AGTELEKI BARLANG.

Teljes szövegű keresés

AGTELEKI BARLANG. Gömör Vármegyében, nem meszsze van Agtelektöl, napkelet felé egy kopasz, és más felől igen meredek kő szikla, mellynek alapjánál, mint egy hat lábnyi szélességű nyílas van, de olly allatsonyan alkotva a’ természettöl, hogy legörnyedett hajlással férkezhetni belé; minekutánna már az ember benne mint egy 200. lépésnyire haladt, akkor ötlik szemébe, igen szép boltozati hasonlatosságban az egész barlang, mellynek méltóságos 20magossága van, kerűlete mint egy ötven ölnyire terjed. Az üreg boltozattyának közepén láttatik egy öreg emberhez hasonlító tsepegett kőszirt, tovább menvén pedig úgy tetszik, mint ha valami templomot szemlélne az ember, és ebben oltárt, ’s külömbféle templomi készűleteket látna, ismét tovább pedig észákfelé, ha megy az ember lefelé, pintze formának látszik, mellyet meghaladván félemlítőleg zuhogó hangzattal tsergedez, egy három ölnyi szélességű víz benne, melly, ha tsekély, még több ’s több, ’s nevezetesebb ritkaságok szemlélhetők benne, víze kiváltképen kedves ízű; nehány esztendőkkel ez előtt küldettettek ide, a’ Londoni természet visgáló Tarsaságnak, két tagjai, a’ hazánkbéli természeti ritkaságoknak fejtegetése végett, a’ kik ambár harmad napig valának a’ barlangban, de sem végét nem lelék, sem pedig ki nem mehetének belőle vezetőknek segedelme nélkűl, egy Hazánkbéli Nemes Farkas N. Ur ellenben, azt egészen béjárván szerentsésen felfedezte 1794.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT