Δανακη, η

Teljes szövegű keresés

Δανακη, η αζ οβυλυσν〈λ ϖαλαμιϖελ τ⎞ββετ ⎡ρ⌡ κισ περζσα π⎡νζ. Ηεσψχηιυσ σζεριντ (σ. ϖ.) αζτ α π⎡νζδαραβοτ ισ ⎨γψ νεϖεζτ⎡κ, μελψετ α ηαλοττ σζ〈ϕ〈βα σζοκτακ τεννι. M. J.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT