Κλαδοι ιχετιριοι

Teljes szövegű keresés

Κλαδοι ιχετιριοι, közönségesen Αστεμματα vagy ϑαλλοι, ϕυλλαδες ιχετηριοι (a rómaiaknál infulae vagy vittae) volt a neve a könyörgők kezében tartott olajágaknak (Aesch. Eum. 43. suppl. 2. Soph. Oed r. 3. 143) vagy a főt diszítő olajágkoszorúknak, melyeket néha fehér gyapjuszalagokkal is körülfontak. V. ö. Infulac. G. J.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT