Κιριος

Teljes szövegű keresés

Κιριος, az attikai jogban annak a férfiszemélynek a neve, a ki valamely jogtalan vagy korlátolt jogú egyénnek a törvényszék előtt is a jogügyletek terén is képviselője, s vagyonának kezelője. A kiskorúak χ.-a az atya vagy a gyám (επιτροπος). Az attikai nőknek egész életükben volt χ.-uk; először az atya, annak halála után kiskorúságukban a gyám; aztán a legközelebbi atyai rokonok, a rokonsági fok (αγχιστεια) rendjében (testvér, unokatestvér, stb., nagyatya, nagybátya stb.); ha férjhez ment, az ura, ennek halála után nagykorú fia, vagy, ha a fiú kiskorú volt, ennek gyámja (επιχληος nőnek férje valószínűleg csak a fiú nagykorúságáig volt a nő χ.-a); ha visszatért atyja vagy rokonai házába, ismét a házasság előtti jogviszony vált érvényessé. A nő és χ.-a közt való jogviszony ellenőrzésére és az esetleges bűntények megtorlására a γραϕη χαχωσεων volt hivatva (l. Καχωσις, Házasság, Örökösödési jog). GY. GY.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT