ANTOLÓGIÁK, SZÖVEGGYŰJTEMÉNYEK

Teljes szövegű keresés

ANTOLÓGIÁK, SZÖVEGGYŰJTEMÉNYEK
GÖRÖG–LATIN
HUNYADY Ferenc: Keresztyén archivarius I–II. Vác, 1794. [Szemelvények ókori szerzők műveiből latinul és magyarul.]
BÁLINT Gyula: Vers-szemelvény a régiek elmésen mulattató bölcs mondataiból. Gyulafehérvár, 1871.
MIKA Sándor: Az ókor történelme. Bp. 1908. (Történelmi olvasókönyvek, 3.)
ua. 2. kiad. (Sajtó alá rend. Szabó Dezső.) Bp. 1916.
Világirodalmi antológia. I. köt. Ókor. (Szerk.: Szilágyi János György és Trencsényi-Waldapfel Imre). Bp. 1952.
ua. 2. kiad. Bp. 1953.
ua. 3. bőv. kiad. Bp. 1962.
Erosz és Ámor. Görög és római költők a szerelemről. (Szerk.: Falus Róbert.) Bp. 1957.
Homér és Osszián. Versfordítások Faluditól Arany utánig. I. köt. (Ókor). (Szerk.: Vargha Balázs). Bp. 1957.
Görög és római irodalom. (Szerk.: Gábor Emil, Kerényi Károlyné, Megyer Szabolcs). Bp. 1958. (Világirodalmi antológia középiskolák számára 1.)
Történelmi olvasókönyv. I. Forrásszemelvények az ókori történelem tanításához. (Szerk. Hahn István. Bp. 1961.
ua. 6. kiad. Bp. 1980.
A szerelmes delfin. Ókori dekameron. (Válog. és ford.: Révay József.) Bp. 1962.
A hadművészet ókori klasszikusai. (Szerk.: Hahn István.) Bp. 1963.
A lakoma. A görög-latin próza mesterei. (Szerk: Simon Róbert.) Bp. 1964. (A világirodalom remekei)
ua. 2. (átdolg.) kiad. Bp. 1974.
A nősténykentaur. Antik prózaírók. (Szerk.: Zsolt Angéla). Bp. 1977.
DEVECSERI Gábor: Aranylant. I. rész: Ókor. Bp. 1978. (D. G. művei)
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre: Ember vagy. Műfordítások. Bp. 1979.
Antik portrék. (Válog.: Szabó György.) Bukarest, 1979. (Téka)
Apollón lantja. A görög-római irodalom kistükre. (Szerk.: Falus Róbert.) Bp. 1982.
Sztoikus etikai antológia. (Válog.: Steiger Kornél.) Bp. 1983. (Etikai gondolkodók)
GÖRÖG
FÁBCHICH József: Magyarra fordíttatott Pindarus, Alceus, Záffo, Stezikorus, Ibikus, Anakreon, Bakkilides, Simonides, Alkmán, Arkilokus. Győr, 1804.
SZABÓ József: Görög virágok az antológiából. Kassa, 1834.
RADÓ Antal: Görög költők. Bp. 1886. (Irodalomtörténeti anthologia 2.)
REMÉNYI Ede: A görög epigramma s a görög anthologia eredete. Bp. 1887.
PONORI THEWREWK Emil: Görög anthologiabeli epigrammák. (Görögül és magyarul.) Bp. 1891. (GLR)
ua. csak magyarul. Bp. 1891. (GLR)
SEBESTYÉN Károly: A görög gondolkodás kezdetei Thalestől Sokratesig. Az összes töredék fordításával. Bp. 1898. (Filozófiai írók tára 14.)
KINCS Gyula: Szemelvények a görög lyra és a vele kapcsolatos magyar classikus költészet termékeiből. Zilah, 1901.
SEBESTYÉN Károly: A cinikusok. Bp. 1902. (Filozófiai írók tára 16.)
SARUDY György: Görög lyrai anthologia. Bp. 1902.
CSENGERI János: A görög líra gyöngyei. Szeged, 1933.
FÖLDY József: Hermes-himnusz és egyéb műfordítások. Pápa, 1935.
A görög bukolikusok. I–II. köt. (Ford.: Vértesy Dezső.) Bp. 1939–1940. (GLR).
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre: Görög költők. Bp. 1942. (OfK 13.)
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre – DEVECSERI Gábor: Görög versek. Bp. 1947. (Új könyvtár 6.)
Korai görög materialisták. Bp. 1952.
A boldog vadászok. Görög novellák. (Ford.: Révay József.) Bp. 1959.
Görög költők antológiája. (Szerk.: Falus Róbert). 1959. (A világirodalom klasszikusai)
Széphajú khariszok táncza. (Ford.: Jánosy István és Kálnoki László.) Bp. 1960.
Görög történeti chestomatia. (Szerk.: Borzsák István.) Bp. 1960.
ua. 2. kiad. Bp. 1967.
ua. 3. kiad. Bp. 1976.
ua. 4. kiad. Bp. 1977.
ua. 5. kiad. Bp. 1983.
Pásztori múzsa. (Ford: Kerényi Grácia.) Bp. 1961.
Görög drámák. (Válog.: Komjáthy László.)
Bp. 1963. (Diákkönyvtár)
ua. (2. kiad.) Bp. 1965.
ua. (3. kiad.) Bp. 1966.
ua. 4. kiad. Bp. 1968.
ua. 5. kiad. Bp. 1969.
ua. 6. kiad. Bp. 1971.
ua. 7. kiad. Bp. 1975.
ua. 8. kiad. Bp. 1978.
ua. 9. kiad. Bp. 1982.
Görög költők anotlógiája. (Szerk.: Szepessy Tibor.) Bp. 1964. (A világirodalom gyöngyszemei.)
A leány meg az isten. Görög szerelmes novellák. (Szerk.: Révay József.) Bp. 1968.
ua. 2. kiad. Bp. 1982.
Míg élők közt leszel élő. Epigrammák a görög Antologiából. (Ford.: Somlyó György.) Bp. 1980.
Görög költők antológiája. (Szerk.: Szepessy Tibor.) Bp. 1982. (A világirodalom klasszikusai)
DEVECSERI Gábor: Görög komédiák. Bp. 1982. (D. G. művei)
Források az ókori görög zeneesztétikai történetéhez. (Válog. és ford.: Ritoók Zsigmond.) Görögül és magyarul. Bp. 1982. (GLI 17.)
Európai antológia. Görögország.
A demokrácia bölcsője. Bp. 1960.
A görög hétköznapok. Bp. 1960.
A görög művészet világa I–II. köt. Bp. 1962.
A görög irodalom világa. Bp. 1966.
Színház és stadion. Bp. 1968.
Gazdasági élet az ókori Görögországban. Bp. 1970.
Görög vallás, görög istenek. Bp. 1974.
LATIN
LIPTAY Sámuel: Parnasszusi időtöltések. (Latinul és magyarul.) Pest, 1822.
KOVÁCS József: Latin költők s írók jeles mondataik, Pécs, 1840.
RADÓ Antal: Latin költők. Szemelvények magyar fordításban. Bp. 1885. (Irodalomtörténeti anthologia 1.)
RÓNAI Pál: Latin költők. Bp. 1941. (Officina. Kétnyelvű Klasszikusok)
A császári Róma. (Szerk.: Révay József.) Bp. 1957. (Auróra 6.)
ua. 2. kiad. Bp. 1981. (OK)
Latin költők antológiája. (Szerk.: Szepessy Tibor.) Bp. 1958. (A világirodalom gyöngyszemei)
ua. 2. kiad. Bp. 1964.
Római vígjátékok. (Ford.: Devecseri Gábor és Kárpáthy Csilla). Bp. 1961. (A világirodalom klasszikusai)
Római költők antológiája. (Szerk.: Szepessy Tibor.) Bp. 1963. (A világirodalom klasszikusai)
ua. 2. kiad. Bp. 1964. [Sorozaton kívül]
Európai antológia. Róma.
Miről vallanak a papiruszok? Bp. 1961.
Irodalmi élet a régi Rómában. Bp. 1962.
A régi Róma napjai. Bp. 1968.
Rabszolgák az ókori Rómában. Bp. 1969.
A római jog világa. Bp. 1973.
A római művészet világa. Bp. 1974.
Róma istenei. Bp. 1975.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT