz. Évk. - A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, Budapest
JSFOu - Journal de la Société Finno-Ougrienne, Helsinki
MKSz - Magyar Könyvszemle
MMMÉvk. - Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Évkönyve, Budapest
MNA - Magyar Néprajzi Atlasz
MNGy - Magyar Népköltési Gyűjtemény
MNK - Magyar Népmesekatalógus
818MNL - Magyar Néprajzi Lexikon
MNT - A Magyar Népzene Tára
MNy - Magyar Nyelv
MNyelvj. - Magyar Nyelvjárások
Móra Ferenc Múz. Évk. - A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged
Ms. - mannuscriptum (kézirat)
MTA Nyelv. K. - Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei, Budapest
MTA Társ. K. - Magyar Tudományos Akadémia Társadalom-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei, Budapest
Műv. Hagy. - Műveltség és Hagyomány
NK–NT - Népi kultúra–Népi Társadalom. A Magyar Tudományos Akadémiai Néprajzi Kutató Csoportjának Évkönyve, Budapest
NÉ - Néprajzi Értesítő
Népr. K. - Néprajzi Közlemények
Népr. Nyelvtud. - Néprajz és Nyelvtudomány, Szeged
NIF - Nordic Institute of Folklore, Turku
NKCs - Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoport
NNy - Népünk és Nyelvünk, Szeged
Nógrád megyei Múz. Évk. - Nógrád megyei Múzeumok Évkönyve, Salgótarján
Nyelv. és Ir. Közl. - Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, Kolozsvár
Nyr - Magyar Nyelvőr
Rhein. JbVk. - Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde, Bonn
RMKT - Régi Magyar Költők Tára
RMNy - Régi Magyarországi Nyomtatványok
SI. Nar. - Slovensky Národopis, Bratislava
Stud. Slav. - Studia Slavica, Budapest
Szab. Sz. Sz. - Szabolcs-Szatmári Szemle, Nyíregyháza
Szántó Kovács János Múz. évk. - A Szántó Kovács János Múzeum Évkönyve, Orosháza
Tánctud. Tan. - Tánctudományi Tanulmányok
TESz - A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Budapest, 1967–1976.
Ú. Í. - Új Írás
ÚMNGy - Új Magyar Népköltési Gyűjtemény
Val. - Valóság
Vig. - Vigilia
Vil. - Világosság
ZfVk - Zeitschrift für Volkskunde, Stuttgart
ZNZO - Zbornik za narodni život i običaje zbjužnih slavena, Zagreb

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT