EGYES SZERZŐK

Teljes szövegű keresés

EGYES SZERZŐK
AESCHYLUS (Aiszkhülosz)
1. A le-bilintsezett Prometheus. [Ford.: Verseghy Ferenc]. Buda, 1792.
ua. (2. kiad.) Bp. 1875.
2. A lelánczolt Prometheus. (Ford.: Zilahy Károly.) Pest, 1861.
ua. Bp. [1898]. (MK 27.)
3. A lebilincselt Prometheus. Antigone és Ismene párdala. (Ford.: Pecz Vilmos.) Bp. 1886.
4. A perzsák. [Ford.: Rákosi Jenő.] Bp. 1889.
5. Prometheus. (Ford.: Dezső Gyula.) Nagykőrös, 1890.
6. Agamemnon. (Ford.: Csengeri János.) Bp. 1893.
ua. 2. jav. kiad. Bp. 1909.
7. Oresteia. (Ford.: Csengeri János.) Bp. 1893.
ua. Bp. 1901.
ua. 2. kiad. Bp. 1911.
ua. új leny. Bp. 1918.
8. Oresztéja. (Ford.: Kollmann Gyula.) Arad, 1900.
9. Agamemnon. (Ford.: Váradi Antal.) Bp. 1900. (MK 162.)
10. A. tragédiái. (Ford.: Csengeri János.) Bp. 1903.
ua. átdolg. új kiad. Bp. 1940.
11. Heten Théba ellen. – A perzsák. (Ford.: Rákosi Jenő.) Bp. 1903.
ua. Bp. 1903. (Rákosi Jenő színművei 20.)
12. Három dráma (Oltalomkeresők. Ford.: Kerényi Grácia.; Perzsák + Heten Théba ellen. Ford.: Jánosy István.) Bp. 1959. (Világirodalmi kiskönyvtár)
13. A. drámái. [Ford. többen]. Bp. 1962. (A világirodalom klasszikusai)
ua. Bp. 1971. (BC)
14. Perzsák +Heten Théba ellen. (Ford.: Jánosy István.) Bukarest, 1972.
AESOPUS (Aiszóposz)
1. Esopus fabulái, melyeket mostan újonnan magyar nyelvre fordított Pesti Gábor. Bécs, 1536.
ua. [Válog.: Ács Pál.] Bp. 1980.[1981]. (Magyar Hírmondó)
2. Száz fabula, melyeket Esopusból és egyebünnen egybegyűjtött és öszveszerzett és fabuláknak értelmével egyetemben Heltai Gáspár. Kolozsvár, 1566.
ua. Németújvár, 1566.
ua. Heltai Gáspár ezopusi meséi. (Kiad.: Imre Lajos.) Bp. 1897. (Régi magyar könyvtár 4.)
ua. Bp. 1984. [minikönyv.]
ua. … újból kibocsátja Lengyel Dénes. Bp. 1943. (Szent Hilárius könyvek)
ua. … most pedig a mi kegyes olvasónak átírta és átnyújtja Keleti Artúr. Békéscsaba, 1943.
ua. 2. kiad. Békéscsaba, 1948.
ua. (3. kiad.) Bp. 1958.
ua. (4. kiad.) Bp. 1978.
3. Magyar Aesopus, az az A. egész élete és fabulái. Melyet görög nyelvből deákra, deákból németre és németből magyar nyelvre fordítottak és … figurákkal megékesítettek. Lőcse, 1673.
ua. Lőcse, 1687.
4. Ezopusnak száz ötven meséi … melyek most újra magyar nyelvre fordíttatván … képekkel megékesítvén, kiadattak. H. n. [? Kolozsvár], 1767.
u. a. Kolozsvár, 1774.
5. Külömb külömb féle autoroknak görög nyelvre fordíttatott meséi. Melyek rövid szóval Esopus meséinek… mondattatnak… képekkel megékesítve… H. n. [? Kolosvár], 1776.
ua. Kolozsvár, 1777.
6. Ezopus élete és fabulái… újonnan magyarra fordítottak és … feljegyeztettek Németh Antal által. Bécs, év. n.
ua. Pozsony–Pest, év n. [1777.]
7. Haszonnal mulattató mesék. Melyeket részszerént Ésopusból vett, rész-szerént maga csinált… Péczeli József, Győr, 1788.
8. Aesop. meséi. [Közread.: Hatvani István.] Debrecen, 1799.
ua. újra közre bocsátotta és … bővítette P. J. [= Pechata János], Nagyvárad, 1819.
9. Válogatott darabok Aesopus elmés meséiből… Magyarázta B** J** Domonyban. Pest, 1835.
11. A. meséi. Hellenül és magyarul. (Ford.: Szabó István.) Pest, 1846.
ua. (2. czímlap) kiad. Pest, 1864.
ua. csak magyarul. Pest, 1846. (Hellen könyvtár 1.)
ua. sorozatjelzés nélkül.
11. Aesop meséi az ifjúság számára. Zágráb, év n.
ua. Zágráb, 1867.
12. 300 Aesopus-mese. (Az ifjúság számára átdolg.: Ludvigh János és Boros Gábor.) Bp. év n.
ua. 2. jav. kiad. Bp. év n.
ua. (3. kiad.) Bp. 1902.
ua. 4. kiad. Bp. (1926).
13. Aesopus. Tanulságos mesék. Bp. 1891. (Forgó bácsi könyvtára 5.)
14. Ezopus száz meséje az ifjúság számára. Bp. 1895.
15. Markó László: Ezópusi mesék. Bp. 1898.
16. Válogatott aesopusi mesék – Prebráne Ezopusove fabule. (Magyarul és vendül írta: Mikola Sándor.) Bp. 1942.
17. Aisopos meséi. (Ford.: Czimer József.) Bp. 1943.
18. Aiszóposz meséi. (Ford.: Sarkady János.) Bp. 1969.
ua. Gyoma, 1975. [Minikönyv]
19. A. meséi. (Ford.: Bodor András.) Bukarest, 1970. (Téka).
AMMIANUS MARCELLINUS
A. M. ránk maradt történeti könyvei. (Ford.: Pirchala Imre.) I–II. köt. Bp. 1917. (GLR)
ANACREON (Anakreón)
1. A magyar Anakreon. (Ford.: Zechenter Antal.) Prága, 1785.
2. A. Teosi A. kétféle fordításban. (Ford. Édes Gergely.) Vác. 1803.
3. A. dalai. (Ford.: Taubner Károly; kiad.: Vajda Péter.) Pest, 1883.
4. A. dalai. (Ford.: Péchy István.) Bp. 1874.
5. Anakreon. Görögül és magyarul. (Ford.: Ponori Thewrewk Emil.) Bp. 1885. (GLR).
ua. csak magyarul. (GLR).
6. Anakreoni dalok. (Ford.: Bedőházi János.) Marosvásárhely, 1886.
7. A. versei. (Ford.: Devecseri Gábor.) Bp. 1962.
ANAXAGORAS Clazomenaeus
Megtört hangok. Görögül és magyarul. (Kiad. és ford.: Schwarz Gyula.) Pest, 1861.
APOLLODORUS (Apollodórosz)
Mitológia. (Ford.: Horváth Judit.) Bp. 1977. (OIK).
„APOLLONIUS-REGÉNY”
Apollonius királyfi. Elveszett görög mű V. sz.-i latin feldolgozásban. (Ford.: Révay József.) Bp. 1973. [Minikönyv.]
APOLLONIUS (Apollóniosz Rhodiosz)
Arany-gyapjas vitézek, vagy Argonautikon. (Ford.: Szabó István.) Bp. 1877.
APPIANUS (Appianosz)
A római polgárháború. Görögül és magyarul. (Ford.: Hahn István.) I–II. köt. Bp. 1967. (GLI 12–13).
APULEIUS
1. Ámor és Psyche. (Ford.: Csengeri János.) Bp. 1901. (OK 1593–1594.)
ua. 2. kiad. Bp. 1928. (OK Új F. 2118.)
2. Amor és Psyche. (Ford.: Révay József.) Bp. 1911.
ua. Gyoma, 1921. (Monumenta Litterarum 1. sor. 2.)
ua. Bp. 1982. [Repraint]
3. Az aranyszamár. (Ford.: Braun Soma.) Bp. 1919.
4. Az aranyszamár. (Ford.: Révay József.) Bp. 1924. (Nagy írók, nagy írások).
ua. 2. kiad. Bp. 1942. (A regényírás mesterei)
ua. 3. kiad. Bp. 1949.
ua. 4. átdolg. kiad. Bp. 1957.
ua. 5. kiad. Bp. 1995.
ua. 6. kiad. Bp. 1963.
ua. Bp. 1964. (OK)
ua. Bp. 1971. (BC)
5. A mágiáról. + Virágoskert. (Ford.: Détshy Mihály). Bp. 1974. (OIK)
ARCHIMEDES (Arkhimédesz)
1. A. körmérése. Eutorpius magyarázásával. (Ford.: Taubner Károly.) Pest, 1840.
2. A. Arenariusa. Görögül és magyarul. (Ford.: Grosschmid Lajos.) Bp. 1931. (A Szt. István Akadémia… felolvasásai 3/1.)
ARISTOPHANES (Arisztophanész)
1. A békák. (Ford.: Veress Ignác.) Bp. 1875. (Magyar könyvesház 6.)
2. A. vígjátékai. (Ford.: Arany János.) I–III. köt. Bp. 1881.
ua. 1–II. köt. Bp. 1885. (A. J. Összes Munkái 7–8.)
ua. I–II. köt. Bp. 1900. [Sorozatjelzés nélkül]
ua. I–II. köt. Bp. 1902. (A. J. Összes Munkái 7–8.)
ua. Bp. (1924). (A. J. Összes Munkái 4.)
ua. Bp. 1943. (Az európai dráma)
ua. 2. kiad. Bp. 1946. (Az európai dráma)
ua. I–II. köt. Bp.1961. (A. J. Összes Művei 8–9. krit. kiad.)
ua. I–II. köt. Bp. 1961. (A. J. drámafordításai 1–2.)
ua. Bp. 1968. (Helikon klasszikusok)
3. Lysistrate. (Ford.: Emőd Tamás.) Bp. 1933. (A Színházi Élet mell.)
4. Madarak. (Ford.: Révay József.) Bp. 1939. (A Színházi Élet mell.)
5. Lysistrate. (Ford.: Arany János.) Bp. 1943. (OfK 51–52.)
6. Három komédia. Az acharnabeliek + A béke + Lysistrate. (Ford.: Arany János.) Bp. 1954.
7. Nőuralom. Lysistrate + A nők ünnepe + A nőuralom. (Ford.: Arany János.) Bp. 1957.
8. Lysistrate. (Ford.: Devecseri Gábor.) Bp. 1959. (Világirodalmi kiskönyvtár)
9. A béke. (Ford.: Devecseri Gábor.) Bp. 1963. (OTK 3.)
10. Két komédia. A béke + Lysistrate. (Ford.: Arany János.) Bp. 1975.
11. Görög komédiák. Az akharnebeliek + Béke + Lüszisztraté + A nők ünnepe + A nőuralom. (Ford.: Devecseri Gábor.) Bp. 1982. (D. G. Művei)
ARISTOTELES (Arisztotelész)
1. Rhetorika. (Ford.: Kis János.) Buda, 1846. (Széptani remekírók 2.)
ua. Pest, 1868.
ua. Bp. 1875.
2. A költészetről. (Ford.: Hunfalvi János.) Buda, 1846.
3. A stagirai A. három könyve a lélekről. (Ford.: Haberern Jonathán.) Pest, 1865.
4. Politika. (Ford.: Haberen Jonathán.) Pest, 1869.
5. A. Nikomachoshoz címzett ethikája. (Ford.: Haberern Jonathán.) Pest, 1873.
6. A. poétikája. (Ford.: Geréb József.) Bp. 1891. (OK. 287)
ua. Bp. 1898. (OK 757–758.)
ua. Bp. 1916. (OK 1821–1824).
7. A költészetről. (Ford.: Silberstein Ötvös Adolf. Bp. 1895.
8. A lélekről. (Ford.: Förster Aurél.) Bp.1915. (Filozófiai írók tára 28.)
9. Politika. (Ford.: Szabó Miklós.) Bp. 1923. (Magyar Filozófiai Társaság könyvtára 4.)
ua. Bp. 1969.
ua. Bp. 1984. (Politikai gondolkodók)
10. Metafizika. (Ford.: Halasy-Nagy József.)
Bp. 1936. (MTA filozófiai könyvtára 9.)
ua. Bp. 1957. [Reprint.]
ua. Bp. 1959. [Reprint.]
11. Nikomachosi ethika. Görögül és magyarul. (Ford.: Szabó Miklós.) I–II. köt. Bp. 1942. (PKK 3–4.)
ua. Bp. 1971. [Csak magyarul.]
12. Az aristotelesi logika alapvonalai. Részletek A. műveiből. (Ford.: Marticskó József.) Bp. 1950. [Soksz. jegyzet].
13. Az athéni állam. (Ford.: Ritoók Zsigmond.) Görögül és magyarul. Bp. 1954. (GLI 2.)
14. Organon. Görögül és magyarul. (Ford.: Rónafalvi Ödön és Szabó Miklós.) I. köt. Bp. 1961. (GLI 7.) [Több nem jelent meg]
ua. Bp. 1979. (Filozófiai írók tára. Új F. 35.) [Csak magyarul]
15. Poétika. (Ford.: Sarkady János.) Bp. 1963.
ua. Bukarest, 1969. (Téka).
ua. Bp. 1974.
16. Eudémoszi etika. + Nagy etika. (Ford.: Steiger Kornél.) Bp. 1975. (Etikai gondolkodók)
17. Rétorika. (Ford.: Adamik Tamás.) Bp. 1982.
BACCHYLIDES (Bakkhülidész)
B. költeményei. Görögül és magyarul. (Ford.: Hegedűs István.) Bp. 1903. (GLR)
ua. Bp. 1903. (GLR) [Csak magyarul].
BION
1. Bion és Moschus idylliumai. (Ford.: Vályi Nagy Ferenc.) Sárospatak, 1811.
2. B. bukolikus költeményei. (Ford.: Módi Mihály.) Győr, 1930. (Az alexandrinus kor görög költői 4.)
BOETHUS
1. Boetzius Anitzius Manlius Torquatus Severinus öt könyvei a philosophiának vagy is a bölcsességnek vigasztalásáról. (Ford.: Illei János.) Kassa, 1766.
ua. (2. kiad.) Kassa, 1773.
2. A bölcsesség vigasztalásai. (Ford.: Horváth Dániel.) Székesfehérvár, 1838.
3. A filozófia vigasztalása. (Ford.: Hegyi György.) Bp. 1971.
ua. Bp. 1979. (OIK)
CAESAR, Caius Julius
1. C. minden munkái és háborúi. (Ford.: Szép János.) I–II. köt. Buda, 1834.
2. C. munkái. (Ford.: Szenczy Imre.) I–II. köt. Buda, 1839–1841. (RC 3–4.)
3. Emlékiratok a galliai hadjáratról. (Ford.: Sárváry Béla.)1–3. füz. Pest, 1856. (RR 1, 3, 4. füz.)
ua. új leny. Pest, 1873.
ua. 3. leny. Bp. 1879.
ua. 3. kiad. (Átdolg.: Mikes Lajos.) Bp. 1902.
4. Emlékiratok a polgári háborúról. (Ford.: Sárváry Béla.) 1–3. füz. Pest, 1856. (RR 8, 9, 10. füz.)
5. De bello gallico. (Ford.: Boros Gábor.) 1–7. füz. Pozsony, 18833–5. (TK. 16, 18, 19, 20, 27, 28, 35. füz.).
6. Emlékiratai a gall háborúról. (I–IV. könyv. ford.: Pazár Béla, V–VIII. könyv ford.: Lippay György.) I–II. köt. Szeged, 1903–1904. (Latin classikusok magyar fordításban, 1–2.)
7. A gall háború. (Ford.: Szepessy Tibor.) Bp. 1964.
8. A polgárháború. (Ford. Ürögdi György.) Bp. 1966. (M. Helikon)
ua. Bp. 1966. (Európa).
9. Feljegyzések a gall háborúról. (Ford.: Szepessy Tibor.) + A polgárháborúról. (Ford.: Ürögdi György.) Bp. 1974. (BC).
CALLIMACHUS (Kallimakhosz)
1. Első himnusza. (Ford.: Módi Mihály.) Győr, 1930. (Az alexandrinus kor görög költői 2.)
2. Himnusz. (Ford.: Devecseri Gábor.) Bp. 1943. (OKKA/10.)
ua. Bp. 1976. (OIK) [Csak magyarul].
CATO
1. Libellus elegantissimus, qui inscribitur Cato… – az az igen szép könyvecske, mely neveztetik Catónak … [Latinul és magyarul, a kolozsvári kiadások németül is.] Debrecen, 1591.
ua. Debrecen, 1597.
ua. Kolozsvár, 1620.
ua. Kolozsvár, 1639.
ua. Kolozsvár, 1659.
ua. Lőcse, 1672.
Más kiadásai ilyen czímmel.
Disticha de moribus, quae vulgo inscribuntur Cato… [Latinul, magyarul és németül]. Gyulafehérvár, 1643. ua. Szeben, 1659.
ua. Szeben, 1666.
ua. Szeben, 1668.
ua. Szeben, 1674.
ua. Brassó, 1688.
ua. Brassó, 1715.
2. C. válogatott bölcs versei. (Ford.: Illyés András.) 2. kiad. Nagyszombat, 1710. [Az első kiad. csak latinul: Bécs, 1696.]
3. Heptalogus – C. magyar versekben Buda, 1750.
4. A jó erkölcsre oktató Kato versei. (Ford.: Nagy Lajos.) Eger, 1756.
ua. Eger, 1757.
ua. Sopron, 1757.
ua. Eger, 1762.
ua. Sopron, 1762.
ua. Buda, 1766.
au. Debrecen, 1772.
ua. Sopron, 1770.
5. A jó erkölcsre oktató Kato bölts versei. (Ford.: P. Pius Füssi.) Kassa, 1759.
ua. Buda, 1759.
ua. Kassa, 1762.
ua. Buda, 1762.
ua. Buda, 1768.
ua. Buda, 1770.
ua. Buda, 1772.
6. Disticha moralia Catonis, Latinul és magyarul. H. n., 1785.
7. Magyar Kátó… (Ford.: Molnár Ferenc.) Bécs–Pozsony, 1789.
8. C. erköltsi páros versei. Pest, 1834.
9. C. bölcs mondásai. Latinul és magyarul. (Ford.: Némethy Géza.) Bp. 1891. (GLR).
ua. Bp. 1891. (GLR) [Csak magyarul.]
CATO, Marcus Porcius
A földművelésről. Latinul és magyarul. (Ford.: Kun József.) Bp. 1966. (GLI II.)
CATULLUS, Caius Valerius
1. C. versei. (Ford.: Csengeri János.) Bp. 1881. OK. 105.)
ua. Bp. 1896. (OK 253–254.)
ua. Latinul és magyarul. Bp. 1901. (GLR)
ua. Bp. 1901. (GLR) [Csak magyarul].
2. C. válogatott versei. (Ford.: Gulyás Gábor.) Debrecen, 1936.
3. C. összes költeményei. (Ford.: Devecseri Gábor.) Bp. 1938.
ua. 2. kiad. Bp.1942. (OKK. 4.)
ua. Bp. 1958. (Világirodalmi kiskönyvtár)
ua. Bp. 1967. [Sorozaton kívül].
4. C. versei. [Ford.: többen.] Bp.1978.
5. Gyűlölök és szeretek. C. válogatott versei. [Ford.: többen.] Bp. 1984.
CEBES (Kebész)
1. A thébai Kebes erköltsi rajzolványa. (Ford.: Liptay Sámuel.) (Buda, 1821.)
2. Thébai Cébes képe. Hozzájárul Aristoteles Paenja és Homerus hymnusa a földhez. (Ford.: Kis János.) Pest, 1825.
3. Az élet képe. Görögül és magyarul. (Ford.: Toldy István.) Pest, 1860.
CICERO, Marcus Tullius
1. C.-nak négy könyvei, mellyek Sturmius Jakab által öszve-szedettenek. Most pedig… magyar nyelvre fordétattanak Balogh György által. Lőcse, 1694.
2. Stzipionak álma… (Ford.: Miller Ferdinand Jakab.) [Valójában: Révai Miklós]. Nagyvárad, 1780.
3. C.-nak nagyobbik Cátója, Laeliussa, parodoxumai és a Scipio álma. (Ford.: Kovásznai Sándor.) Kolozsvár, 1782.
ua. 2. (címlap) kiad. Kolozsvár, 1833.
4. C.-nak az embernek tisztéről és kötelességeiről a maga fiához írt három könyvet. (Ford.: Kovásznai Sándor.) Pozsony, 1795.
5. Lélius vagy C.-nak beszélgetése a barátságról. (Ford.: Virág Benedek.) Pest, 1802.
6. Az idősb Kátó vagy C.-nak beszélgetése az öregségről. (Ford.: Virág Benedek.) Pest, 1803.
7. C.-nak kiválogatott versei… (Ford.: Hegyi József.) Szeged, 1804.
8. Válogatott levelek C.-ból és Pliniusból. Latinul és magyarul. [Ford.: Grosser Ker. János.] Szeged, 1816.
9. Kazinczy előbeszéde… Sallustiushoz. A C. első Catilinariájának első fejezetével, Kassa, 1824.
10. C.-ból beszédek és Scipio álma. (Ford.: Kazinczy Ferenc.) Buda, 1837. (RC 2.)
11. C. beszéde Manlius törvényjavaslata mellett a néphöz. (Ford.: Pintér Endre.) Bécs, 1846.
12. C. kiszemelt szónoklatai. (Ford.: Sárváry Béla.) 1–4. füz. Pest, 1856. (RR. 2, 5, 6, 7.)
ua. Bp. 1876.
ua. Bp. 1898.
ua. 4. kiad. (Átdolg.: Mikes Lajos.) Bp. 1902.
13. A kötelességekről. (Ford.: Szalay László.) Pest, 1857.
14. C. összes levelei. (Ford.: Fábián Gábor.) I–VII. köt. Pest, 1861–64.
15. C. vegyes munkái. Rhetoricumok s philosophicumok. (Ford.: Fábián Gábor.) I. köt. Arad, 1865. [Több nem jelent meg.]
16. Laelius a barátságról. (Ford.: Fábián Gábor.) Pest, 1868. (RR. 25)
17. Cato maior az öregségről. (Ford.: Fábián Gábor.) Pest, 1868. (RR 24.)
ua. Bp. 1898. (MK 65)
18. C. beszéde Manlius törvényjavaslata mellett. (Ford.: Szentkláray Jenő.) Temesvár, 1871.
19. C. Catilina ellen tartott vádbeszédei. (Ford.: Dávid István.) 1–2. füz. Pozsony, 1881–1882. (TK 4, 7.)
ua. 2. kiad. Pozsony, 1893.
ua. 3. kiad. Pozsony, 1899.
ua. 4. kiad. Pozsony, 1903.
ua. 5. jav. kiad. Bp. 1909.
20. C. beszédei. (Ford.: Hiador [Jámbor Pál].) Szabadka, 1882. (Hiador művei 21.)
21. C. Licinias Archias mellett tartott védőbeszéde. (Ford.: Boros Gábor.) Pozsony, 1882. (TK. 10.)
22. C. Ligarius és Marcellus mellett mondott beszédei. (Ford.: Boros Gábor.) Pozsony, 1883. (TK 14.)
23. A kötelességekről. (Ford.: Csengeri János.) Latinul és magyarul. Bp. 1885. (GLR).
ua. Bp. 1885. (GLR) [Csak magyarul.]
24. De imperio Cn. Pompei, pro Sulla, pro P. Sestio. (Ford.: Némethy Géza.) 1–5. füz. Pozsony, 1885–1889. (TK 33, 39. 42, 46, 50)
ua. 2. jav. kiad. Pozsony, 1894.
ua. 3. kiad. Pozsony, 1899.
25. Laelius a barátságról. (Ford.: Némethy Géza.) Bp. 1886. (OK 199.)
ua. Bp. 1898. (OK 507.)
26. C., első, második és tizennegyedik philippikája. (Ford.: Bozóky Alajos.) 1–3. füz. Nagyvárad, 1887.
ua. 2. kiad. Nagyvárad, 1891.
27. Pro Sestio oratio. – Pro Sulla. (Ford.: Bozóky Alajos.) 1–3. füz. Bp. 1887. (RR 34–35.)
28. C. válogatott levelei. (Ford.: Bozóky Alajos.) 1–3. füz. Nagyvárad, 1888.
ua. 2. kiad. Nagyvárad, 1891.
29. C. első, második és tizennegyedik philippikája. (Ford.: Némethy Géza.) 1–3. füz. Pozsony, 1890. (TK 53, 47, 65).
30. C. válogatott levelei. (Ford.: Kemenes [Kempf] József.) 1–2. füz. Bp. 1891. (R. 36–39.)
31. A legfőbb jóról és a legfőbb rosszról. (Ford.: Szerelemhegyi Tivadar.) 1. füz. Bp. 1893. (RR. 40.) [Több nem jelent meg.]
32. C.-nak Archias költő védelmében tartott beszéde. (Kivonatolta: Szilágyi István.) Máramarossziget, 1894.
33. C. Catilina ellen mondott beszédei. (Ford.: Faragó János.) Pápa, 1897.
ua. Pápa, [1901].
34. A legfőbb jóról és rosszról. (Ford.: Némethy Géza.) Latinul és magyarul. Bp. 1901. (GLR).
ua. Bp. 1901. (GLR) [Csak magyarul.]
35. A kötelességekről. (Ford.: Dávid István) 1–3. füz. Pozsony, 1902–1908. (TK 82, 89, 102).
36. C. beszéde Verres ellen a műkincsekről. (Ford.: Gurnesevits Lajos.) Bp. 1903. (MK 324–325).
37. Brutus. (Ford.: Posch Árpád.) Latinul és magyarul. BP. 1903. 8GLR)
ua. Bp. 1903. (GLR). [Csak magyarul].
38. C. negyedik beszéde Verres ellen. Designis. (Ford.: Zsámboki [Schambach] Gyula.) Bp. 1903. (JI 81.)
ua. 1–2. füz. Bp. 1903–1905. (TK 86. 91.)
39. A Catilina elleni beszédek. (Ford.: Osztie József.) Bp. 1906. (MK 459.)
40. C. beszéde Sextus Roscius Amerinus ügyében. (Ford.: Reibner Márton.) Bp. 1906. (TK. 98.)
41. C. beszéde Lucias Manilius törvényjavaslata mellett. (Ford.: Szidarovszky János.) Bp. 1907. (MK 491.)
42. C. T. Annius Milo mellett mondott védőbeszéde. (Ford.: Székely István.) Bp. 1907. (TK 99.)
43. C. beszéde Archias érdekében. (Ford.: Szidarovszky Lajos.) Bp. 1908. (MK 526.)
44. Cato maior az öregségről. (Ford.: Némethy Géza.) Bp. 1916. (OK 1825–1827.)
45. C. válogatott művei. (Ford.: Némethy Géza és Trencsényi-Waldapfel Imre.) Bp. 1958.
ua. 2. kiad. Bp. 1959.
46. C. válogatott művei. [Ford. többen.] Bp. 1974.
CLEANTHES (Kleanthész)
K. sztoikus imája. (Ford.: Módi Mihály.) Győr, 1930. (Az alexandrinus kor görög költői 3.)
COLUMELLA, Lucius Iunius Moderatus
C. XII könyve a mezei gazdaságról és egy különös az élőfákról. (Ford.: Fábián József.) I–II. köt. Pest, 1819.
CURTIUS RUFUS, Quintus
1. Az Nagy Sándornak Macedonok királyának viseltetett dolgairól irattatott históriája… (Ford.: Haporthoni Forró Pál.) Debrecen, 1619.
2. Nagy Sándor története. (Ford.: Keczer Géza.) 1–4. füz. Pozsony, 1901. (TK 77, 84, 87, 95.)
3. Szemelvények a C. R. történeti művéből. (Ford.: Boros J.) Mezőtúr, 1925. (Iskolai segédkönyvek 1.)
4. A makedon Nagy Sándor története. (Ford.: Kárpáty Csilla.) Bp. 1967. (Századok – emberek).
DEMOSTHENES (Démoszthenész)
1. D. beszédei. (Ford.: Télfy Iván.) 1. füz. Olynthiaiak és Fülöp elleniek. Pest, 1862. (HR 7.) [Több nem jelent meg.]
ua. 2. jav. kiad. Bp. 1902.
2. D. válogatott beszédei. Három philippikája. (Ford.: Becsek Sándor.) 1. füz. Székelyudvarhely, 1871. [Több nem jelent meg].
3. D. politikai beszédei. Görögül és magyarul. (Ford.: Gyomlay Gyula.) II/2. köt.
Bp. 1896. (GLR) [Több nem jelent meg].
ua. Bp. 1896. (GLR) [Csak magyarul].
4. D. Philippikái. (Ford.: Borsos Károly.) Bp. 1902. (MK 302.)
5. D. válogatott beszédei. (Ford.: Incze József.) Bp. 1903.
6. D. válogatott beszédei. (Ford.: Földi József.) Bp. 1903.
ua. 2. jav. kiad. Bp. 1911.
7. D. beszéde Ktesiphon mellett a koszorúügyben. (Ford.: Bölcskey Lajos és Schäffer Mihály.) Bp. 1907. (JI 91.)
ua. Bp. 1909.
8. A hűtlen követség + A koszorú. (Ford.: Gyomlay Gyula.) Bp. 1975. (OIK)
DIO CHRYSOSTOMUS (Dión Khrüszosztomosz)
1. Euboiai történet. (Ford.: Vajda Károly.) Fehértemplom, 1896.
2. A vadász. Részlet D. C. VII. beszédéből. (Ford.: Konrád Ferenc.) Nyitra, 1911.
EPICTETUS (Epiktétosz)
1. E.-nak kézi könyvecskéje… (Ford.: Mokry Benjamin.) Pest, 1825.
2. E. kézikönyvecskéje. (Ford.: Vajda Károly.) Fehértemplom, 1894.
3. E. kézikönyvecskéje, vagyis a stoikus bölcs breviáriuma. (Ford.: Sárosi Gyula.) Bp. 1942. (OKK 8.)
ua. 2. kiad. Bp. 1943.
ua. 3. kiad. Bp. 1944.
ua. Bp. 1978. (OIK)
EPICURUS (Epikurosz)
E.-nak legfontosabb tanításai. [Levelei]. (Ford.: Kövendi Dénes és Sárosi Gyula.). Bp. 1946. (OfK 84–85.)
EURIPIDES (Euripidész)
1. Iphigenia Aulisban. (Ford.: Guzmics Izidor.) Buda, 1840. (HC 1.)
2. E. válogatott színművei. Ifigenia Avliszban és Ifigenia Tavriszban. (Ford.: Szabó Károly.) I–II. köt. Pest, 1849. (Hellen könyvtár 5–6.)
ua. új olcsó kiad. Pest, 1868. [Sorozatjelzés nélkül.]
3. A kyklops. (Ford.: Csiky Gergely.) Bp. 1890.
4. Iphigenia Aulisban. (Ford.: Radó Antal.) Bp. 1892.
ua. 2. kiad. Bp. 1906. (JI 8.)
5. Iphigenia Taurisban. (Ford.: Kemenes [Kempf] József.) Bp. 1895. (JI 94.)
ua. 2. jav. kiad. Bp. 1909.
6. Herakles + Hippolytos. (Ford.: Latkóczy Mihály és Csengeri János.) Görögül és magyarul. Bp. 1909. (GLR).
ua. Bp. 1909. (GLR) [Csak magyarul].
7. A phoeniciai nők. (Ford.: Szentirmay Gyula.) Bp. 1910.
8. E. drámái. (Ford.: Csengeri János.) I–III. köt. Bp. 1911–1919.
ua. I. kötet. Különlenyomat. Bp. 1911. [Címlapkiadás.]
9. Phoinikai nők. + Medeia. (Ford.: Csengeri János). Görögül és magyarul. Bp. 1912. (GLR)
ua. Bp. 1912. (GLR) [Csak magyarul.]
10. E. elveszett drámáinak töredékei. (Ford.: Csengeri János.) Bp. 1926. (GLR)
11. Iphigenia Auliszban. (Ford.: Devecseri Gábor.) Bp. 1960.
12. Iphigenia a taurusok között. (Ford.: Devecseri Gábor.) Bp. 1961. (OTK 2.)
13. E. válogatott drámái. [Ford. többen]. Bp. 1961.
14. Tíz tragédia. [Ford. többen]. Bp. 1964. (A világirodalom klasszikusai)
15. Elektra. (Ford. Devecseri Gábor.) Bukarest, 1967.
16. Bakkhánsnők. (Ford.: Devecseri Gábor.) Bp. 1968.
17. E. összes drámái. [Ford. többen]. Bp. 1984. (A világirodalom klasszikusai)
EUTROPIUS
Római történetek rövid tartalma. (Ford.: Irmesi Homonnai Imre.) Buda, 1832.
FIRMICUS MATERNUS
Asztorlógia. + A pogány vallások tévelygéséről. (Ford.: Bollók János.) Bp. 1984. (Prométheusz könyvek 1.)
FLORUS, Lucius Anneus.
1. A római viselt dolgokról írott négy könyve. (Ford.: Dalnoki Benkő Márton.) Kolozsvár, 1702.
2. Róma háborúi. (Ford.: Havas László.) Bp. 1979. (OIK).
GAIUS
1. Gaius. (Ford.: Rentmeister Antal.) Bp. 1869. (Ért. a törvénytudomány köréből 1/8.)
2. G. Institúciói. Latinul és magyarul. (Ford.: Bozóky Alajos.) Bp. 1886. (GLR).
ua. Bp. 1886. (GLR) [Csak magyarul].
GELLIUS, Aulus
1. Attikai éjszakák. Latinul és magyarul. (Fod.: Barcza József és Soós József.) I–II. köt. Bp. 1905. (GLR).
ua. Bp. 1905. (GLR) [Csak magyarul].
2. Attikai éjszakák. (Ford.: Muraközy Gyula.) Bp. 1968.
HELIODORUS (Héliodórosz)
Sorsüldözött szerelmesek. (Ford.: Szepessy Tibor.) Bp. 1964.
ua. Bp. 1976. (OK)
ua. Bukarest, 1982.
HERACLITUS (Hérakleitosz)
1. H. Múzsái, vagy a természetről. (Ford.: A Stemma közössége. Kerényi Káorly irányításával.) Bp. 1936. (OKK 2.)
ua. Bp. 1983. (Helikon stúdió l.)
2. H. 131 fennmaradt mondata. (Ford.: Hamvas Béla.) Bp. 1947. (A dialektika klasszikusai)
HERODOTUS (Hérodotosz)
1. H. VIII. könyve. Urania. (Ford.: Bartl Antal.) Pest, 1862. (Hellas és Róma. Az ókori remekírók fordításai 1. füz.)
2. H. IX. könyve. Kalliope. (Ford.: Bartl Antal és Veress Ignác.) Pest, 1863. (Hellas és Róma. Az ókori remekírók ford. 2. füz.)
3. Szemelvények H. műveiből. (Ford.: Dávid István.) 1–3. füz. Pozsony, 1881. (TK 3, 8, 93. füz.)
4. Herodotos. (Ford.: Télfy Iván.) 1–4. füz. Bp. 1881. (HR 15, 17, 23, 24.)
5. H. történeti műve. (Ford.: Geréb József.) Görögül és magyarul. I–III. köt. Bp. 1892–1893. (GLR).
ua. Bp. 1892–1893. (GLR) [Csak magyarul].
6. Szemelvények H. történeti művéből. (Ford.: Geréb József.)
1. kiad. ?
2. kiad. 1903.
3. bőv. kiad. Bp. 1907. (JI 72.)
4. kiad. Bp. 1911. (JI 72.)
ua. új leny. Bp. 1923.
7. Kyros és Kroisos története. (Ford.: Devecseri Gábor.) Bp. 1943.
8. Herodotoszi novellák. (Ford.: Szabó Árpád.) Bp. 1959.
9. A görög–perzsa háború. (Ford.: Terényi István.) Bp. 1967.
HERONDAS (Hérondasz)
1. H. mimiambusai. Jelenetek az életből. (Ford.: Csengeri János.) Bp. [1925]. (Kis Helikon 26.)
2. H. élete és művei. (Írta és [ford.:] Módi Mihály.) Győr, 1937. (Az alexandrinus kor görög költői 1.)
HESIODUSZ (Hésziodosz)
1. Munkák és napok. Görögül és magyarul. (Ford.: Trencsényi-Waldapfel Imre.) Bp. 1955. (GLI 3.)
2. Istenek születése. (Ford.: Trencsényi-Waldapfel Imre.) Bp. 1967. (OTK 6.)
3. Istenek születése + Munkák és napok. (Ford.: Trencsényi-Waldapfel Imre.) Bp. 1974. (OIK)
HIPPOCRATES (Hippokratész)
1. H. aphorismái. (Ford.: Wachtel Dávid.) Temesvár, 1843.
2. H. aphorismusai. (Ford.: Töpler Károly.) Sopron, 1847.
3. H. sebészete. (Ford.: Sattler Jenő.) Bp. [1927].
HISTORIA AUGUSTA
Historia Augusta. (Ford.: Terényi István.) Bp. 1968.
HOMERUS (Homérosz)
1. Batrachomyomachia., [Ford.: Vályi Nagy Ferenc.] Sárospatak, 1809.
2. Iliász. (Ford.: Vályi Nagy Ferenc.) I–II. köt. Sárospatak, 1821.
3. Achilles haragja… A görög H.-ból ford. ugyanazon versekben, mint az eredeti. [Hertelendy Gábor által.] Pozsony, 1835. [Landerer ny.].
ua. Pest, 1835. [Eggenberger]
4. Odyssea. (Ford.: Szabó István.) Pest, 1846. (HC 2.)
ua. olcsó kiad. Buda, 1857.
5. Iliás. (Ford.: Szabó István.) Pest, 1853. (Hellen és római remekírók könyvtára)
ua. Pest, 1853. [Sorozatjelzés nélkül].
6. H. Iliásza prózában… (Serdülők számára dolgozta: Jancsó Lajos) Kolozsvár, 1856.
7. Iliás. (Prózában.) (Ford.: Télfy Iván.) 1–6. füz. Pest, 1858. (HR 5, 6, 8, 11, 12, 13.)
ua. 2. kiad. Pest, 1866.
ua. 3. kiad. Bp. 1879.
ua. 4. kiad. Bp. 1887.
ua. új leny. Bp. 1899.
8. Odyssea. (Prózában.) (Ford.: Télfy Iván.) 1–6. füz. Pest, 1864. (HR 10, 14, 16, 20, 21, 22)
ua. 2. kiad. Pest, 1879.
ua. 3. kiad. Bp. 1886.
ua. új leny. Bp. 1889.
ua. 4. kiad. Bp. 1892.
ua. 5. kiad. Bp. 1903.
9. Iliás. VI. ének. (Ford.: Ponori Thewrewk Emil.) Pest, 1865.
10. Iliás. XVIII. ének. Függelék: XVI. ének 1–256. (Ford.: Kollmann Gyula.) Arad, 1884.
11. Az Odüsszeia. (Írta: Szász Károly.) (Verses szemelvényekkel.) Bp. 1884. (Ifjúsági iratok tára 2.)
12. Iliás. (Prózában.) (Ford.: Kempf József.) 1–4. füz. Pozsony, 1884. (TK 25, 32, 40, 43.)
ua. 2. jav. kiad. Pozsony, 1896.
ua. 3. jav. kiad. Pozsony, év. n.
13. Iliász. Bő szemelvényekben. (Prózában.) (Ford.: Csengeri János.) Bp. 1891.
ua. 2. kiad. Bp. 1896.
ua. új leny. Bp. év. n.
ua. új leny. Bp. 1903.
ua. 3. jav. kiad. Bp. 1902.
ua. új leny. Bp. 1908.
ua. 4. jav. kiad. Bp. 1912.
ua. 5. kiad. Bp. 1920.
ua. 6. kiad. Pécs, 1928.
ua. új leny. Bp. 1928.
14. Iliás. (Szemelv.) (Az eredeti vesmértékben ford.: Kempf József.) Bp. 1891. (Középiskolai könyvek tára 6.)
ua. 2. jav. kiad. Bp. 1902.
ua. 3. vált. kiad. Bp. 1909.
ua. új leny. Bp. 1922.
ua. új leny. Bp. 1928.
15. Odyssea. (Szemelv.) (Az eredeti versmértékben ford.: Kempf József.) (Próbafüzet 1–8. ív). Bp. 1891.
Bp. 1893. (Középiskolai könyvek tára 7.) [Lampel]
ua. Bp. 1893. [Grill K.] (12 képpel)
ua. Bp. 1899.
ua. 2. jav. kiad. Bp. 1905.
ua. új leny. Bp. 1922.
16. Az Odyssea. Bő szemelv. prózában.) (Ford.: Gyomlay Gyula.) Bp. (1891.)
ua. 2. vált. kiad. Bp. 1903.
ua. 3. vált. kiad. Bp. 1908.
ua. 4. vált. kiad. Bp. 1912.
ua. 5. vált. kiad. Bp. 1920.
17. Odyssea. (Prózában.) (Ford.: Boros Gábor.) 1–4. füz. Pozsony, 1892. (TK 64, 74, 94).
ua. 2. kiad. Bp. (1905).
18. Ilias II. ének. (Ford.: Kollmann Gyula.) Arad, 1894.
19. H. az ifjúság számára. (Ilias – átdolg.: Havas Adolf; Odysseia – átdolg.: Geréb József.) Bp. 1896.
20. Az Iliás első hat éneke. (Ford.: Baksay Sándor.) Bp. 1897.
21. Ilias. I. füz. I–IV. ének. (Ford.: Nagy Mór.) Kolozsvár, 1899. [Több nem jelent meg.]
22. Iliász. (Ford.: Baksay Sándor.) Bp. 1901.
23. Iliász. (Ford.: Kemenes [Kempf] József. Bp. 1902. (Remekírók képes könyvtára.)
24. Békaegérharc. (Ford.: Gulyás Ferenc.) Kalocsa, 1903.
25. Odyssea. (Az ered. versmértékben ford.: Kemenes [Kempf] József.) Bp. (1905.) (Remekírók képes könyvtára)
ua. Bp. 1906. [Sorozaton kívül]
ua. Bp. 1913. (MK 705–710.)
26. Ilias. Görögül és magyarul. (Ford.: Ponori Thewrewk Emil.) I. köt. I–IV. ének. Bp. 1906. (GLR) [Több nem jelent meg].
ua. Bp. 1906. (GLR) [Csak magyarul].
27. Odyssea. (Ford.: Vértesy Jenő.) Bp. 1909.
28. Iliász. (Ford.: Vértesy Jenő.) Bp. 1913.
29. Békaegérharc. (Ford.: Juhász László.) Szeged, 1927.
30. H. Csengeri János átültetésében. I. köt. Odyssea, II. köt. Ilias, Bp. 1937.
31. Himnuszok Herméshez, Pánhoz, Dionysoshoz. (Ford.: Devecseri Gábor.) Bp. 1941. (OKK 6.)
32. Himnuszok Aphroditéhez, az istenanyákhoz, Hestiához, a naphoz, a holdhoz. (Ford.: Devecseri Gábor.) Bp. 1941. (OKK 6.)
33. Odysszeia. (Magyar prózai nyelvre átdolg.: Czibak András.) Bp. 1943.
34. Homerusi himnuszok. (Ford.: Devecseri Gábor.) Bp. 1947.
35. Odysseia. (Ford.: Devecseri Gábor.) Bp. 1947.
ua. 2. kiad. Bp. év. n. (1948.)
ua. 3. kiad. Bp. (1948).
ua. Bp. 1957. (A világirodalom klasszikusai)
ua. Bp. 1957. [Sorozaton kívül].
ua. Bp. 1963. I–II. köt. (OK)
ua. Bp. 1967.
ua. Bp. 1971. (BC)
ua. Bp. 1972. (OK 2. kiad.)
ua. Bp. 1973. (OK. 3. kiad.)
ua. Bp. 1974. (OK 4. kiad.)
ua. Bp. 1976. (OK 5. kiad.)
ua. Bp. 1983. (OK 6. kiad.)
ua. Bukarest, 1984. (Horizont könyvek)
36. Iliász. (Ford.: Devecseri Gábor.) Bp., 1952.
ua. Bp. 1957. (A világirodalom klasszikusai)
ua. Bp. 1957. [Sorozaton kívül].
ua. Bp. 1965. I–II. köt. (OK)
ua. Bp. 1967.
ua. Bp. 1972. (BC)
ua. Bukarest, 1983. (Horizont könyvek)
ua. Bp. 1984. (OK 2. kiad.)
37. Odysszeia. (Ford.: Mészöly Gedeon.) Bp. 1959.
38. Iliász + Odüsszeia + Homéroszi költemények. (Ford.: Devecseri Gábor.) Bp. 1960. (Helikon klasszikusok)
ua. Bp. 1974. (BC)
ua. Bp. 1974. (D. G. művei)
39. Iliász + Odüsszeia. Szemelvények. (Ford.: Devecseri Gábor.) Bp. 1981. (Diákkönyvtár)
ua. Bp. 1984. (Diákkönyvtár, 2. kiad.)
HORATIUS Flaccus, Quintus
1. Mi a poézis? és ki az igazi poéta?… Megtóldva Horatziusnak Pizóhoz és ennek fiaihoz írtt levelével, melly költőmesterségnek is neveztetik… [Ford.: Verseghy Ferenc.] Buda, 1793.
2. H. poétikája. (Ford.: Virág Benedek.) (Prózában.) Pest, 1801.
3. H. levelei Wielandnak magyar jegyzeteivel. (Ford.: Kis János.) I. köt. Sopron, 1811. [Több nem jelent meg.]
4. H. levelei. (Ford.: Virág Benedek.) Buda, 1815.
5. Epodusok. (Ford.: Virág Benedek.) Buda, 1817.
6. Opera latina… (Vagyis Horácz munkáji hasonló nemű versekkel megmagyarázva Édes Gergely által.) I–II. köt. Latinul és magyarul. Pest, 1819.
7. Szatirák. (Ford.: Virág Benedek.) Buda, 1820.
8. H. Ódái. Öt könyv. (Ford.: Virág Benedek.) Buda, 1820.
ua. Pest, 1862. 1–2. füz. (RR 14, 15.)
ua. 2. kiad. Bp. 1876. 1–2. füz.
ua. 2. kiad. új leny. Bp. 1904. 1–2. füz.
9. H. levelei. (Ford.: Kis János.) Pest, 1833.
10. H. értelmezve Szenthmárton József által. Sárospatak, 1861.
11. H. ódái. (Prózában.) (Ford.: Vajdaffy József.) I–II. köt. Pest, 1868.
ua. 2. kiad. I–II. köt. Pest, 1896.
12. H. versei. Latinul és magyarul. (Ford.: Barna Ignác.) Bp. 1875.
ua. H. ódái címmel. 2. kiad. Bp. 1886.
13. Ódák és epodusok. (Ford.: Székács József). Bp. 1875.
14. H. Pizókhoz írt levele a költészetről. (Ford: Fábián Gábor.) Arad, 1876.
15. H. levele a Pizókhoz. (Ford.: Édes Albert.) Bp. 1876.
16. A költészetről. Levél a Pisokhoz. (Ford.: Czuczor Gergely). Bp. 1877. (OK 73.)
ua. Bp. 1895. (OK 76.)
ua. 2. kiad. Bp. 1901. (OK 76.)
17. H. epistolái. (Ford.: Csalomjai [= Pajor István].) Latinul és magyarul. Balassagyarmat, 1877.
18. H. néhány költeménye magyarul. (Ford.: Kolosy Lajos.) Jászberény, 1878.
19. Ars poetica. (Ford.: Csalomjai [= Pajor István].) Balassagyarmat, 1881.
20. H. ódái és epodosai. (Prózában.) (Ford.: Dávid István.) 1–4. füz. Pozsony, 1881. (TK 5, 17, 21, 26.)
ua. 2. jav. kiad. Pozsony, év. n. [1884.]
ua. 3. kiad. 1901.
ua. 4. jav. kiad. Bp. 1906.
21. H. ódáinak harmadik könyve. (Ford.: Hiador [= Jámbor Pál].). Szabadka, 1882. (Hiador művei 23.)
22. H. satírái. (Prózában.) (Ford.: Boros Gábor.) Bp. 1882. (RR 30.)
ua. Bp. 1889.
ua. 3. kiad. Bp. év n.
23. H. epistolái. (Prózában.) (Ford.: Boros Gábor.) Bp. 1883. (RR 21.)
ua. 2. kiad. Bp. 1892.
ua. 3. átdolg. kiad. Bp. 1902.
24. Ódák. (Ford.: Kolosy Lajos.) Jászberény, 1883.
25. H. satiráinak két könyve. Latinul és magyarul. (Ford.: Barna Ignác.) Bp. 1884.
26. H. levelei. A költészettannal. (Ford.: Márki József.) Bp. 1884.
27. H. válogatott ódái. (Folyóbeszédben magyarosítá: Gyurits Antal.) Szathmár, 1885. (Római remekírók magyar nyelven 1.)
28. H. satirái. (Prózában.) (Ford.: Rózsa Vitál.) 1–3. füz. Pozsony, 1897. (TK 61, 63, 69.)
29. H. levelei. (Prózában.) (Ford.: Boros Gábor.) 1–4. füz., Pozsony, 1897. (TK 66, 67, 74, 83).
30. H. levelei. (Ford.: Vajdafy Géza.) Ungvár, 1898.
31. H. évszázados éneke és szatirái. (Ford.: Vajdafy Géza.) Ungvár, 1899.
32. H. válogatott ódái és epodosai. (Ford.: Kárpáti Kelemen.) Szombathely, 1899.
33. H. levelei. (Ford.: Pualovits Károly.) Bp. 1909. (MK 168–569.)
34. H. ódái és epodusai. (Ford.: ifj. Szász Béla.) Bp. 1913.
35. H. költeményei. (Ford.: Csengeri János.) I–II. köt. Szeged, 1922.
ua. Bp. 1922.
36. H. levele a költészetről. (Ford.: Vietorisz József.) Nyíregyháza, 1928.
37. Horatius noster – Magyar Horatius. [Ford. többen]. Bp. 1935.
ua. 2. (átdolg.) kiad. Bp. 1940. (OKK 1.)
ua. 3. (átdolg.) kiad. Bp. 1943. (OKK 1.)
38. Versek. (Ford.: Trencséni [Waldapfel] József.) Bp. 1936.
39. Szemelvények H. ódáiból. Latinul és magyarul. (Ford.: Dömötör István.) Szekszárd, 1939.
40. Ars poetica. (Ford.: Harsányi Zsolt.) Bp. 1941.
41. H. összes lírai költeményei és az Ars poetica. (Ford.: Erdődy János.) Bp. 1946.
42. Versek. (Ford: Bede Anna és Novák József.) Bp. 1959. (Világirodalmi kiskönyvtár.)
43. Opera omnia – Összes versei. [Ford. többen]. Latinul és magyarul. Bp. 1961.
44. H. legszebb ódái. (Ford.: Szepesy Gyula.) Bp. 1984.
ISOCRATES (Iszokratész)
1. Paraenesis ad Democinum e graeco per R. Agricolam. Adjecta translatione Hungarica. (Curavit Franc. Jos. Schedel.) Pest, 1822.
2. I. négy beszéde. (Ford.: Szabó István.) Pozsony, 1846. (Hellen könyvtár 2.)
ua. görögül és magyarul. Pest, 1846. [Sorozatjelzés nélkül].
JOSEPHUS FLAVIUS
1. A zsidó háborúról és Jeruzsálem végső pusztulásáról irtt históriájának foglalattya… [Ford.: Pók János Nep.]. Székesfehérvár, 1820.
2. A zsidó háború. (Ford.: Istóczy Győző.) Bp. 1900.
3. A zsidók ősrégi voltáról szóló vitairata. Latinul és magyarul. (Ford.: Istóczy Győző). Bp. 1903.
4. Jeruzsálem pusztulása. (Ford.: Szentesy Alfonz.) Bp. 1914.
ua. 2. kiad. Bp. 1915.
ua. 3. kiad. Bp. év n.
ua. 4. kiad. Bp. 1918.
5. A zsidók története. (Ford.: Révay József.) Bp. 1946.
ua. Bp. 1946.
ua. Bp. 1980. (Clio)
ua. Bp. 1983.
6. A zsidó háború. (Ford.: Révay József.) Bp. 1948.
ua. 2. kiad. Bp. 1957.
ua. 3. kiad. Bp. 1958.
ua. 4. kiad. Bp. 1963.
ua. 5. kiad. Bp. 1964.
7. Apión ellen, avagy a zsidó nép ősi voltáról. (Ford. Halm István.) Bp. 1984. (Prométheusz könyvek 5.)
JULIANUS (APOSTATA)
A császárok. (Ford.: Kresznerics Ferenc.) Pozsony–Pest, 1806.
JUSTINIANUS
1. Institutioinak négy könyve. (Ford.: Hoffmann Pál.) Pest, 1864.
2. Institutioi. Latinul és magyarul. (Ford.: Besnyő Béla.) Bp. 1899. (Római jogi dolgozatok 4.)
3. J. császár instituciói négy könyvben. (Ford.: Ifj. Mészöly Gedeon.) Bp. 1939.
JUSTINUS, Marcus Junianus
J.-nak Trogus Pompeius negyven négy könyveiből kiválogatott rövid ékes históriája. (Ford.: Soborsiny Forray András.) Eger, 1781.
JUVENALIS, Decimus Junius
1. szatírái. (Részszerént folyó, részszerént kötött beszédben ford.: Kis János.) Pest, 1825.
2. Satirái. Latinul és magyarul. (Ford.: Barna Ignác.) Bp. 1876.
3. Szatírái. Latinul és magyarul. (Ford.: Muraközy Gyula.) Bp. 1964. (GLI 9.)
KALLIMAKHOSZ
L.: CALLIMACHUS
KEBÉSZ
L.: CEBES
KLEANTHÉSZ
L.: CLEANTHES
LIVIUS, Titus
1. L. történeti könyvei. (1. füz. ford.: Schiefner Gyula, 2. füz. ford.: Vajdafy Géza.) Pest, 1866. (RR 22, 27.)
ua. 2. kiad. Bp. 1879.
ua. 3. kiad. Bp. 1899.
2. L. I. könyve. (Ford.: Vajdafy Géza.) Pest, 1868.
3. XXI. könyv. (Ford.: Vajdafy Géza.) 1–2. füz. Bp. 1880. (RR 28, 29.)
ua. 2. kiad. Bp. 1885.
ua. 3. kiad. Bp. 1893.
ua. 4. kiad. Bp. ?
ua. 5. kiad. Bp. 1902.
4. XXI. könyv. (Ford.: Dávid István.) 1–3. füz. Pozsony, 1881. (TK 1, 9, 12.)
ua. (2. kiad.) Pozsony, 1884.
5. XXII. könyv. (Ford.: Dávid István.) 1–3. füz. Pozsony, 1895. (TK 62, 71, 66.)
6. I–IV. könyv. (Ford.: Dávid István.) 1–4. füz. Pozsony, 1901. (TK 79, 85, 91, 103.)
7. XXI. könyv. Hannibal útja az Alpeseken át. (Ford.: Váradi Béla.) Bp. 1906. (MK 450–451.)
8. A római nép története a város alapításától. (Ford.: Kis Ferencné és Muraközy Gyula.) I–VII. köt. Bp. 1963–1976.
ua. I–IV. köt. Bp. 1982. (BC)
LONGINUS (Longinosz)
1. A magasztosság az íróművészetben. (Ford.: Kallós Ede.) Bp. 1922. (Modern könyvtár 681–684.)
2. A fenségről. Görögül és magyarul. (Ford.: Nagy Ferenc.) Bp. 1965. (GLI 10.)
LONGUS (Longosz)
1. Daphnis és Chloe. (Ford.: Fóti József Lajos.) Bp. 1921.
2. Daphnis és Chloe. (Ford.: ?) Wien, év n. [1920-as évek]
3. Daphnis és Chloe. (Ford.: Détshy Mihály.) Bp. 1945.
ua. Bp. 1957.
ua. Bp. 1960.
ua. Bp. 1963. (OK)
ua. Bp. 1966. [Minikönyv]
ua. Bp. 1975.
LUCANUS, Marcus Annaeus
1. Lukánus első könyve. (Ford.: Bessenyei György.) Pozsony, 1776.
2. Pharsalia, vagyis polgári háború. (Ford.: Sztrókay Antal.) Pest, 1833.
3. Pharsalia, vagyis a polgárháború. 10 könyvben. (Ford.: Laky Demeter.) Pest, 1867.
4. L. Pharsaliája. (Ford.: Baksay Sándor.) Pest, 1869.
5. Fárzália vagy polgárharc. Hősköltemény tíz énekben. (Ford.: Márki József.) Bp. 1885.
LUCIANUS (Lukianosz)
1. L. válogatott párbeszédei. (Ford.: Vajda Károly.) Nagybecskerek, 1896.
2. A görög sport. L. műve a tornászatról. (Ford.: Jakobiny Péter.) BP. 1907. (MKI 484).
3. Icaromenippus, vagy utazás az égbe. (Ford.: Konrád Ferenc.) Nyitra, 1911.
4. Szép lányok egymás közt. (Ford.: Révay József.) Bp. 1920. (Régiségek, ritkaságok 1.)
5. Igaz história. Kalandos utazási regény a Kr. u. II. századból. (Ford.: Révay József.) Gyoma, 1922. (Monumenta litterarum 2. sor. l.)
ua. Bp. 1982. [Reprint]
6. A csodaszamár. (Ford.: Révay József.) Bp. 1943.
7. Lukios vagy a szamár és más szatírák. (Ford.: Détshy Mihály.) Bp. 1948. (OfK 103–104.)
8. Istenek, halottak, hetérák. (Ford.: Jánosy István.) Bp. 1958.
9. Beszélgetés a táncról. (Ford.: Trencsényi-Waldapfel Imre.) Bp. 1959.
10. Ikaromenipposz. (Ford.: Jánosy István.) Bp. 1961. (Világirodalmi kiskönyvtár)
11. L. összes művei. [Ford.: többen]. I–II. köt. Bp. 1974. (BC).
LUCRETIUS Carus, Titus
1. A természetről. (Ford.: Fábián Gábor.) Pest, 1871.
ua. 2. átdolg. kiad. Bp. 1873.
2. L. Tankölteményének a természetről ötödik könyve. (Ford.: Fábián Gábor.) Arad, 1872.
3. Anthologia Fábián Gábor… magyarosított Lucretiusából s Argonauticonából. Bp. 1874.
4. Mutatvány L.-nak „A természet rendjéről” szóló tankölteményéből. (Ford.: Grünfeld Ferenc.) H. és év n. [4 p.]
5. A természetről. (Ford.: Tóth Béla.) Debrecen, 1957.
6. A természetről. (Ford.: Kiss Géza.) Bukarest, 1957.
LYCURGUS (Lükurgosz)
L. beszéde Leokrates ellen. Görögül és magyarul. (Ford.: Fináczy Ernő.) Bp. 1893. (GLR).
ua. Bp. 1893. (GLR) [Csak magyarul].
MARCUS AURELIUS
1. M. A. elmélkedései XII könyvben. (Ford.: Perlaky Sándor.) Pest, 1847.
2. M. A. római császár elmélkedései. (Ford.: Huszti József.) Bp. 1923. (Filozófiai könytár 3.)
ua. görögül és magyarul. Bp. 1943. (PKK 8.)
ua. Bp. 1974. [Csak magyarul].
ua. 2. kiad. Bp. 1975.
ua. 3. kiad. Bp. 1983.
3. M. A. vallomásai. (Ford.: Vajda László.) Bp. 1943. (OfK 21.)
MARTIALIS, Marcus Valerius
1. Ponori Thewrewk József: Összehasonlító szikélytár. (Mart. ötven szikélye.) Esztergom, 1863.
2. Martialis. (Írta [és az epigr. ford.]: Balogh Károly.) Bp. 1937.
3. Antik bronztükör. (Írta [és az epigr. ford.:] Balogh Károly.) Bp. 1940.
4. M. epigrammáinak XIV könyve a látványosságok könyvével. (Ford.: Csengeri János.) Bp. 1942. (GLR).
5. Supplementum ad M. Bp. 1942. (GLR) [Csengeri János magyar M.-nak kiegészítése].
MENANDER (Menandrosz)
1. Menander redivius. (Írta [és a töredékeket ford.:] Hegedűs István.) Bp. 1909. (Ért. a Nyelv- és Széptud. köréből XXI/3.)
2. Az embergyűlölő (Ford.: Trencsényi-Waldapfel Imre.) Bp. 1960. (OTK 1.)
3. Ítéletkérők. (Ford.: Devecseri Gábor.) Bp. 1971. (GLI 15.)
MINUTIUS Felix, Marcus
1. M. Oktaviusa. (A Gronovius kiadása szerént ford. s kiadta: Vári Ferenc.) Sárospatak, 1815.
2. M. Oktáviussa. (Ford.: Sepsi Zalányi Szabó Elek.) Kolozsvár, 1823.
3. Octavius. (Ford.: Károsi Sándor.) Kecskemét, 1907. [Klny.]
MOSCHUS (Moszkhosz)
Pseudo-M.: Bion siratása. (Ford.: Módi Mihály.) Győr, 1930.
MUSAEUS (Muszaiosz)
1. Héro és Leander. (Ford.: Tóth Sándor.) Selmecbánya, 1879.
2. Hero és Leander. (Ford.: Márton Jenő.) Pozsony, 1903.
3. Héró és Leandros. (Ford.: Trencsényi-Waldapfel Imre.) Bp. 1942. (Flora mundi 2.)
ua. Bp. 1975.
NEPOS, Cornelius
1. A C. N.-nak avagy Aemilius Probusnak híres nevezetes hadi fejedelmeknek életekrül és cselekedetekrül írt könyve. (Ford.: Balog György.) Lőcse, 1701.
ua. Kassa, 1746.
ua. Kassa, 1763.
ua. Pozsony, 1777.
2. A jeles hadi-vezérek életéről. Szent-Györgyi Gellért a régi fordítást megvizsgálván hellyel hellyel rendbe szedte… és némely jegyzésekkel megbővítette. Pest, 1817.
3. N. fennmaradt minden munkái. (Ford.: Czuczor Gergely.) Latinul és magyarul. Buda, 1841.
ua. 2. kiad. Pest, 1843.
ua. 3. kiad. Pest, 1863.
4. C. N. munkái. (Ford.: Schiefner Gyula.)
Pest, 1864. (RR 16, 17).
ua. 2. kiad. Pest, 1872.
ua. 3. kiad. Pest, 1902.
5. C. Nepos. (Ford.: Boros Gábor.) 1–5. füz. Pozsony, 1884. (TK 3, 30, 34, 37, 38.)
ua. 2. kiad. Pozsony, 1886.
ua. 3. jav. kiad. Bp. 1909.
6. Szemelvények C. N. életrajzaiból. (Ford.: Rupp Kornél.) 1–2. füz. Bp. 1900. (Görög és római remekírók magyar fordítása 1–2.)
7. Híres férfiakról. (Ford.: Székely István.) Bp. 1901. (MK 201.)
8. Idegen népek jeles hadvezéreiről… (Ford.: Divényi Gyula.) Szeged,? (Latin classikusok magyar ford.-ban 3.)
9. Híres férfiak. (Ford.: Havas László.) Bp. 1984. (OIK)
OVIDIUS Naso, Publius
1. Bajnoknék levelei… Első levél… (Ford.: Kultsár István.) Komárom, 1789. [Több nem jelent meg].
2. Az Orras Ovidnak deákból fordított változásai. [Ford.: Sándor István]. Győr, 1792.
3. Magyar Ovid, az általváltozásokról szabad fordításokban. Viski T. Pál által. 1. darab. Kolozsvár, 1802. [Több nem jelent meg].
ua. (2. kiad.) Kolozsvár, 1826.
4. O. enyelgései. (Ford.: Peretsenyi Nagy László.) Pest, 1820.
5. Bús verseinek negyedik könyve. (Ford.: Egyed Antal.) Pest, 1823.
6. Szomorú verseinek öt könyve. (Ford.: Irmesi Homonnai Imre.) Pest, 1823.
7. Keservei. Öt könyv. (Ford.: Egyed Antal.) Székesfehérvár, 1826.
ua. 2. jav. kiad. Pest, 1847.
8. Pontusi levelei, Ibise, diófa keserve és ortza-orvossága. (Ford.: Irmesi Homonnai Imre.) Buda, 1827.
9. Levelei vagy Pontusi elegiái. IV. könyv. (Ford. Egyed Antal.) Pest, 1839.
ua. 2. jav. kiad. Pest, 1845.
9/a. Elváltozások. I–II. köt. (Folyó beszédben… ford. Kis János.) Sopron, 1841. (Soproni estvék, 3–4.)
10. Átváltozások. (Ford.: Egyed Antal.) I–III. köt. Pest, 1851.
11. O. átalakulásai. (Ford.: Kovách Imre.) 1–2. füz. Bp. 1864. (RR 18, 19.)
ua. 2. kiad. Bp. 1880.
ua. 3. kiad. Bp. 1902.
12. O. heroidái vagyis őskori hős nők levelei. (Ford.: Pongrátz Gellért.) Bp. 1873.
13. A szerelem művészete. (Ford.: Szana Tamás.) Bp. 1883.
14. O. műveiből való szemelvény. (Ford.: Kapossy Lucián.) 1–3. füz. Bp. 1887–1890. (TK 44, 49, 53.)
ua. 2. kiad. 1908.
ua. 3. átdolg. kiad. Bp. 1905.
ua. 4. kiad.
ua. 5. kiad.
ua. 6. jav. kiad. B. év n.
15. O. verseiből. (Ford.: Paulovits Károly.) Bp. [1900]. (MK 192–192/a.)
16. Fasti. (Ford.: Réger béla.) I–II. köt. Esztergom, 1903.
17. A szerelem művészete. (Ford.: Veér Imre.) Bp. 1917.
18. A szerelem művészete. (Ford.: Gáspár Endre.) Bécs, év n.
ua. Debrecen, 1943. (Ampelos könyvek 2.)
19. O. szerelmei (Amores) (Ford.: Karinthy Gábor.) Bp. 1943. (OKK 9.)
ua. 2. kiad. Bp. 1943.
ua. 3. kiad. Bp. 1944.
21. A száműzetés dalai (Tristia). (Ford.: Erdődy János.) Bp. 1949. (Korok és költők)
21. Fasti – O. római naptára. Latinul és magyarul. (Ford.: Gaál László. Bp. 1954. (GLI l.)
22. A kétezeréves O. (Szemelvények). [Ford.: többen]. Bp. 1957.
23. Szerelmek. Latinul és magyarul. (Ford.: Gaál László.) Bp. 1961. (GLI 5.)
24. Átváltozások. (Ford.: Devecseri Gábor.) Bp. 1964.
ua. Bp. 1975. (BC)
ua. 3. kiad. Bp. 1982. (BC)
ua. Bp. 1975. (D. G. művei)
25. A szerelem művészete. (Ford.: Bede Anna.) + A szerelem orvosságai. (Ford.: Szathmáry Lajos.) Bp. 1982.
PERSIUS Flaccus, Aulus
1. P. szatíráji, magyarul és deákul. (Ford.: Kis János.) Sopron, 1829.
2. P. és Sulpicia satirái. (Ford.: Barna Ignác.) Bp. 1881.
3. P. szatírái. (Ford.: Muraközy Gyula.) Bp. 1961. (GLI 6.)
4. P. és Juvenalis. Szatírák. (Ford.: Muraközy Gyula.) Bp. 1977. (OIK)
PETRONIUS Arbiter
1. Somogyi Gedeon: Értekezés a magyar verselés módjáról… Petronius nevezetesebb verseinek … próbafordításaival együtt. Veszprém, 1819.
2. Trimalcho lakomája. (Ford.: Székely István.) Győr, 1900. (Egyetemes könyvtár 114.)
3. Trimalcho lakomája. (Ford.: Révay József.) Bp. 1920. (Régiségek, ritkaságok 2.)
ua. Bp. 1943. (Írástudók)
ua. Bp. 1958. (Világirodalmi kiskönyvtár)
ua. latinul és magyarul. Bp. 1977. (Janus könyvek)
4. Trimalchio lakomája. (Ford.: ?) Bécs, év n. [Hellas Vlg.]
5. P. versei. (Ford.: Horváth István Károly.) Bp. 1959.
6. Satirikon. (Ford.: Horváth István Károly.) Bp. 1963.
ua. Bp. 1982. (BC)
7. Trimalchio lakomája. (Ford.: Horváth István Károly.) Bukarest, 1970. (Téka)
8. Trimalchio lakomája + Apuleius: Aranyszamár. (Ford.: Révay József.) Bp. 1983. (A világirodalom remekei).
PHAEDRUS
1. Költemények Phaedrusként. Két szerzelékkel. (Ford.: Virág Benedek.) Bp. 1819.
2. Fédrusnak… Ésopusi beszédekről írt V könyvei … (Ford.: Sepsi Zalányi Szabó Elek.) Kolozsvár, 1824.
ua. 2. (cimlap) kiad. Kolozsvár, 1833.
3. Fedrusnak, Augustus szabadosának Esópusi meséi, Veszprém, 1833.
4. Ph.-nak Ezópusi meséi. (Szabadon ford.: Komáromi Károly.) Debrecen, 1854. ua. 2. kiad. Debrecen, 1871.
5. Ph. Augustus szabadosa Aesop nyomán s modorában írt meséi. (Ford.: Mocsy Antal.) Kecskemét, 1855.
ua. Kecskemét, 1866.
6. Ph. Augustus szabadosának Aesopusi meséi. (Ford.: Szarvas Gábor.) Pest, 1860.
ua. Pest, 1896.
7. Ph. aesopi meséi. (Ford.: Bálint Gyula.) Kolozsvár, 1876.
8. Ph. Augustus szabadosa aesopi meséinek öt könyve. (Ford.: Sárváry Jakab.) Bp. 1876. (Magyar könyvesház 27.)
9. Ph. aesopusi meséi. Mesegyöngyök az állatvilágból. (Ford.: Hiador [Jámbor Pál]. Bp. [1885].
10. Ph. meséi. (Ford.: Terényi István.) Bp. 1961.
PHILO ALEXANDRINUS
1. Alexandriai Ph. jelentése a Caius Caligulánál járt küldöttségből. (Ford.: Schill Salamon). Bp. 1896. (MIT 4.)
2. Mózes élete. (Ford.: Fischer Gyula.) [Bp. 1925.] (Népszerű zsidó könyvtár 17–18.)
PINDARUS (Pindarosz)
Pindarus. (Magyarul tolmácsolta: Csengeri János.) Bp. 1929. (GLR).
PLATO (Platón)
1. P. munkái. (Ford.: Csaplár Benedek.) I. köt. Kolozsvár, 1845. [Több nem jelent meg.]
2. P. munkái. (Ford.: Hunfalvy Pál.) I. köt. 1. füz. Pest, 1853. (Hellen és római remekírók könyvtára)
ua. I. köt. Pest, 1854. (Hellen és római remekírók könyvtára)
ua. [Sorozatjelzés nélkül]
ua. 2. kiad. Pest, 1864.
3. P.-nak Socrates védelme vagy apologiája és Critonja. (Ford.: Télfy Iván.) Pest, 1858. (HR 4).
ua. 2. kiad. Bp. év n.
ua.3. kiad. Bp. 1879.
ua. 4. kiad. Bp. 1887.
ua. 5. kiad. Bp. 1903.
4. Kriton, Sokrates védelme, Euthyphron. (Ford.: Boros Gábor.) 1–3. füz. Pozsony, 1844–1886. (TK 24, 31, 36.)
5. Theaitetos. (Ford.: Simon J. Sándor.) Görögül és magyarul. Bp. 1891. (RLR)
ua. Bp. 1891. (GLR) [Csak magyarul].
6. P. és Aristoteles szemelvények. (Ford.: Péterfy Jenő és Gyomlay Gyula.) Bp. 1893.
ua. 2. kiad. Bp.?
ua. 3. kiad. Bp. 1903.
ua. 4. kiad. Bp. 1907.
ua.. 5 kiad. Bp. 1911.
7. P. válogatott művei. I. köt. Gorgias, Philebos. (Ford.: Péterfy Jenő.) Bp. 1893. (Filozófiai írók tára 11.)
ua. 2. kiad. Bp. 1913. (Filozófiai írók tára 10.)
8. P. válogatott művei. II. köt. Eutyphron, Sokrates védekezése, Kriton, Phaidon. (Ford.: Gyomlay Gyula.) Bp. 1893. (Filozófiai írók tára 11.)
ua. 2. kiad. Bp. 1913. (Filozófiai írók tára 11.
9. Eutyron, Apologia, Kriton, Phaidon. (Ford.: Simon J. Sándor.) Bp. 1899. (GLR) [Görögül és magyarul].
ua. Bp. 1899. (GLR) [Csak magyarul]
11. Állam. (Ford.: Simon J. Sándor.) Bp. 1904. (GLR) [Görögül és magyarul]
ua. Bp. 1901. (GLR) [Csak magyarul]
11. Sokrates védőbeszéde, Kriton, Phaedon s részletek az Államból. Ford.: Földi József. Bp. 1904.
12. Sophista. Ford.: Simon J. Sándor. Bp. 1908. (GLR) [Görögül és magyarul].
13. Symposion. (Ford.: Szabó András.) Székelyudvarhely, 1908.
14. P. válogatott művei. Phaidros, Symposion, Charmides, Ion. (Ford.: Szabó András.) Székelyudvarhely, 1908.
15. P. válogatott művei. III. köt. Symposion, Phaidros. (Ford.: Dercsényi Móric.) Bp. 1909. (Filozófiai írók tára 22.)
16. A lakoma. (Ford.: Telegdi Zsigmond.) Bp. [1941]. (OfK l.)
ua. Bp. 1942. (OfK 1.)
17. P. összes művei. [Ford. töben]. I–II. köt. Bp. 1943.
18. Sokrates védőbeszéde. (Ford.: Devecseri Gábor.) Bp. 1944. (OfK 95.)
19. Szokratesz védőbeszéde. + Kriton. + Szokratesz halála. (Ford.: Devecseri Gábor.) Bp. 1957. (Világirodalmi kiskönyvtár)
20. A lakoma. (Ford.: Telegdy Zsigmond.) Bp. 1961.
21. Az állam. (Ford.: Jánosy István.) Bp. 1968. (Gondolkodók)
ua. 2. kiad. Bp. 1970. (Gondolkodók)
22. Szókratész védőbeszéde. + Kritón. (Ford.: Devecseri Gábor.) Bp. 1971.
23. Szókratész pöre. + Levelek. (Ford.: Devecseri Gábor.) Bukarest, 1972. (Téka)
24. P. válogatott művei. [Ford. többen.] Bp. 1983. (A világirodalom klasszikusai)
25. P. összes művei. [Ford. többen]. I–III. köt. Bp. 1984. (BC)
PLAUTUS, Titus Maccius
1. Két komédia, mellyek közül az egyik P.-ból, a másik Terentiusból ford. Kovásznai Sándor által. Kolozsvár, 1782.
ua. más címlappal: P. Mosterláriája és Terentius Andriája. Kolozsvár, 1836.
2. Három ezüst pénz (Trinummus). (Ford.: Danielovics Kálmán.) Bp. év n. (RR 33.)
3. P. vígjátékai. (Ford.: Csiky Gergely.) I–IV. köt. Bp. 1884.
4. A kincs (Trinummus). Ford.: Csiky Gergely.) Bp. 1885.
5. A foglyok (Captivi.) (Ford.: Csiky Gergely.) Bp. 1885.
6. Captivi (A foglyok). (Ford.: Benkő István.) Szeged, 1928.
7. A hetvenkedő katona. + Három ezüst. Latinul és magyarul. (Ford.: Devecseri Gábor.) Bp. 1942. (PKK l.)
8. A hetvenkedő katona. (Ford.: Devecseri Gábor.) Bp. 1948. (Új könyvtár 30.)
9. Római vígjátékok (P. – Terentius). [Ford. többen.] Bp. 1961. (A világirodalom klasszikusai)
10. Amphitruo. (Ford. és kieg. Devecseri Gábor.) Szombathely, 1963. (Savaria Múzeum közleményei, 24.)
11. P. vígjátékai. (Ford.: Devecseri Gábor.) I–II. köt. Bp. 1977. (D. G. művei)
PLINIUS Secundus, Caius (maior)
A természet históriája. Válog. részek az I–VI. könyvekből. (Ford.: Váczy Kálmán.) Bukarest, 1973. (Téka).
PLINIUS Caecilius Secundus, Caius (minor)
1. Válogatott levelek Ciceróból és P.-ból. (Ford.: Grosser Ker. János.) Szeged, 1816. [Latinul és magyarul].
2. Levelek. [Ford. többen]. Bp. 1966. [M. Helikon]
ua. 2. kiad. Bp. 1966. [Europa]
ua. Bp. 1981. (BC)
PLOTINUS (Plotinosz)
1. A szépről és jóról. (Ford.: Techert Margit). Bp. 1925. (Filozófiai könyvtár 9.)
2. Az istenről és a hozzá vezető utakról. (Ford.: Magyaryné Techert Margit.) Bp. 1944. (OfK 66–67.)
PLUTARCHUS (Plutarkhosz)
1. Apophtegmata, azaz ékes és éles rövid mondások… (Ford.: Lethenyei János.) Pécs, 1785.
2. Cheron-beli P.-nak a gyermekek neveléséről írott könyve… (Ford.: Hatvany Pál.) Buda, 1795.
3. Némelly görög és római nagy emberek élete. (Ford.: Tanárki János.) I–II. darab. Pozsony, 1807.
4. Párhuzamos életrajzok. (Ford.: Székács József.) Buda, (HC 3.)
5. Életrajzok P.-ból (Ford.: Szilasi Móric.) 1–2. füz. Bp. 1881. (Ifjúsági iratok tára 9, 11.)
ua. Bp. év n. [Sorozatjelzés nélkül].
6. Párhuzamos életrajzok. (Ford.: Kacskovics Kálmán.) Bp. 1898. (MK 75.)
8. Coriolanus. (Ford.: Kacskovics Kálmán.) Bp. 1900. (MK 167.)
10. Szerelem könyve. Erótikos. (Ford.: Sandelhausen M. [= Kende Béla].) Bp. 1925.
11. Caesar élete. (Ford.: Sárosi Gyula.) Bp. 1943. (OfK 30.)
12. Három életrajz. (Ford.: Máthé Elek.) Bp. 1939. (Világirodalmi kiskönyvtár)
ua. Bp. 1968. (OK)
13. Négy görög életrajz. (Ford.: Máthé Elek.) Bp. 1961. (Világirodalmi kiskönyvtár)
14. Párhuzamos élerajzok. (Ford.: Máthé Elek.) Bp. 1965. (Helikon klasszikusok)
ua. I–II. köt. Bp. 1978. (BC)
15. Híres rómaiak. (Átdolg. és ford.: F. Kemény Márta.) Bp.–Uzsgorod, 1967.
PROPERTIUS, Sextus
1. P. elégiái. Latinul és magyarul. (Ford.: Csengeri János.) Bp. 1897. (GLR)
ua. 1897. (GLR) [Csak magyarul]
2. Tibullus és P. összes költeményei. [Ford. többen] Bp. 1962.
ua. Bp. 1976. (BC)
PYTHAGORAS (Püthagorasz)
P. arany mondatai. (Ford.: Kis János.) + Isokrates négy beszéde. (Ford.: Szabó István). Pest, 1846. (Hellen könyvtár 2.)
ua. sorozatjelzés nélkül.
QUINTILIANUS, Marcus Fabius
1. Qu. utasítása az ékesszólásra. (Ford.: Szenczy Imre.) Eger, 1856. (Széptani remekírók 3.)
2. Qu. institutionis oratoriae c. művének X. könyve. (Ford.: Holub Mátyás.) Bp. 1873. (RR 26).
3. Qu. szónoklattana 12 könyvben. (Ford.: Prácser Albert.) I–II. köt. Bp. 1913–1921. (GLR)
RUTILIUS Naumatianus, Claudius
Útleírása. Latinul és magyarul. (Ford.: Fábián Gábor.) Arad, 1874.
SALLUSTITUS Crispus, Caius
1. Az S.-nak két históriája. Első Catilinanak az római birodalom ellen való ország árulásáról. Második az numidiai Iugurtha királynak az rómainak ellen viselt hadárul… (Ford.: Baranyai Detsi János.) Szeben, 1596.
ua. facsimile kiad. Bp. 1979. (Bibl. Hung. Ant. 11.)
2. S. Szent-Györgyi Gellért magyarázásával. I–II. köt. Buda, 1811–1812.
3. S. épen maradt, minden munkái. (Ford.: Kazinczy Ferenc.) Buda, 1836. (RC 1.)
4. S. munkái. (Ford.: Vojdisek J.) Pest, 1862.
5. S. munkái: Jugurtha. (Ford.: Vajdafy Géza.) Bp. év n. (RR 12, 13.)
ua. 2. kiad. Bp. 1871–1874.
ua. 3. kiad. Bp. 1883–1885.
ua. 4. kiad. Bp. 1896.
ua. 5. jav. kiad. Bp. 1907.
6. Jugurtha. (Ford.: Krajnyák Ede.) 1–4. füz. Pozsony, 1881–1883. (TK 2, 11, 13, 15.)
ua. 2. kiad. Pozsony, 1896.
ua. új leny. Pozsony, 1900.
ua. 4. kiad. Pozsony, 1905.
7. Catilina. (Ford.: Kapossy Lucián.) 1–2. füz. Pozsony, 1888–1889. (TK 48, 51.)
8. S. Catilinájából. (Kivonatolta: Szilágyi István.) Máramarossziget, 1894.
9. Catilina összeesküvése. (Ford.: Kazinczy Ferenc, átdolg.: Wirth Gyula.) Bp. 1902. (MK 268).
10. A Jugurtha-háború. (Ford.:Várdai Béla.) Bp. 1903. (MK 352–353.)
11. S. összes munkái. (Ford.: Cserép József.) Latinul és magyarul. Bp. 1910. (GLR) ua. Bp. 1910. (GLR) [Csak magyarul].
12. S. összes művei. (Ford.: Kurcz Ágnes.) Bp. 1978. (BC)
SENECA, Lucius Annaeus
1. Keresztyén Seneca, azaz S. leveleiből kiszedetett és XXXVII. részre osztatott keresztyéni virágok. [Ford.: Kéri Sámuel.] Bécs, 1654.
2. Keresztyén S. [Ford.: Szilágyi Sámuel.] Bécs, 1740.
ua. Pozsony, 1803.
3. Keresztyén S. az az keresztyén virágotskák, mellyek … Miháltz István által magyar versekbe köttettek… Kolozsvár, 1768.
4. S. filosofusnak a vigasztalásról, az élet rövidségéről, az isteni gondviselésről írott négy könyvei. (Ford.: Egyházas-Rádóczi Boda József.) Pécs, 1808.
5. Erköltsi letzkék. S.-nak eredetije után magyarosítva. Pozsony, 1834.
6. Bölcs S. III. könyve a haragról. Ismét 1 könyve a vigasztalásról, annyához, Helviához. (Ford.: Komjáti Komjáthy Gábor.) Kassa, 1841.
7. S. vigasztalása Marciahoz. (Ford.: Zsoldos Ignác.) Pest, 1858.
8. S. könyve Serenushoz a kedélynyugalomról. (Ford.: Zsoldos Ignác.) Pozsony, 1861.
9. S. két könyve, egyik a vigasztalásról… másik a gondviselésről… (Ford.: Szaicz Antal), Eger, 1871.
10. A bölcs álhatatosságáról. (Ford.: Zsoldos Ignác.) Pest, 1872.
11. S. munkái. (Ford.: Zsoldos Ignác.) Bp. 1873.
ua. 2. olcsó kiad. Bp. [1879].
12. S. öt könyve. (Ford.: Szaicz Antal.) Eger, 1873.
13. S. vigasztalása Marciához. (Ford.: Lévay József.) Bp. 1874.
ua. Bp. 1898. (OK 873–874.)
15. Erkölcsi levelek. (Ford.: Barcza József.) Latinul és magyarul. I–II. köt. Bp. 1906. (GLR)
ua. Bp. 1906. (GLR) [Csak magyarul].
16. S. leveleiből. (Ford.: Sárosi Gyula.) Bp. 1943. (OfK 57–58.)
17. Vigasztalások. (Ford.: Révay József.) Bp. 1959. (Világirodalmi kiskönyvtár)
ua. Bp. 1967.
18. Játék az isteni Claudius haláláról. (Apocolocyntosis). (Ford.: Szilágyi János György.) Bp. 1963.
19. Erkölcsi levelek. (Ford.: Kurcz Ágnes.) Bp. 1975.
21. S. tragédiái. (Ford.: Jánosy István, Kárpáty Csilla, Ruttner Tamás.) Bp. 1977. (OIK)
21. Vigasztalások. (Ford.: Révay József.) + Erkölcsi levelek. (Ford.: Kurcz Ágnes.)
SOPHOCLES (Szophoklész)
1. Tragoedia magyar nyelven az S. Electrájából. (Ford.: Pesti Bornemisza Péter.) Bécs, 1558.
ua. facsimile kiad. Bp. 1923.
ua. Bp. 1933. (Magyar Irodalmi Ritkaságok 21.)
ua. (Színpadra átírta: Móricz Zsigmond.) H. n. [1929].
2. Oedipusz a király. (Ford.: Guzmics Izidor.) Buda, 1840. (HC l.)
3. S. színművei. (Ford.: Szűcs Dániel.) I–II. köt. Pest, 1847. (Hellen könyvtár 3, 4.)
ua. új olcsó kiad. Pest, 1868.
4. Oidipus király. (Ford.: Szabó Károly.) Kecskemét, 1857.
5. S. színművei. (Ford.: Finkei József.)
I–II. Ajasz. + Filoktetesz. Sárospatak, 1858.
III. Trakhini hölgyek. Sárospatak, 1859.
IV. Elektra. Sárospatak, 1859.
V. Ojdipusz király. Sárospatak, 1866.
6. Antigone. (Ford.: Csiky Gergely.) Bp. 1876. (A Nemzeti Színház könyvtára 99.)
ua. Bp. 1883. (JI 20.)
ua. 2. kiad. Bp. 1899.
ua. új leny. Bp. 1904.
ua. új leny. Bp. 1921.
ua. új leny. Bp. [1928]. [Sorozatjelzés nélkül.]
ua. 3. kiad. Bp. 1908.
ua. új leny. Bp. 1909.
ua. 2. kiad. Bp. 1891. (OK 294.)
ua. új leny. Bp. 1898. (OK 779–780.)
ua. 3. kiad. Bp. 1899. (OK 779–780.)
ua. új leny. Bp. év n. (OK 779–780.)
ua. 4. kiad. Bp. 1906. (OK 779–781.)
ua. 5. kiad. 1903. (OK 779–780.)
ua. 6. kiad. Bp. 1927. (OK Új F. 2104.)
ua. Bp. [1942]. [Sorozatjelzés nélkül].
7. A trachisi nők. (Ford.: Csiky Gergely.) Temesvár, 1876.
ua. 2. kiad. Bp. 1899. (OK 1131–1132.)
8. Oedipus Kolonosban. (Ford.: Csiky Gergely.) Bp. 1877. (A Nemzeti Színház könyvtára 111.)
ua. 2. kiad. Bp. 1891. (OK 293.)
ua. új leny. Bp. 1898. (OK 777–778.)
ua. 3. kiad. Bp. 1904. (OK 777–778.)
9. S. tragédiái. (Ford.: Csiky Gergely.) Bp. 1881.
ua. Bp. 1903.
10. Oedipus király. (Ford.: Csiky Gergely.)
Bp. év n.
ua. 2. kiad. Bp. 1891. (OK 292.)
ua. új leny. Bp. 1898. (OK 775–776.)
ua. 3. kiad. Bp. 1904. (OK 775–776.)
ua. 4. kiad. Bp. 1912. (OK 775–776.)
ua. 5. kiad. Bp. 1917. (OK 775–776.)
11. Elektra. (Ford.: Csiky Gergely.) Bp. év n.
ua. 2. kiad. Bp. 1891. (OK 288.)
ua. 3. kiad. Bp. 1893. (OK 288.)
ua. új leny. Bp. 1898. (OK 759–760.)
ua. 4. kiad. Bp. 1903. (OK 759–760.)
ua. Bp. 1893. (JI 52.)
ua. Bp. 1896. (JI 52.)
ua. 2. jav. kiad. Bp. 1914. (JI 52.)
ua. új leny. Bp. 1915. (JI 52.)
ua. új leny. Bp. 1922. (JI 52.)
ua. új leny. Bp. év n. (JI 52.)
12. Antigone. (Ford.: Kemenes [Kempf] József.) Bp. 1899. (MKK 84.)
13. Ajas. (Ford.: Csiky Gergely.) Bp. 1901. (OK 1228–1229.)
ua. új leny. Bp. 1902. (OK 1228–1229.)
14. Philoktetes. (Ford.: Csiky Gergely.) Bp. 1903. (OK 1281–1282.)
15. S. drámái. (Ford.: Csengeri János.) I–II. köt. Kolozsvár, 1918.
16. Oedipus király és egyéb műfordítások. (Ford.: Babits Mihály.) Bp. (1931).
17. Oedipus király. + Oidipus Kolonosban. Görögül és magyarul. (Ford.: Babits Mihály.) Bp. 1942. (PKK 6.)
ua. 2. kiad. Bp.1942.
18. Antigone. (Ford.: Trencsényi-Waldapfel Imre.) Bp. 1947.
19. S. összes drámái. [Ford.: többen]. Bp. 1950.
20. Antigone. (Ford.: Trencsényi-Waldapfel Imre.) + Elektra. (Ford.: Devecseri Gábor.) Bp. 1956. (Világirodalmi kiskönyvtár)
21. S. drámái. [Ford.: többen.] Bp. 1959. (Helikon klasszikusok)
ua. 2. kiad. Bp. 1979. (BC)
22. Antigone. (Ford.: Révay József.) Bp. 1967. (OTK 5.)
23. Philoktetes. (Ford.: Arany János.) Bp. 1972. (OTK. 8.)
24. Elektra. (Ford.: Devecseri Gábor.) + Antigoné. (Ford.: Mészöly Dezső.) + Oidipus király. (Ford.: Babits Mihály.) Bp. 1893. (OK)
SITATIUS, Publius Papinius
Erdők. Latinul és magyarul. (Ford.: Muraközy Gyula.) Bp. 1979. (GLI 16.)
STRABO (Sztrabón)
Geógraphika. (Ford.: Földy József.) Bp. 1977.
SUETONIUS Tranquillus, Caius
1. Caesarok élete. (Ford.: Székely István.) Latinul és magyarul. Bp. 1896. (GLR)
ua. Bp. 1896. (GLR) [Csak magyarul].
2. Nero. (Ford.: Révay József.) Bp. [1922]. (Kultúra könyvtár 9.)
3. Caesarok élete. (Ford.: Kis Ferencné.) Bp. 1961.
ua. 2. kiad. Bp. 1964.
ua. 3. kiad. Bp. 1968.
ua. Bp. 1975. (BC)
ua. Bp. 1984. (A világirodalom remekei)
TACITUS, Publius Cornelius
1. T. munkái. (Ford.: Baritz György.) I. köt. Bécs 1822. [Több nem jelent meg].
2. T. könyvecskéje Német ország fekvéséről szokásairól és népeiről. Latinul és magyarul. (Ford.: Rácz István.) Pest, 1826.
3. T. históriájának öt könyvei. (Ford.: Nagy Ajtai Cserei Miklós.) Kolozsvár, 1840.
4. T. Agricolája. (Ford.: Szenczy Imre.) Buda, 1847.
5. T. könyve Germania helyzete, erkölcsi és népeiről. (Ford.: Czuczor Gergely.) Pest, 1847.
ua. (2. kiad.) Pest, 1851.
6. T. évkönyvei. (Ford.: Szenczy Imre.) Szombathely, 1856.
7. T. Agricolája és Germaniája. (Ford.: Télfy Iván.) Pest, 1861. (RR 11.)
ua. 2. kiad. Pest, 1867.
ua. 3. kiad. Bp. 1878.
8. T. évkönyvei. (Ford.: Mihály István.) 1. füz. Pest, 1866. (RR 23.)
ua. 2. kiad. Bp. 1881.
ua. új leny. Bp. 1891.
ua. új leny. Bp. 1907.
9. T. évkönyvei. (Ford.: Kempf József.) 2–3. füz. Bp. 1887. (RR 36, 37).
ua. 2. kiad. Bp. 1898.
10. T. évkönyvei. (Ford.: Fodor Gyula.) 1–7. füz., Pozsony, 1888–1906. (TK 45, 52, 55, 58, 72, 81, 97.)
ua. 2. kiad. Pozsony, 1898.
11. Agricola. (Ford.: Csiky Kálmán.) Bp. 1898. (OK 1054.)
12. Agricola. (Ford.: Dávid István.) 1–2. füz. Pozsony, 1901–1903. (TK 78, 88.)
13. T. történeti könyvei. (Fod.: Kapossy Lucián.) 1–2. füz. Pozsony, 1902–1905. (TK 81, 96).
14. Germania. (Ford.: Tonelli Sándor.) Bp. 1902. (MK 279.)
15. T. fennmaradt összes művei. (Ford.: Csiky Kálmán.) I–II. köt. Bp. 1903.
16. T. római történetíró a zsidókról. (Ford.: Istóczy Győző.) Bp. 1903.
17. Julius Agricolának életéről s erkölcseiről. (Ford.: Wirth Gyula.) Bp. 1903. (MK 346.)
18. T. évkönyvei. (Ford.: Ozorai Lajos.) Bp. 1909. (MK 558–559.)
19. Tiberius és kora. (Annales I–II.) (Ford.: Péter Gyula.) Latinul és magyarul. Bp. 1943. (PKK 9.)
20. Agricola. + Germania. (Ford.: Szabó Árpád.) Latinul és magyarul. Bp. 1943. (PKK. 10.)
ua. 2. kiad. Bp. 1943.
21. Germánia földje, népe erkölcse. (Ford.: Rózsahegyi Zoltán.) Bp. 1943. (Klasszikus írások)
22. Tacitus. (Szemelvények műveiből). (Ford.: Borzsák István, Szabó Árpád.) Bp. 1961. (Auróra 17.)
23. T. összes művei. (Ford.: Borzsák István.) I–II. köt. Bp. 1970. (BC)
ua. (2. átdolg. kiad.) Bp. 1980. (BC)
24. Iulius Agricola életrajza. Latinul és magyarul. (Ford.: Borzsák István.) Bp. 1979. (Ianus könyvek)
25. Sorsfordulatokban gazdag kor. (Ford.: Borzsák István, válog. Bodor András.) Bukarest, 1984. (Téka).
TERENTIUS Afer, Publius
1. Két komédia, mellyek közül az egyik Plautusból, a másik T.-ból ford. Kovásznai Sándor által. Kolozsvár, 1782.
ua. más címlappal. Plautus Mostelláriája és T. Andriája. Kolozsvár, 1782.
2. Az androszi leány. (Ford.: Kis János.) Kassa, 1829.
3. Fitestvérek. (Ford.: Molnár Samu Pál.) Bp. 1895. (RR 41.)
4. T. vígjátékai. (Ford.: Kis Sándor.) Bp. 1895.
5. Az élősdi. Latinul és magyarul. (Ford.: Maróti Egon.) Bp. 1961. (GLI 4.)
TERTULLIANUS, Quintus Septimus Florens
A régiségekről írott könyve. (Ford.: Mihálcz István.) Kolozsvár, 1785.
THEOGNIS
Theognis. (Ford.: Thewrewk Árpád.) Bp. 1875.
THEOCRITUS (Theokritosz)
1. Th. maradványai. (Ford.: Guzmics Izidor.) Győr, 1824.
2. Th. költeményei. (Ford.: Vértesy Dezső.) Bp. 1904.
THEOPHRASTUS (Theophrasztosz)
1. Th. jellemrajzai. (Ford.: Hunfalvi János.) Bp. 1881. (OK 107.)
ua. Bp. 1896. (OK 258.)
2. Jellemrajzok. (Ford.: Szepessy Tibor.) Bp. 1982.
THUCYDIDES (Thuküdidész)
1. A peloponnesusi háború története. (Ford.: Zsoldos Benő.) I: könyv. Sárospatak, 1882. [Több nem jelent meg].
2. Th. történeti műve. (Ford.: Zsoldos Benő.) I–III. köt. Görögül és magyarul. Bp. 1888. (GLR).
ua. Bp. 1887–1888. (GLR) [Csak magyarul].
3. Összefüggő részek Th. műveiből. (Ford.: Hegedűs István.) Bp. 1891.
4. Szemelvények Th.-ből. (Ford.: Szilasi Móric.) Bp. 1891.
ua. 2. kiad. Bp. 1900.
ua. 2. leny. Bp. 1908.
ua. (Szilasi M. olvasókönyve nyomán kiad.: D. J.). Kaposvár, 1900.
TIBULLUS Albius
1. T. versei. Latinul és magyarul. (Ford.: Peretsenyi Nagy László.) Pest, 1818.
2. T. elégiái négy könyvben. (Ford.: Egyed Antal. (Buda, 1845. (RC 5.)
3. T. elégiái. (Ford.: Latkóczy Mihály.) Bp. 1881. (Magyar könyvesház 102–104.)
4. T. elégiái. (Ford.: Csengeri János.) Bp. 1886.
ua. Bp. 1886. (OK 215.)
ua. Bp. 1898. (OK 539–540.)
5. T. és Propertius összes költeményei. [Ford: többen]. Bp. 1962.
ua. Bp. 1976. (BC)
VALERIUS Cato
V. C. költeményei. Latinul és magyarul. (Ford.: László Géza.) Szekszárd, 1904.
VALERIUS Flaccus, Cajus
Argonauticon. Hősköltemény 8 énekben. (Ford.: Fábián Gábor.) Arad, 1873.
VARRO, Terentius
A mezőgazdaságról. Latinul és magyarul. (Ford.: Kun József.) Bp. 1971. (GLI 14.)
VELLEIUS PATERCULUS
Latinul és magyarul. (Ford.: Szölgyémy Ferenc.) Bp. 1896. (GLR)
ua. Bp. 1896. (GLR) [Csak magyarul]
VERGILIUS Maro, Publius
1. Magyar V. Első darab. V.-nak elogái, azaz: válogatott pásztori versei. (Ford.: Kőszegi Rájnis József.) Pozsony, 1789.
Második darab. V.-nak Georgikonja. Azaz gazdaságra tanító versei. (Ford.: Kőszegi Rájnis József.) Pest, 1814.
2. Magyar Éneis. (Ford.: Kováts József.)
I. darab. Komárom, 1799.
II. darab. Komárom, 1804.
III. darab. Buda, 1831.
3. Magyar V. az az V. Aeneássának némely darabjai… (Ford.: Nagy János.) Győr, 1806.
4. V. Éneisse. (Ford.: Baróti Szabó Dávid.) I. köt. I–V. ének. Bécs, 1810.
II. köt. VI–XII. ének és az eclogák. Pest, 1813.
ua. [kiad.: Radó A. és Tóth R.] 1–3. füz. Bp. 1901–1902. (MK 236–237. 293–294. 297–298.)
ua. Bp. 1907. (Remekírók képes könyvtára)
5. V. Aeneise. (Ford.: Gyurits Antal.) 1. és 2. könyv. Pest, 1851.
6. V. pásztori dalai. (Ford.: Gyurits Antal.) Pest, 1851.
7. V. Éneisze. (Ford.: Sebők Árkád.) Esztergom, 1860.
8. V. Aeneise. (Ford.: Remete József.) Győr, 1863.
9. V. Aeneise. (Ford.: Gyurits Antal.) 1–3. füz. Pest, 1866. (RR20, 21, 32.)
ua. 2. kiad. Bp. 1881.
ua. 3. kiad.
ua. 4. kiad. Bp. év n.
ua. 5. kiad. Bp. 1894.
10. Aeneis. (Prózában.) (Ford.: Vajdaffy József.) Pest, 1867.
11. V. költeménye a gazdászatról. (Georgicon.) (Ford.: Bodon Ábrahám.) Sárospatak, 1867.
12. Aeneis. (I–VI. ének.) (Ford.: Márki József.)
1. füz. Bp. 1873.
2. füz. Bp. 1880.
3. füz. Bp. 1881.
13. V. Aeneisének ismertetése hitregei jegyzetekkel. (Ford.: Jámbor Pál.) 1. füz. Szabadka, 1874. [Több nem jelent meg].
14. V. Aeneiszének IV. első könyve. Dido királyné. Latinul és magyarul. (Ford.: Barna Ignác.) Bp., 1877.
15. v. Aneisének második könyve. (Ford.: Kolosy Lajos.) Jászberény, 1879.
16. Eneisz. (Ford.: Márki József.) Bp. 1881.
17. Aeneis. (Ford.: Dávid István.) 1–8. füz. Pozsony, 1881–1907. (TK 6, 22, 47, 60, 68, 73, 92, 100.)
18. Aeneis. Latinul és magyarul. (Ford.: Barna Ignác.) Bp. 1890. (GLR)
ua. Bp. 1890. (GLR) [Csak magyarul].
19. Aeneis I–II. ének. (Prózában.) (Ford.: Danielovics Kálmán.) Bp. 1891.
20. V. Eclogái. Latinul és magyarul. (Ford.: Vietorisz József.) Bp. 1904. (GLR)
ua. Bp. 1904. (GLR) [Csak magyarul].
21. V. Georgiconjának II. éneke. (Ford.: Marót Károly.) Szeged, 1929. (Széphalom könyvtár 16.)
22. Aeneis. (Ford.: Csengeri János.) Szeged, 1931.
23. Georgica. (Prózában ford.: Szabó András.) Székelyudvarhely, 1932.
24. Georgica. (Ford.: Vietorisz József.) Bp. 1936. (GLR)
25. Pásztori Magyar Vergilius. – V. eclogáinak teljes szövege… [Ford.: többen.] Bp. 1938. (OKK)
26. Aeneis. (Ford.: Lakatos István.) Bp. 1962. (A világirodalom klasszikusai)
27. Eclogák. (Ford.: Lakatos István.) Bp. 1963.
28. A szúnyog. (Ford.: Szabó Kálmán.) Bp. 1963. (OTK 4.)
29. V. összes művei. (Ford.: Lakatos István.) Bp. 1967. (Helikon Klasszikusok)
ua. Bp. 1973. (BC)
ua. Bp. 1984. (A világirodalom klasszikusai)
30. Georgica. (Ford.: Lakatos István.) Bp. 1891.
XENOPHON
1. Cziropedia. Az az Kszenofonnak a Czirus király életéről, neveltetéséről és viselt dolgairól írott históriája… (Ford.: Szilágyi Márton.) I–II. köt. Nagykároly, 1784.
2. Sokrates nevezetességei. (Ford.: Kis János.) Kassa, 1831.
3. Anabasis, Cyrus hadjárata. (Ford.: Télfy Iván.) 1–3. füz. Pest, 1856. (HR 1–3.)
ua. 2. kiad. Bp. 1872.
ua. 3. kiad. Bp. 1881.
4. Cyropaedia. (Ford.: Télfy Iván.) 1. füz. Pest, 1862. (HR 9.) [Több nem jelent meg].
ua. 2. kiad. Bp. 1886.
ua. új leny. Bp. 1902.
ua. 3. kiad. Bp. 1903.
ua. 4. kiad. Bp. 1910.
5. X. emlékiratai Sokratesről. (Ford.: Némethy Géza.) 1–5. füz. Pozsony, 1885–1897. (TK 29, 41, 56, 59, 71.)
6. Emlékiratok Sokratesről. (Ford.: [Kemenes] Kempf József. 1–2. füz. Bp. 1886. (HR 18, 19.)
ua. 2. kiad. Bp. 1899.
7. Kürosz. (Ford.: Fein Judit.) Bp. 1965.
8. Anabaszisz. (Ford.: Fein Judit.) Bp. 1968.
9. Kürosz nevelkedése. + Anabázis. (Ford.: Fein Judit.) Bp. 1979. (BC)
XENOPHON, Ephesusi
Anthia és Habrokomész. (Ford.: Kárpáty Csilla.) Bp. 1975. (OIK)
 
AZ EGYES KÖTETEK ELŐSZAVÁHOZ KATTINTSON A KÖNYVEKRE!
KERESÉS = CTRL+1 vagy CTRL+2 vagy F2

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT